Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Geen toegang tot cd-rom station vanuit MS-DOS-modus of de opdrachtprompt

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:135174
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Wanneer u de computer opnieuw in MS-DOS-modus opstarten, start een Windowsopdrachtprompt of start de computer opnieuw en gebruik een opstartdiskette, kunt uniet mogelijk toegang te krijgen tot het cd-rom-station. Dit probleem kan zelfs optredenHoewel u geen toegang tot het cd-rom-station van de grafische venstersgebruikersinterface.
Oorzaak
Dit probleem kan optreden als van de volgende voorwaarden een:
 • Het cd-rom-stuurprogramma of MSCDEX. exe-bestand is uitgeschakeld (Opmerking) of ontbreekt uit het bestand Autoexec. bat of Config. sys.
 • Het cd-rom-stuurprogramma of MSCDEX. exe-bestand is beschadigd of ontbreekt.
 • De opstartdiskette bevat geen cd-rom-stuurprogramma of MSCDEX. exe-bestand.
 • U hebt de cd-rom vervangen en geen bijgewerkte stuur programma's voor MS-DOS.
Toegang tot een cd-rom-station wanneer u opstart via een opdrachtprompt van Windows ofde computer opnieuw opstarten in MS-DOS-modus, moet u de real-modus cd-rom ladenstuur programma in het stuur programma MSCDEX in het bestand Autoexec. bat en Config sys ofDosstart. bat. Als uw cd-rom-station wordt ondersteund in de beveiligde modusWindows, de real-modus cd-rom en MSCDEX stuur programma's zijn waarschijnlijk nietin de bestanden Config. sys en Autoexec. bat of Dosstart. bat wordt geladen opde vaste schijf. Bovendien, als u opstart vanaf een diskette, de cd-rom enMSCDEX stuur programma's worden niet geladen, tenzij u de bestanden Config. sys handmatig te configurerenen Autoexec. bat-bestanden op de diskette te laden.
Oplossing
Dit probleem is opgelost, gebruikt u een van de volgende methoden:
 • Voer het bestand Dosstart. bat.
 • De juiste versie van het bestand MSCDEX. exe uitpakken.
 • De opdrachten en de juiste bestanden toevoegen aan de opstartdiskette.
 • Installeer de MS-DOS-stuurprogramma's voor uw cd-rom uit opdrachtprompt alleen.

Dosstart. bat

Wanneer u MS-DOS of Windows 3. x upgraden naar Windows 95/98 en de oorspronkelijkeMSCDEX. exe-bestand kan worden gekopieerd via het bestand Dosstart. bat. Dosstart. batbevat kopieën van eventuele opmerkingen opdrachten Windows Setup uit en wordt uitgevoerdWanneer u de computer opnieuw opstart in de MS-DOS-modus.

Als u de computer opnieuw opstarten en kies opdrachtprompt alleenDosstart. bat wordt niet uitgevoerd. De opdracht wilt uitvoeren, typt uDosstart. bat, en druk vervolgens op ENTER.

Problemen met MSCDEX. exe

Als u probeert uit te voeren MSCDEX. exe en wordt het volgende foutbericht weer gegevende MSCDEX. exe-bestand is mogelijk beschadigd
MSCDEX. exe <parameters>ontbreekt of is beschadigd</parameters>
waar <parameters>zijn opdracht regel parameters die kunnen worden opgenomen in dede opdracht regel in een batchbestand, zoals Autoexec. bat of Dosstart.</parameters>

Bepaal de locatie van het bestand door de volgende regelsvanaf opdracht regel, drukt u op ENTER na elke regel
<drive>:</drive>
dir /s MSCDEX. exe
waarbij <drive>staat voor de stationsletter van het station met de Windowsmap.</drive>

Als het bestand niet wordt gevonden, kunt u het bestand uitpakken vanaf de Windows 95schijven. De MSCDEX. exe is het bestand bevindt zich in het cabinetbestand Win95_04 op deWindows 95 cd-rom het bestand Win95_05 op diskette 5 van de Windows 95 DMFdiskettes, het bestand Win95_07 op 7 schijf van het Windows 95 niet-DMFdiskettes, en het bestand Win95_06. cab vanaf op Windows 95 OEM Service Release2 CD-ROM.

Zie voor informatie over het uitpakken van bestanden in Windows 95, devolgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
129605Het oorspronkelijke gecomprimeerde Windows-bestanden uitpakken
Plaats het bestand MSCDEX. exe in de map Windows\Command.

Opmerking: Sommige batchbestanden kunnen verwijzen naar een andere map dan deMap Windows\Command.. Als dit het geval is, bewerk het bestand naar deMap Windows\Command.. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Programma's en klik vervolgens op MS-DOS-Prompt.
 2. Typ de volgende regels en druk na elke regel op ENTER:
  <drive>:</drive>
  cd\<windows></windows>
  Dosstart. bat bewerken
 3. Druk op ALT + S (Search) en druk vervolgens opF.
 4. Zoek het bestand MSCDEX. exe. Typ indien nodigMSCDEX. exein het zoeken naar wat het vak en klik vervolgens op OK.
 5. Controleer of het pad voor MSCDEX. exe is de map Windows\Command. Als het is niet, typt u het juiste pad.
 6. Druk op ALT + F (bestand), drukt u opX, en druk vervolgens op GEEF wanneer dat wordt gevraagd het bestand op te slaan.
In de meeste gevallen de Windows 95-versie van het bestand MSCDEX. exe werktgoed met de meeste cd-rom-stations, maar als u problemen met modemdetectie hebben deCd-rom-station, contact persoon de cd-rom-fabrikant voor ondersteuning.

'Startup Disk Drivers

Als u een opstartdiskette maken, start de computer gebruikt, en niettoegang hebben tot uw cd-rom-station, de juiste cd-rom-stuurprogramma en MSCDEX. exebestand wordt niet geladen. Voorbereiden van een opstartdiskette met cd-rom-stuurprogramma's ladenVolg deze stappen:
 1. Bewerk het bestand Config. sys op de vermelding voor uw cd-rom-stuurprogramma. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

  1. Klik op Start, klik op uitvoeren, typeSyseditin Open het en klik vervolgens op OK.
  2. Klik op de titelbalk van het bestand Config. sys, zoek de regel die de cd-rom wordt geladen Sleep de aanwijzer selecteert de tekst regel en klik vervolgens op stuur programma, Kopiëren in het menu Bewerken. Noteer de naam en het pad van het cd-rom-stuurprogramma.
  3. Klik op Start, wijs programma's, Bureau-accessoires en klik vervolgens op Klad blok.
  4. Plaats de opstartdiskette in station a.
  5. Klik in het menu bestand op openen, typea:config.sysin het vak bestandsnaam en klik vervolgens op openen.
  6. Klik op de aanwijzer aan het einde van de laatste tekst regel op ENTER drukt om een nieuwe regel en klik vervolgens in het menu Bewerken op plakken.
  7. Wijzigen in het pad voor het bestand van de cd-rom-stuurprogramma in station a. Het onderstaande tabel toont de oorspronkelijke regel voor het laden van de cd-rom-stuurprogramma bestand en de nieuwe regel nadat u het bewerken:
      Original line              Edited line   ---------------------------------------------------------------------   device=c:\cdrom\cdrom.sys /d:mscd001  device=a:\cdrom.sys                        /d:mscd001								
  8. Klik op Afsluiten in het menu bestand en klik vervolgens op Ja wanneer u wordt gevraagd om wijzigingen opslaan.
Houd er rekening mee dat sommige cd-rom-stations zijn aangesloten op de geluids kaarten. Als dit is hetgeval, moet u de geluids stuur programma's voor het cd-rom-stuurprogramma geladen. Voorinformatie over het laden van het geluids stuur programma controleren of de geluids kaartde documentatie of de fabrikant van de geluids kaart contact persoon.
 1. Neem de vermelding voor de MSCDEX. exe het bestand Autoexec. bat bewerken stuur programma. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

  1. Klik op Start, klik op uitvoeren, typeSyseditin Open het en klik vervolgens op OK.
  2. Klik op de titelbalk van het bestand Autoexec. bat, zoek de regel die u laadt de MSCDEX. exe-bestand, sleept u de aanwijzer op de tekst regel te selecteren en vervolgens Klik op kopiëren in het menu Bewerken. Noteer de naam en het pad van de MSCDEX. exe-bestand.
  3. Klik op Start, wijs programma's, Bureau-accessoires en klik vervolgens op Klad blok.
  4. Plaats de opstartdiskette in station a.
  5. Als er een bestand Autoexec. bat op de diskette, klikt u op openen in het type in het menu bestanda:Autoexec.batin het vak bestandsnaam en klik vervolgens op openen.
  6. Klik op de aanwijzer aan het einde van de laatste tekst regel op ENTER drukt om een nieuwe regel en klik vervolgens in het menu Bewerken op plakken.
  7. Als een andere regel bevat MSCDEX. exe, typeremaan het begin van de regel.
  8. Als u de volgende tekst aan het begin van de regel wordt weer gegeven, selecteert u de tekst en druk vervolgens op DEL:
   'REM - door Windows Setup-
  9. Wijzig het pad naar het bestand MSCDEX. exe in station a. Het onderstaande tabel toont de oorspronkelijke regel Mscdex. exe-bestand laden en de nieuwe regel nadat u het bewerken:
      Original line               Edited line   ---------------------------------------------------------------------   c:\windows\command\mscdex.exe /d:mscd001  a:\mscdex.exe /d:mscd001								
  10. Klik op Afsluiten in het menu bestand en klik op Ja wanneer u wordt gevraagd om op te slaan wijzigingen en vervolgens de diskette opslaanAutoexec. bat.
 2. Plaats de cd-rom-stuurprogramma en MSCDEX. exe-bestanden op de opstartdiskette. Naar te doen, volgt u deze stappen:

  1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Programma's en klik vervolgens op MS-DOS-Prompt.
  2. Typ de volgende regels en druk na elke regel op ENTER:
   <drive1>: cd\ <cdpath> <cddrive>a: kopiëren <drive2>: cd\ <windows>\command a: MSCDEX. exe kopiëren</windows></drive2></cddrive></cdpath></drive1>
   waarbij <drive1>staat voor de stationsletter van het station met de Stuur programma bestanden van cd-rom, wordt de naam van de map met <cdpath> het station is uw cd-rom stuur programma bestand MS-DOS-programma en <drive2> aanduiding van het station containig de map Windows.</drive2></cdpath></drive1>
De opstartdiskette voor Windows 98 bevat stuur programma's laden veel geïntegreerdDrive Electronics (IDE) en Small Computer System Interface (SCSI)Cd-rom-stations.

Cd-romstuurprogramma voor geschikte MS-DOS-programma's installeren

Als u hebt bijgewerkt van uw cd-rom-station, maar niet bijgewerkt de MS-DOS-cd-romstuur programma's, de stuur programma's installeren vanaf de opdracht regel alleen en verplaats deRegel Mscdex. exe vanuit het bestand Autoexec. bat in het bestand Dosstart. bat. Doendus als volgt te werk:
 1. Start de computer opnieuw op. Als u het bericht ' starten van Windows 95 ' ziet Druk op de toets F8 en kiest u opdracht regel alleen vanaf het opstarten menu.
 2. Volg de instructies van de fabrikant van uw cd-rom installeren uw MS-DOS-programma cd-rom-stuurprogramma's. Start de computer desgevraagd opnieuw.
 3. Nadat u hebt gecontroleerd of de juiste stuur programma's geladen en werken zijn goed, de stuur programma gegevens uit het bestand Autoexec. bat te verplaatsen het bestand Dosstart. bat. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

  1. Klik op Start, klik op uitvoeren, typeSyseditin Open het en klik vervolgens op OK.
  2. Klik op de titelbalk van het bestand Autoexec. bat, zoek de regel die u laadt de MSCDEX. exe-bestand, sleept u de aanwijzer op de tekst regel te selecteren en vervolgens Klik op kopiëren in het menu Bewerken.
  3. Typeremaan het begin van de regel met het bestand MSCDEX. exe, klikt u op Afsluiten in het menu bestand en Klik vervolgens op Ja wanneer u wordt gevraagd wijzigingen in het bestand Autoexec. bat wilt opslaan bestand.
  4. Klik op Start, wijs programma's, Bureau-accessoires en klik vervolgens op Klad blok.
  5. Klik in het menu bestand op openen, typec:\windows\dosstart.batin het vak bestandsnaam en klik vervolgens op openen. Als u een dat aangeeft bericht dat het bestand niet bestaat, Klik op OK en klik vervolgens op Nieuw in het menu bestand.
  6. Klik op de aanwijzer aan het einde van de laatste tekst regel op ENTER drukt om een nieuwe regel en klik vervolgens in het menu Bewerken op plakken.
  7. Als een andere regel aanwezig is met het bestand dat MSCDEX. exe, typeremaan het begin van de regel.
  8. Klik in het menu bestand op Opslaan als, typc:\windows\dosstart.bat, klik op Opslaan en klik vervolgens op Afsluiten in het In het menu bestand.
Meer informatie
Windows bevat geen real-modus cd-rom-stuurprogramma's. Als u toegang tothet cd-rom-station wanneer u met een Windows-opdracht prompt of wanneer opstartStart de computer opnieuw in MS-DOS-modus, moet u de real-modus cd-romstuur programma van de cd-rom-station. Voor meer informatie overdownloaden, installeren, of de real-modus cd-rom-stuurprogramma configureren, raadpleegt u dedocumentatie opgenomen met het station of neem contact op met de fabrikant van het station.

Windows bevat een stuur programma MSCDEX dat zich in deMap Windows\Command.. Als u een real-modus stuur programma van de MSCDEX moet uhet stuur programma te gebruiken in de map Windows\Command in plaats van het stuur programmaopgenomen met de cd-rom-station.

De real-modus cd-rom en MSCDEX stuur programma's kunnen worden geladen uit verschillendeverschillende locaties, afhankelijk van de reden waarom die ze worden geladen. Als ude real-modus stuur programma's worden geladen omdat u toegang tot de cd-rom moetstation wanneer u opstart met een Windows 95-opdracht prompt, de stuur programma's moeten wordengeladen vanuit de bestanden Config. sys en Autoexec. bat in de hoofdmap vanhet opstartstation. Als u een Windows-opdrachtprompt uit opstart eendiskette in plaats van een vaste schijf, de stuur programma's moeten worden geladen uit deConfig. sys en Autoexec bat op de diskette.

Als u de real-modus stuur programma's worden geladen omdat u opnieuw decomputer in de MS-DOS-modus stuur programma's worden geladen vanaf een van dede volgende locaties:
 • De bestanden Config. sys en Autoexec. bat in de hoofdmap van de boot station.
 • De aangepaste Config. sys en Autoexec. bat-bestanden die u opgeeft in de Eigenschappen voor het programma dat wordt uitgevoerd in de MS-DOS-modus, de Eigenschappen van een snel koppeling waarmee het programma wordt gestart worden uitgevoerd in MS-DOS-modus of de eigenschappen van het bestand "Exit to DOS. PIF" gebruikt om Windows te starten in MS-DOS-modus.
Als u de computer opnieuw in MS-DOS-modus kunt u ook ladenMSCDEX uit het bestand Dosstart. bat in de map Windows. Dit bestand wordt gebruikt.Wanneer u de computer opnieuw opstarten in MS-DOS-modus, maar niet wanneer uStart een opdrachtprompt van Windows of Windows normaal starten. Als ditbestand nog niet bestaat in de map Windows, moet u dehandmatig het bestand.

Opmerking: Wanneer u Windows installeert Setup uitgeschakeld (opmerkingen uit) debestaande regel Mscdex. exe in het bestand Autoexec. bat als er een cd-romstation waarvoor Windows een protected-modus stuur programma bevat. DaaromAls u opstart vanaf een opdrachtprompt of de computer opnieuw opstarten in MS-DOS-modusMSCDEX is niet beschikbaar. Schakel de bestaande MSCDEX beschikbaar makenRegel Mscdex. exe in het bestand Autoexec. bat. Mogelijk moet u ook wijzigen deregel zodanig dat deze het stuur programma MSCDEX vanuit de map Windows\Command geladenin plaats van het stuur programma van de cd-rom-station.
w95hw

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 135174 - Laatst bijgewerkt: 12/04/2015 11:51:12 - Revisie: 4.0

Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbprb kbmt KB135174 KbMtnl
Feedback