Problemen oplossen bij bladeren met Client voor Microsoft-netwerken

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL134304
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Dit artikel bevat stappen die u kunnen helpen bij het oplossen van problemen bij bladeren in het netwerk. Problemen met bladeren hebben meestal te maken met problemen bij het bekijken van andere servers in de Netwerkomgeving.
Meer informatie

Stap 1: controleer het probleem

Controleer of u een probleem met bladeren hebt, en geen probleem met de netwerkverbinding. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Start, wijs Zoeken aan en klik vervolgens op Computer.
 2. Typ
  <Computernaam>
  in het vak Naam, waarbij <Computernaam> de naam is van de netwerkserver die u zoekt.
 3. Klik op Nu zoeken.
Als de server is gevonden, wordt de naam van de server weergegeven in de kolom Naam en wordt de werkgroep of het Windows NT-domein weergegeven in de kolom Locatie. Als de computer niet wordt gevonden, controleert u of deze is ingeschakeld en op de juiste manier met het netwerk is verbonden.

Als de server wordt gevonden en deze bevindt zich in een andere werkgroep dan uw computer, wordt de server niet weergegeven in de Netwerkomgeving. Voer de volgende stappen uit om te werkgroep van uw computer te bepalen:
 1. Klik met de rechtermuisknop op Netwerkomgeving en klik vervolgens op Eigenschappen.
 2. Klik op het tabblad Identificatie.
 3. Bekijk de naam van de werkgroep die wordt weergegeven in het vak Werkgroep.

Stap 2: controleer of de juiste netwerkclient is geladen.

Controleer of Microsoft Client voor Microsoft-netwerken op de computer is geïnstalleerd. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Klik met de rechtermuisknop op Netwerkomgeving en klik vervolgens op Eigenschappen.
 2. Bekijk op het tabblad Configuratie de lijst met geïnstalleerde netwerkonderdelen en controleer of de volgende client is geïnstalleerd:
  Client voor Microsoft-netwerken
Als deze client niet is geïnstalleerd, kunt u deze als volgt installeren:
 1. Klik op Toevoegen.
 2. Klik op Client en vervolgens op Toevoegen.
 3. Klik op Microsoft, klik op Client voor Microsoft-netwerken en klik vervolgens op OK.
 4. Klik op OK.
 5. Start de computer opnieuw op wanneer daarom wordt gevraagd.

Stap 3: controleer of bestands- en printerdeling is geïnstalleerd.

Controleer of het onderdeel Bestands- en printerdeling voor Microsoft-netwerken is geïnstalleerd. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Klik met de rechtermuisknop op Netwerkomgeving en klik vervolgens op Eigenschappen.
 2. Bekijk op het tabblad Configuratie de lijst met geïnstalleerde netwerkonderdelen en controleer of het volgende onderdeel is geïnstalleerd:
  Bestands- en printerdeling voor Microsoft-netwerken
Als dit onderdeel niet is geïnstalleerd, kunt u het als volgt installeren:
 1. Klik op Toevoegen.
 2. Klik op Service en vervolgens op Toevoegen.
 3. Klik op Microsoft, klik op Bestands- en printerdeling voor Microsoft-netwerken en klik vervolgens op OK.
 4. Klik op OK op het tabblad Configuratie.
 5. Start de computer opnieuw op wanneer daarom wordt gevraagd.
Nadat u deze service hebt geïnstalleerd, moet u maximaal 15 minuten wachten totdat de server in de lijst wordt weergegeven. Klik op Vernieuwen in het menu Beeld om de huidige lijst te vernieuwen.

Stap 4: controleer of er een algemeen NetBIOS-protocol is geïnstalleerd

Als de server nog steeds niet in de lijst wordt weergegeven, controleert u of op uw computer en op de server een algemeen NetBIOS-protocol is geïnstalleerd. De volgende protocollen zijn compatibel met NetBIOS:
 • NetBEUI
 • TCP/IP
 • IPX/SPX

Stap 5: controleer de overzichtsserver

Controleer of de overzichtsserver correct functioneert. Typ daarvoor de volgende opdracht bij een MS-DOS-prompt:
net view /workgroup:<werkgroepnaam>
waarbij <werkgroepnaam> de naam van uw werkgroep is. Als de werkgroepnaam spaties bevat, plaatst u de naam tussen aanhalingstekens. Als de naam bijvoorbeeld Mijn werkgroep is, typt u de volgende regel:
net view /workgroup:'Mijn werkgroep'
Met deze opdracht haalt u een bladerlijst op van de overzichtsserver. Als u geen bladerlijst kunt ophalen van de overzichtsserver, kan in het netwerk een van de volgende problemen bestaan:
 • Een reserve-overzichtsserver functioneert niet correct.
 • Een reserve-overzichtsserver bevat geen bijgewerkte bladerlijst. Het kan 15 minuten duren voordat een bijgewerkte bladerlijst is opgehaald.
OPMERKING: als een computer uit het netwerk is verwijderd voordat de computer bij het netwerk is afgemeld, kan het 15 minuten duren voordat die computer uit de bladerlijst is verwijderd.

Stap 6: controleer of de overzichtsserver beschikbaar is

Als het netwerk computers bevat die regelmatig worden uitgeschakeld of uit het netwerk worden verwijderd (zoals mobiele computers), is het een goed idee om overzichtsservertaken op deze computers uit te schakelen. Voer de volgende stappen uit om overzichtsservertaken uit te schakelen op een computer met Windows 95:
 1. Klik met de rechtermuisknop op Netwerkomgeving en klik vervolgens op Eigenschappen.
 2. Open het tabblad Configuratie, klik op Bestands- en printerdeling voor Microsoft-netwerken en klik vervolgens op Eigenschappen.
 3. Klik in het vak Eigenschappen op Bladeren en klik vervolgens in het vak Waarde op Uitgeschakeld.
 4. Klik op OK.
OPMERKING: ten minste één computer in elke werkgroep moet als overzichtsserver kunnen worden ingesteld. Als die mogelijkheid is uitgeschakeld op alle computers in een netwerk, is ook de bladerfunctie uitgeschakeld. Er ontstaat dan een netwerkprobleem omdat clients de overzichtsserver niet kunnen vinden en er vervolgens om zullen vragen.

Raadpleeg het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor meer informatie over het maken van een verbinding met gedeelde bronnen via Externe toegang:
145843How to Connect to a Remote Server
dun peer client cannot unable browse
Eigenschappen

Artikel-id: 134304 - Laatst bijgewerkt: 12/04/2015 11:46:17 - Revisie: 2.0

Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbfaq kbprb kbtshoot msnets win95 KB134304
Feedback