Opstartproblemen en foutberichten van Windows 95 oplossen

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL136337
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven wat u kunt doen als de computer niet meer reageert (vastloopt) of als er een foutbericht wordt weergegeven (bijvoorbeeld over een fatale uitzondering of over een ongeldige VxD).

In dit artikel wordt een algemene strategie beschreven om het probleem te verhelpen. In dit artikel komen de volgende onderwerpen aan bod:
Meer informatie

Veilige modus

Als Windows 95 niet op de normale wijze kan worden gestart, kunt u proberen de Veilige modus te activeren. Als u Windows 95 wilt opstarten in de Veilige modus, drukt u op F8 als het bericht wordt weergegeven dat Windows wordt gestart. Kies vervolgens Veilige modus in het opstartmenu.

Als het u niet lukt Windows 95 in de Veilige modus te starten, gaat u verder met de procedure in de sectie 'Windows 95 kan niet worden gestart in de Veilige modus' hieronder. Als Windows 95 wel in de Veilige modus kan worden gestart, gaat u verder met de procedure in de sectie 'Windows 95 kan worden gestart in de Veilige modus' hieronder.

Windows 95 kan niet worden gestart in de Veilige modus

Als u Windows 95 niet kunt starten in de Veilige modus, kan dit diverse oorzaken hebben:
 • De computer is besmet met een virus. Raadpleeg het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor meer informatie over computervirussen:
  129972Description of Computer Viruses
 • De CMOS-instellingen van de computer zijn niet correct. Controleer de CMOS-instellingen om na te gaan of deze correct zijn. Het is mogelijk dat u eerst informatie moet inwinnen bij de fabrikant van de computer om deze instellingen te kunnen controleren.
 • Er is een hardwareconflict opgetreden. Enkele voorbeelden van hardwareconflicten zijn: tegenstrijdige PCI BIOS-instellingen, IRQ-conflicten, overtallige COM-poorten (bijvoorbeeld twee COM1-poorten of een interne modem die op dezelfde COM-poort is aangesloten als een bestaande seriële) en defecte RAM-chips.
 • Een bepaalde instelling in het bestand Msdos.sys moet worden gewijzigd (de instelling Logo moet bijvoorbeeld worden veranderd in nul). Raadpleeg het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor meer informatie over het bestand Msdos.sys:
  118579Contents of the Windows Msdos.sys File
 • U moet de videostuurprogramma's Vga.drv of Vga.vxd van de cd-rom van Windows 95 gebruiken. Deze bestanden bevinden zich in de map Drivers\Display\Vga. Deze stuurprogramma's zijn bijvoorbeeld handig als u een Intel Triton PCI-controller of een Cirrus Logic 5401 of 5402 VGA-videoadapter hebt. Raadpleeg het bestand Readme.txt (leesmij.txt) in dezelfde map voor meer informatie.
 • U gebruikt Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2) en uw computer loopt vast nadat u een eerder besturingssysteem hebt opgestart. Raadpleeg het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor meer informatie over dit probleem:
  155364OSR2 Hangs After Booting Previous Operating System
Als u de computer nog steeds niet kunt opstarten nadat u deze items hebt gecontroleerd, installeert u Windows 95 opnieuw in een nieuwe lege map. Op die manier kunt u nagaan of het probleem te maken heeft met een overblijfsel van het vorige besturingssysteem (zoals een bepaalde configuratie-instelling) of met de hardware.

Windows 95 kan wel worden gestart in de Veilige modus

Als u Windows 95 in de Veilige modus kunt starten, doorloopt u het opstartproces om na te gaan of alle apparaten op de juiste wijze worden geladen. Hiervoor start u de computer opnieuw op en drukt u op F8 als het bericht wordt weergegeven dat Windows 95 wordt gestart. Kies vervolgens Bevestiging van elke stap in het opstartmenu.

In de volgende tabel worden drie opstartopties beschreven. De opties worden aangegeven als Start A, Start B, Start C en Start D. Probeer elke optie uit en noteer de resultaten. Als u een opstartoptie wilt gebruiken, drukt u op J of op N zoals aangegeven in de onderstaande tabel, telkens wanneer u wordt gevraagd of u een bepaald apparaat wilt laden.
                        Start A Start B Start C Start D  ------------------------------------------------------------------------------  DriveSpace-stuurprogramma laden?       (J)a   (J)a   (J)a   (J)a  Wilt u het systeemregister verwerken?    (J)a   (J)a   (J)a   (N)ee  Wilt u een opstartlogboekbestand maken   (Bootlog.txt)?              (J)a   (J)a   (J)a   (J)a  Wilt u de opstartstuurprogramma's verwerken   (Config.sys)?               (N)ee  (N)ee  (J)a   (J)a  Device=<path>\Himem.sys?           (J)a   (J)a   (J)a   (J)a  Device=<path>\Ifshlp.sys?          (J)a   (J)a   (J)a   (J)a  Device=<path>\Dblbuff.sys?          (J)a   (J)a   (J)a   (J)a  Device=<path>\Setver.exe?          (J)a   (J)a   (J)a   (J)a  Wilt u het bestand met opstartopdrachten verwerken   (Autoexec.bat)?              (N)ee  (N)ee  (J)a   (J)a  Wilt u de grafische gebruikersinterface van Windows   laden?                  (J)a   (J)a   (J)a   (J)a  Alle Windows-stuurprogramma's laden?     (N)ee  (J)a   (N)ee  (J)a
Start A:

Als u Windows 95 onder deze omstandigheden niet normaal kunt starten, probeert u de optie Start D uit. Als u Windows 95 wel kunt starten, is er een probleem met een stuurprogramma of TSR-programma (terminate-and-stay-resident) dat wordt geladen vanuit Config.sys of Autoexec.bat, of is er een probleem met een protected-modus stuurprogramma van Windows 95.

Start B:

Als u Windows 95 onder deze omstandigheden niet normaal kunt starten, probeert u de optie Start C uit. Als u Windows 95 wel kunt starten, is er een probleem met een stuurprogramma of TSR-programma dat wordt geladen in Config.sys of Autoexec.bat. U kunt het probleem lokaliseren door deze bestanden stapsgewijs te doorlopen.

Er kan ook een probleem zijn met het laden van een TSR in het bestand Winstart.bat, als dat aanwezig is op de computer. Geef het bestand Winstart.bat een andere naam en probeer de optie Start B nogmaals. Het bestand Winstart.bat bevindt zich doorgaans in de map Windows. Dit bestand wordt gebruikt om TSR-programma's te laden die alleen vereist zijn voor Windows-toepassingen, maar die niet nodig zijn voor MS-DOS-sessies.

Als u meer informatie wilt over het wijzigen van bestandsnamen klikt u op Start, op Help en vervolgens op het tabblad Index. Typ 'namen wijzigen' (zonder aanhalingstekens) en dubbelklik op het onderwerp 'Namen van bestanden wijzigen'.

Start C:

Als u Windows 95 onder deze omstandigheden niet normaal kunt starten, probeert u de optie Start D uit. Als u Windows 95 wel kunt starten, is er een probleem met een protected-modus stuurprogramma van Windows 95. Raadpleeg de sectie 'Problemen met protected-modus stuurprogramma's oplossen' verderop in dit artikel voor meer informatie.

Start D:

Als Windows 95 onder deze omstandigheden niet start, volgt u de stappen in de sectie 'System.ini' hieronder. Als u Windows 95 wel kunt starten, is er een probleem met het systeemregister. In het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel vindt u meer informatie over het herstellen van het register:
131431Problemen met registerfouten oplossen
System.ini:

Om na te gaan of het probleem wordt veroorzaakt door het bestand System.ini of Win.ini, voert u de volgende stappen uit:
 1. Wijzig de naam van het bestand System.ini in de map Windows in System.sav.
 2. Kopieer het bestand System.cb in de map Windows naar System.ini (u moet de naam van het bestand dus niet wijzigen).
 3. Voeg de volgende regel toe aan de sectie [boot] van het bestand System.ini en sla het bestand op:
     drivers=mmsystem.dll
 4. Wijzig de naam van het bestand Win.ini in de map Windows in Win.sav.
 5. Start de computer opnieuw op.
Als dit werkt, is er een probleem met een van de items in het bestand System.ini of Win.ini. Probeer in deze bestanden na te gaan wat de oorzaak van het probleem is.

Als u Windows 95 niet kunt starten door de opstartprocedure stapsgewijs te doorlopen, start u de computer op in de Veilige modus en stelt u het videostuurprogramma in op het standaard VGA-stuurprogramma.

OPMERKING: Als u het bestand System.cb kopieert naar System.ini, is het mogelijk dat de muis niet meer functioneert. Als dat gebeurt, voegt u de volgende regels toe aan de van toepassing zijnde sectie van het nieuwe bestand System.ini:
  [boot]  mouse.drv=mouse.drv  -N-en-M  [386Enh]  mouse=*vmouse, msmouse.vxd
In het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel vindt u meer informatie over het oplossen van opstartproblemen met behulp van de Veilige modus:
156126Troubleshooting Windows 95 Using Safe Mode

Problemen met een protected-modus stuurprogramma oplossen

Als u Windows 95 alleen kunt opstarten door bij de vraag Alle Windows-stuurprogramma's laden? op N te drukken, voert u de volgende stappen uit:
 1. Start Windows 95 in de Veilige modus.
 2. Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik op Eigenschappen.
 3. Schakel op het tabblad Apparaatbeheer alle apparaten uit onder de volgende vertakkingen:
     Beeldschermadapters   Diskettestationcontrollers   Vaste-schijfcontrollers Toetsenbord   Muis           Netwerkadapters   PCMCIA-socket      Poorten   SCSI-controllers     Besturing voor geluid, video en spelletjes
  Voer de volgende stappen uit om een apparaat uit te schakelen:

  1. Dubbelklik in Apparaatbeheer op de categorienaam en dubbelklik vervolgens op het apparaat.
  2. Schakel op het tabblad Algemeen het selectievakje Originele configuratie (huidig) uit en klik op OK.
  3. Start de computer opnieuw op.
  OPMERKING: Als u Windows 95 niet kunt starten, gaat u naar de sectie 'System.ini' van dit artikel.
 4. Als u Windows 95 wel kunt starten, schakelt u de apparaten weer in die u in stap 3 hebt uitgeschakeld. Schakel de apparaten in de volgende volgorde in:

  • Com-poorten
  • Vaste-schijfcontrollers
  • Diskettestationcontrollers
  • Overige apparaten
  Voer de volgende stappen uit om een apparaat in te schakelen:

  1. Dubbelklik in Apparaatbeheer op de categorienaam en dubbelklik vervolgens op het apparaat.
  2. Schakel op het tabblad Algemeen het selectievakje Originele configuratie (huidig) in en klik op OK.
  3. Als de eigenschappen voor een apparaat worden weergegeven, klikt u op het tabblad Bronnen en controleert u of er geen conflicten worden aangegeven in de lijst met conflicterende apparaten.
 5. Start de computer opnieuw op.

Aanvullende opmerkingen

In het bestand Hardware.txt in de map Windows vindt u informatie over bekende hardwareproblemen.

Meer informatie over het oplossen van problemen vindt u ook in het bestand Bootlog.txt in de hoofdmap van de vaste schijf. In dit bestand wordt de laadstatus van alle real-modus en protected-modus stuurprogramma's weergegeven. Als Windows 95 niet op de juiste wijze wordt gestart, kunt u in het bestand Bootlog.txt zien welk stuurprogramma als laatste werd geladen. Bij elk stuurprogramma dat niet kon worden geladen voordat het probleem optrad, wordt de vermelding 'LoadFail' weergegeven.
Eigenschappen

Artikel-id: 136337 - Laatst bijgewerkt: 12/04/2015 11:56:52 - Revisie: 3.0

Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbhw kbtshoot win95 KB136337
Feedback