Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Lijst van verholpen fouten in Windows NT versie 3.51

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 133321
Samenvatting
De volgende tabel worden de opgeloste problemen in Windows NT versie 3.51. Ditis niet een uitgebreide lijst en is tot 21-Jul-1995. Voor meer informatieinformatie over elk probleem query in de Microsoft Knowledge Base op deartikel-id (ID). Voor een actuele lijst met problemen die zijn verholpen in Windows NTversie 3.51 query op KBFIX3.51 in de Microsoft Knowledge Base.
Meer informatie

Overzicht van Windows NT versie 3.51

     Article ID      Article Title
110495: Zelfuitpakkende bestanden op NTFS-werken opdrachtprompt niet
110882: Algemene beschermingsfout in WINLOGON.EXE
110889: Tweede besturingssysteem op de Computer Olivetti M6 kiezen niet
110932: Mislukt e-mail met het geheugen of netwerkfouten
110947: Diamond Viper VLB videostuurprogramma mislukt te laden
111026: Back-up gemaakt van veel REGXXXX-bestanden, niet kopiëren.EVT-bestanden
111027: Mislukt bestand schrijven naar de netwerkshare met MS-DOS 21 h, functie
111325: Papierlade met PostScript-printerstuurprogramma kiezen niet
111420: MIPS vier processors Computer oponthoud voor lange tijd
111429: Batchbestand instellen stelt foutniveaus
111450: Twee Token Ring-Adapters krachten bronroutering op beide Adapters
111708: Substructuur register niet opgeslagen op schijf
111736: Postscript vanuit Project taakbalken gearceerde of donkerder afdrukken
111833: ALT + 7 levert ASCII-teken 149 in plaats van een pieptoon
112218: Geplande NTBackup moet worden geconfigureerd met behulp van de System-Account
112637: Bericht op MIPS Computer veroorzaakt door de opdracht NET STOP
112811: Melding afdrukken heeft een onjuiste datum en tijd
112874: Lettertypen anders afgedrukt en op het scherm
113225: NE2000 Fout op Windows NT/NTAS
113598: Fout bij uitvoering toepassing na het wijzigen van land Turkije
113709: NTBACKUP geen beschrijving maken vanaf opdrachtregel
113710: Foutbericht: 'Toegang geweigerd' op de back-up of RAS-tijdelijk bestand bijwerken
113866: Lange bestandsnamen worden weergegeven in Bestandsbeheer onjuist
113916: Kopiëren vanuit een Novell-Server naar een andere mislukt
114090: Setup-diskettes met Dell DDA DSA/Controller niet gebruiken
114109: E-mail spelling Checker standaardwaarden submap voor Windows NT
114304: Wanneer de gebruikersnamen hebben uitgebreide tekens niet omgezet ACL
114577: Watermerk Software HP 1300T verwisselbare schijf is vastgelopen of beschadigd
114892: Foutbericht: 'onvoldoende geheugen' netwerkbestanden Bladeren als beheerder
115101: Teller IP verdwijnt uit Prestatiemeter
115431: Turkse tekens in de naam van de map Windows NT loopt vast
115602: Unicode-tekens kan geen invoer > 256 in het dialoogvenster veld bewerken
116341: Wijzigen tekens wanneer geplakt in 16-bits toepassingen
116404: Bericht STOP: 0xC000021A of andere problemen met lange pad
116405: Bericht STOP: 0xC000021A tijdens de aanmelding door een ongeldig pad
117268: Bestandsgrootte Bestandsbeheer geeft verkeerde bestanden groter dan 4 GB
117317: Afsluiten client wordt gedupliceerde TCP/IP verbinding
117359: SFM: kopiëren van bestanden tussen Volumes worden geblokkeerd voor andere Clients Mac
117397: Onjuiste bestandsgrootte weergegeven met behulp van FTP-Service
117531: SFM met Olicom Token Ring 16/4- en Intel TokenExpress 16/4
118585: Gemengde TrueType-tekst en afbeeldingen afdrukken onjuist
118771: Word voor Windows in Office 4.2 niet correct weergegeven
119277: Foutbericht: 'Toegang geweigerd' MS Mail SMTP-Gateway in VDM uitgevoerd
119568: Kyocera FS-3500A PCL-stuurprogramma wordt niet afgedrukt in de onderste papierlade
119574: Upgrade WinNT 3.1-3.5 kopiëren OEM SCSI-stuurprogramma's niet naar schijf
119945: Tekens overlappende afgedrukt op Epson EPL 6000
120018: Foutbericht: Volume beschadigde NTFS-Volume meer dan 1 miljoen
120693: Dual Processor MIPS Computer Proteon NIC loopt vast bij het opstarten
120770: STOP: 0x0000000A CadexNet LM clients SRV Stress.SYS
121071: Geen poorten in Afdrukbeheer met Services voor NetWare is geïnstalleerd
121645: STOP 0x0000001E in SRV.SYS
121725: Waarschuwing voor "<" condition="" fails="" to="" run="" batch=""></">
121726: STOP-bericht veroorzaakt door NTFS met lange bestandsnamen
121822: Impasses wanneer u asynchrone Named Pipes
122043: Foutbericht: toegang geweigerd verbinding maakt met NetWare-bron
122182: BEREKENENEXE weergave fout in berekening van het getal met drijvende komma
122224: Indeling beperkt stripesets tot 4 GB
122248: Gebeurtenis-Id 2000 fouten In het systeem aanmelden
122323: Software-Update voor de fout in drijvende komma Pentium WinNT 3.5
122329: Foutbericht: systeemfout 59 is opgetreden, een onverwachte...
122368: 'Onvoldoende geheugen' berichten worden weergegeven wanneer U Word 6
122385: Foutbericht: Mail kan niet het hele bericht lezen...
122445: Onverwachte fout bij wijzigen van wachtwoord WfWG
122781: # Include LMHOSTS van lokale bestanden mislukt op Windows NT 3.5
122793: Foutbericht: OS Loader v 3.5 Windows NT kan niet worden gestart...
122838: Geheugenlek in LMREPL Service
122903: Foutbericht bij Compaq Smart SCSI
122961: Taak hokjes afdrukken van NEC NPDL2 afdrukken
122986: Spaties gerechtvaardigd woorden afgedrukt met PostScript-stuurprogramma
123058: Time-out-toepassingen sluiten zonder einde taak kiezen
123062: Mislukt Windows NT 3.5 ontgrendelen van het gebied van een Record nadat deze vergrendelen
123083: Client toegang tot externe Downlevel LAN Manager-Server loopt vast
123155: Foutbericht: de externe Computer is niet beschikbaar
123159: Windows NT 3.5-Computer met Intel Neptunus PCI-Chip loopt vast
123166: De tijd en datum van Word 6.0 Document bijgewerkt
123215: Archiefbit back-up onjuist ingesteld op WFWG 3.11 bestanden
123275: Extra toetsen op Braziliaans toetsenbord werkt niet vanaf de opdrachtprompt
123338: SFM prestaties verslechteren door geheugenprobleem
123447: Foutbericht: stopbericht in DLC.SYS
123478: Meerdere ISDN-Adapters kunnen niet worden geïnstalleerd.
123500: Lezen wijzigen beheerders machtigingen voor een Printer
123607: Afbeeldingen en True Type lettertypen afdrukken Garbage op Okidata ML320
123678: Wijzigt het register voorkomt niet dat gebruikers vertraging wijzigen
123716: CACLS.EXE Err Msg: Meer interne id's beschikbaar
123717: Windows NT Backup schrijft onjuist tijden aanmelden
123738: Foutbericht STOP 0x0000001e NetBEUI Client/Server-toepassingen
123740: Onverwachte fout MS Mail-postkantoor benaderen via GSNW
123741: RAS-programma als een Service References RASAPI32 kan niet worden uitgevoerd.DLL-BESTAND
123744: Foutbericht veilig wissen op de Exabyte 2501: de Computer opnieuw is opgestart
123764: Weergave onleesbaar met een IBM 8514/A-videoadapter
123862: Een bestand opent, wordt de toepassing sluiten
123942: Ongeldige gebruikersnaam veroorzaakt geheugenlek
123957: Fout PowerPoint 4.0-bestand met CSNW/GSNW bijwerken
123964: Server-Service loopt vast bij gebruik van GSNW
123965: Zonegegevens met Compaq Netflex II TR NIC kan niet ophalen
123976: Sequentiële leesbewerkingen van bestand 4 k in plaats van blokken van 64 K
124021: Niet-wisselbaar Pool-geheugen niet wordt De-allocate door cd-rom-bestandssysteem
124084: FTP OnNet 1.1 PPP-Client Windows NT 3.5 RAS-Service loopt vast
124120: Event Log-Service niet gestart door beschadiging van gebeurtenislogboek
124121: Verlies tijdens het maken van de toepassing proces geheugen
124142: De Registereditor loopt vast wanneer u een toets selecteert
124157: VC ++-projecten kan niet maken (.PDB &.PCH-bestanden) op de Netware-Server
124242: Gedwongen verbreken voor Macintosh-gebruikers die niet werken.
124284: STOP 0x00000026 wanneer toegang tot een CD met een indirecte pad
124360: IR32_32.DLL en IDE Mitsumi CD-ROM niet-kritieke fout
124374: Computer Windows NT 3.1 aanmelden niet bij Windows NT 3.5-domein
124375: SFM: bestand machtigingen probleem wanneer Volume wordt gedeeld op hoofdniveau
124484: Fout 33: DOSRead en DOSWrite-API's toepassing OS/2
124542: Aangemeld met een gebruikersaccount kan interactief met bureaublad Service
124549: Logboekregistratie in Windows NT 3.5 afdrukken uitschakelen
124599: Trumpet PPP-Client kan vastlopen RAS
124648: DC21040 Oorzaken Windows NT 3.5 niet meer reageert (vastloopt)
124747: SFM foutbericht: het Item...Ontbreekt en is waarschijnlijk verwijderd...
124796: DHCP-Client ondersteunt geen optie domeinnaam
124816: Mislukt zeer grote of zeer kleine overdrachten SCSI-printers
124853: STOP-bericht met SFMATALK.SYS
124874STOP 0x0A bericht uitgevoerd Prestatiemeter op NEC 3360
124909: Toegang tot station is geformatteerd met Ontrack Disk Manager problemen
124910Met Ontrack Disk Manager voor de ondersteuning van grote IDE-stations
124912: Trage verwerking met Windows NT PDC en LAN Manager BDC
124936: Toepassing in VDM ontvangen bufferoverloop foutbericht
124940: STOP 0x0000000A wanneer toegang tot NetWare-Server
124957: ATAPI-stuurprogramma niet geladen voor Sony CD-ROM CDU 55E
124958: Problemen met de gegevensintegriteit met grote stripesets NTFS
125573: Logboeken wordt niet juist fouten in logboek registreren
125625: Compressie softwarecompatibiliteit in de Windows NT 3.5 RAS
125646: Computer met Intel Neptunus PCI-Chip vastloopt warme opstarten
125759: Windows NT3.5 verbetert de prestaties met Intel Neptunus PCI-Chip
126020: Foutbericht setup op Intel Xpress Deskside: ontoegankelijk Boot...
126126: Windows NT Setup mislukt wanneer de SCSI-Controller is niet gevonden
126277: 16-Bits proces maken kan leiden tot verlies van geheugen
126429: Equinox seriële stuurprogramma het Win16-subsysteem niet veroorzaakt
126752: Mislukt DCs synchroniseren of valideren van gebruikers via NWLINK
127818: Clients geen verbinding maken met Windows NT Server
127908: Granulatie waarde verandert na servicepack 2 installeren
127946: SCOPY in de Resource Kit 3.1 wijzigingen tijd en datum
128565: LMHOSTS-bestand genereert een STOP 0x00000050
129045: Datum en de tijdstempel van bestanden wijzigen wanneer NetWare gekopieerd
130117: WFW of Windows NT MS-DOS-opdrachtprompt vastloopt PKZIP uitgevoerd
130120: Foutbericht gebeurtenis 2000 herhaaldelijk vastgelegd door ongeldige opdracht
130291: Mac 3270-foutbericht na installatie van Windows NT servicepack 2
130480: GSNW sharenamen weergegeven als verwijderd met de RAS-Server met
130660: STOP 0x1E in SFMSRV.SYS als Services for Macintosh
130909: NTBACKUP alle bestanden in een Directory herstellen mislukt
131769: Mislukt een tweede Adaptec 154 x SCSI-Adapter toevoegen in Windows NT
131778: Systeemomvattende groep wisselbare Bytes toegewezen door de bestanden niet vrijgegeven worden.
131841: Glyphs problemen met automatische Type 1 TrueType-lettertype Converte
131865: SMC Elite Ultra NIC zorgt ervoor dat de UNIX-Computers is TCP/IP verbreken
132155: Sybase SQL Server-Services niet starten

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 133321 - Laatst bijgewerkt: 07/12/2012 13:41:00 - Revisie: 6.0

Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Server 3.51

  • kbinfo kbmt KB133321 KbMtnl
Feedback