Foutbericht: Dit programma heeft een fatale uitzondering 0D veroorzaakt op 00457:000040B1 en zal worden beëindigd.

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL133440
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Als in dit artikel niet het foutbericht wordt beschreven dat u ziet, gaat u naar de volgende Microsoft-website die meer artikelen bevat waarin foutberichten worden behandeld:
Symptomen
Wanneer u Windows start, kan het volgende foutbericht in een blauw scherm worden weergegeven:
WINDOWS Dit programma heeft een fatale uitzondering 0D veroorzaakt op 00457:000040B1 en zal worden beëindigd.
Als u op een willekeurige toets drukt, wordt het scherm zwart en reageert de computer niet meer.
Oorzaak
Dit foutbericht kan optreden als u Adobe Type Manager gebruikt met bepaalde beeldschermstuurprogramma's en als de optie Hardwareversnelling niet is ingesteld op Volledig .
Oplossing
U kunt dit probleem oplossen door de optie Hardwareversnelling in te stellen op Volledig. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Start de computer op in de Veilige modus. Ga hiervoor als volgt te werk:
  • Windows 95:

   Start de computer opnieuw op. Druk op F8 zodra het bericht 'Bezig met starten van Windows 95' verschijnt. Kies vervolgens Veilige modus in het opstartmenu.
  • Windows 98:

   Start de computer opnieuw op, houd CTRL ingedrukt nadat de Power On Self Test (POST) is voltooid en kies vervolgens Veilige modus in het opstartmenu.In het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel vindt u meer informatie over het starten van Windows 98:
   178548 Het bericht 'Bezig met starten van Windows 98' verschijnt niet bij het opstarten
 2. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik vervolgens op Configuratiescherm.
 3. Dubbelklik op Systeem.
 4. Klik op het tabblad Prestaties en klik op Beeldscherm.
 5. Verplaats de schuifregelaar Hardwareversnelling helemaal naar rechts (de instelling Volledig) en klik op OK.
 6. Klik op OK. Klik op Ja zodra er wordt gevraagd of u de computer opnieuw wilt opstarten.
Meer informatie
De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
Eigenschappen

Artikel-id: 133440 - Laatst bijgewerkt: 02/13/2014 10:00:32 - Revisie: 1.2

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kb3rdparty kberrmsg kbfatalexerr0d kbprb win95 win98 KB133440
Feedback