Meer conventioneel geheugen beschikbaar maken voor MS-DOS-programma's

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL134399
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u in Windows meer conventioneel geheugen beschikbaar kunt maken voor MS-DOS-programma's. In dit artikel komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • De huidige geheugenverdeling controleren
 • Meer conventioneel geheugen beschikbaar maken
Meer informatie
MS-DOS-programma's vereisen een bepaalde hoeveelheid conventioneel geheugen, zelfs als deze onder Windows worden uitgevoerd. Als u een MS-DOS-programma probeert uit te voeren dat meer conventioneel geheugen vereist dan er op de computer beschikbaar is, wordt het programma mogelijk niet correct (of zelfs helemaal niet) uitgevoerd. Er verschijnt dan een foutbericht waarin wordt gemeld dat er onvoldoende geheugen beschikbaar is om het programma uit te voeren. U kunt dit probleem oplossen door meer conventioneel geheugen beschikbaar te maken. Hiertoe moet u de computer opnieuw configureren.

De huidige geheugenverdeling controleren

Als u wilt weten hoeveel conventioneel geheugen er momenteel beschikbaar is voor MS-DOS-programma's, typt u de volgende opdracht achter de MS-DOS-prompt en drukt u op ENTER. Let vervolgens op de waarde in de regel Maximumgrootte van uitvoerbaar programma.

mem /c

Als de waarde in de regel Maximumgrootte van uitvoerbaar programma kleiner is dan de hoeveelheid conventioneel geheugen die voor het MS-DOS-programma is vereist, wordt dit programma niet (of niet correct) uitgevoerd. U moet de computer dan eerst opnieuw configureren. Als u niet weet hoeveel conventioneel geheugen er voor een bepaald MS-DOS-programma is vereist, raadpleegt u de documentatie of de fabrikant van het programma.

Meer conventioneel geheugen beschikbaar maken

Apparaatstuurprogramma's en geheugenresidente toepassingen die vanuit Config.sys en Autoexec.bat worden geladen, kunnen ertoe leiden dat er minder conventioneel geheugen beschikbaar is voor MS-DOS-programma's. Als u meer conventioneel geheugen beschikbaar wilt maken voor MS-DOS-programma's, is het dan ook raadzaam om overbodige stuurprogramma's en toepassingen uit Config.sys en Autoexec.bat te verwijderen. U kunt ook meer conventioneel geheugen beschikbaar maken door real-modus stuurprogramma's in Config.sys te vervangen door protected-modus stuurprogramma's, en door stuurprogramma's en toepassingen in het bovenste geheugengebied te laden in plaats van in het conventionele geheugen.

Overbodige stuurprogramma's en toepassingen verwijderen:

Als u wilt weten of een bepaald stuurprogramma of een bepaalde geheugenresidente toepassing in het bestand Config.sys of Autoexec.bat noodzakelijk is voor een juiste werking van de computer, raadpleegt u de documentatie van het apparaat of van de software waardoor het stuurprogramma of de toepassing werd geïnstalleerd. U kunt eventueel ook contact opnemen met de apparaat- of softwarefabrikant.

Als u niet weet door welk apparaat of door welke software een bepaald stuurprogramma of een bepaalde geheugenresidente toepassing werd geïnstalleerd, kunt u nagaan of het stuurprogramma of de toepassing noodzakelijk is door de bijbehorende regel tijdelijk uit te schakelen in het bestand Config.sys of Autoexec.bat. Als uw computer, de apparaten die op uw computer zijn aangesloten en alle programma's die u op uw computer uitvoert, nog correct werken nadat u een bepaalde regel hebt uitgeschakeld, is het stuurprogramma of de geheugenresidente toepassing waarschijnlijk niet noodzakelijk.

OPMERKING: maak altijd eerst een reservekopie van Config.sys en Autoexec.bat voordat u deze bestanden wijzigt. Zorg ervoor dat u geen vaste-schijfstuurprogramma's, schijfpartitioneringsstuurprogramma's of schijfcomprimeringsstuurprogramma's verwijdert bij het controleren van de noodzakelijkheid van stuurprogramma's en toepassingen in Config.sys en Autoexec.bat. Zie hoofdstuk 35 van de Microsoft Windows 95 Resource Kit voor meer informatie over stuurprogramma's die niet mogen worden verwijderd.

Real-modus stuurprogramma's vervangen door protected-modus stuurprogramma's:

Windows bevat voor veel apparaten een protected-modus stuurprogramma. Ook veel hardwarefabrikanten bieden protected-modus stuurprogramma's voor de apparaten die zij leveren. Als u wilt proberen om een protected-modus stuurprogramma van Windows te installeren voor een apparaat dat op uw computer is aangesloten, gaat u als volgt te werk:
 1. Dubbelklik in het Configuratiescherm op Nieuwe hardware.
 2. Klik op Volgende, schakel het keuzerondje Ja (aanbevolen) in, klik op Volgende en klik daarna nogmaals op Volgende.
Als de wizard Nieuwe hardware het apparaat niet detecteert en hiervoor geen protected-modus stuurprogramma installeert, kunt u proberen om handmatig een protected-modus stuurprogramma van Windows te installeren. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Dubbelklik in het Configuratiescherm op Nieuwe hardware.
 2. Klik op Volgende, klik op Nee en klik nogmaals op Volgende.
 3. Klik in het vak Hardwaretypen op het type apparaat waarvoor u een protected-modus stuurprogramma wilt installeren en klik daarna op Volgende.
 4. Klik in het vak Fabrikanten op de fabrikant van het apparaat. Als het gewenste apparaat in het vak Modellen staat, klikt u op dit apparaat. Klik daarna op OK om het protected-modus stuurprogramma te installeren. Als de fabrikant van het apparaat niet in het vak Fabrikanten staat of als het gewenste apparaat niet in het vak Modellen staat, bevat Windows geen protected-modus stuurprogramma voor het apparaat.
Informeer in dat geval bij de hardwarefabrikant of er een protected-modus stuurprogramma voor het apparaat verkrijgbaar is.

Stuurprogramma's en toepassingen laden in het bovenste geheugengebied:

Als u wilt proberen om een of meer stuurprogramma's of geheugenresidente toepassingen uit het bestand Config.sys of Autoexec.bat in het bovenste geheugengebied te laden, controleert u of het bestand Config.sys regels bevat die qua vorm en volgorde overeenkomen met de volgende regels:
  device=c:\windows\himem.sys  device=c:\windows\emm386.exe noems  dos=high,umb  devicehigh=c:\windows\command\drvspace.sys /move

Laad apparaatstuurprogramma's in het bestand Config.sys met de opdracht DEVICEHIGH in plaats van met de opdracht DEVICE. Laad geheugenresidente toepassingen in het bestand Autoexec.bat met de opdracht LOADHIGH.

OPMERKING: als er op uw computer expanded memory beschikbaar is en het bestand Mscdex.exe vanuit Autoexec.bat wordt geladen, kunt u proberen om een deel van het bestand Mscdex.exe in het expanded memory te laden. Hiertoe gebruikt u de schakeloptie /E op de opdrachtregel van Mscdex.exe.
Referenties
Raadpleeg de volgende Microsoft Knowledge Base-artikelen voor meer informatie over het beschikbaar maken van conventioneel geheugen voor MS-DOS-programma's:
ARTIKEL-ID: 37242
TITEL: A General Tutorial on the Various Forms of Memory

ARTIKEL-ID: 77083
TITEL: Optimizing Your Use of Upper Memory Blocks

ARTIKEL-ID: 87165
TITEL: Command-Line Switches for MSCDEX.EXE
98
Eigenschappen

Artikel-id: 134399 - Laatst bijgewerkt: 12/04/2015 11:46:41 - Revisie: 2.1

Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbenv win98 kbfaq win95 osr2 winmem KB134399
Feedback