Beschadigd RAM-geheugen veroorzaakt fatale uitzonderingsfouten bij het uitvoeren van Windows 95/98

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL138788
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Als in dit artikel niet het foutbericht wordt beschreven dat u op het scherm ziet, raadpleegt u het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base, waarin wordt verwezen naar meer artikelen over foutberichten:
315854 Windows 98 en Windows ME Resource Center voor foutberichten
Als uw hardwareprobleem niet wordt beschreven in dit artikel, raadpleegt u de volgende Microsoft-website voor meer artikelen over hardware:
Symptomen
Windows meldt een willekeurig foutbericht met de strekking 'Fatale uitzondering 0x opxxxx:xxxxxxx' terwijl dit niet het geval was in uw eerdere versie van Windows of Windows voor Workgroups.
Oorzaak
Dit foutbericht wordt veelal veroorzaakt door defect fysiek geheugen (RAM-geheugen) in de computer. Het kan lijken alsof uw eerdere versie van Windows correct wordt uitgevoerd, terwijl Windows toch een foutbericht 'Fatale uitzondering 0x op' meldt.xxxx:xxxxxxxHier volgen enkele redenen voor dit gedrag:
  • Alle besturingssystemen gebruiken geheugen op een andere manier. In Windows 3.1 kan het 'beschadigde' geheugen worden gebruikt voor gegevens die zelden worden gebruikt. In Windows wordt het 'beschadigde' geheugen gebruikt voor het opslaan van gegevens voor vaak uitgevoerde programma's.
  • Windows 3.1 bevat relatief weinig 32-bits programmacode. Windows maakt veel meer gebruik van 32-bits programmacode. Bovendien zijn er subtiele verschillen in de manier waarop geheugen wordt ingezet, al naar gelang het wordt gebruikt voor programmacode of voor gegevens. Omdat Windows veel meer gebruikmaakt van 32-bits programmacode, komen deze subtiele verschillen vaker tot uiting.

    Hierbij is het vooral belangrijk dat alle 32-bits programmacode in Windows 3.1 te vinden is op één locatie: aan de lage kant van het fysieke geheugen. Als de eerste 4 MB van het geheugen met 32-bits programmacode kan omgaan, werkt Windows 3.1 zonder problemen. Dit is zelfs het geval wanneer in het bovenste gebied van het fysieke geheugen geen 32-bits programmacode kan worden uitgevoerd. Windows 3.1 voert namelijk geen 32-bits programmacode uit buiten de eerste 4 MB van het RAM-geheugen.

    Windows voert 32-bits programmacode uit in alle geheugengedeelten. Als Windows dus 32-bits programmacode uitvoert in een RAM-gebied waarin 32-bits programmacode niet zonder problemen kan worden uitgevoerd, kan het foutbericht 'Fatale uitzondering 0x op xxxxxxxx' worden weergegeven.
  • Windows gaat op een andere manier om met de hardware dan eerdere Windows-versies. Dit heeft te maken met Plug en Play, en ook met nieuwe stuurprogramma's waarin de extra mogelijkheden van interface-adapters worden benut. Door deze nieuwe functies kunnen problemen in hardware aan het licht komen die niet optraden in eerdere versies van Windows omdat deze eerdere versies de desbetreffende functies niet probeerden te gebruiken.
  • Veel nieuwe computers bevatten geen geheugenchips met pariteitscontrole. Het is daarom mogelijk dat u met pariteitsfouten te maken had in Windows 3.1 zonder dit te beseffen, omdat de fouten optraden in relatief ongevaarlijke geheugengebieden. Zo kan bijvoorbeeld in een Microsoft Word-document het woord 'het' worden veranderd in 'hit'.
Oplossing
Voor het oplossen van deze problemen moet vaak het RAM-geheugen en/of de systeemkaart (moederbord) worden vervangen. Soms kunnen instellingen in het CMOS worden gewijzigd om Windows correct uit te voeren, bijvoorbeeld de geheugenwachtstatus. In andere gevallen kan Windows worden uitgevoerd door het L2-cachegeheugen van de systeemkaart uit te schakelen. Voor informatie over het bewerken van CMOS-instellingen raadpleegt u de documentatie bij uw computer of neemt u contact op met uw hardwareleverancier.

Klik op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base als u meer informatie wilt over hoe u kunt vaststellen of een probleem wordt veroorzaakt door beschadigd RAM-geheugen:
181862 De beschikbare hoeveelheid RAM voor Windows opgeven met behulp van MaxPhysPage
134503 Parity Error Messages May Indicate Bad Memory
Het is verstandig Windows opnieuw te starten in de veilige modus om te zien of de fouten blijven optreden. Als dit niet het geval is, kan het probleem te wijten zijn aan een software- of stuurprogrammaprobleem. In dat geval is de bovenstaande informatie mogelijk niet van toepassing.Als u meer informatie wilt over het oplossen van fatale uitzonderingsfouten, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
192926 Problemen in Windows 98 oplossen door het systeem schoon op te starten
156126 Troubleshooting Windows 95 Using Safe Mode
Meer informatie
Fatale uitzonderingsfouten zijn te vergelijken met EMM386-uitzonderingsfouten. Zo is de fatale uitzonderingsfout 0C meestal gelijk aan de EMM386-uitzonderingsfout 12, ofwel een stack-fout.
HWMEM parity error hangs RAM FE fatal oe
Eigenschappen

Artikel-id: 138788 - Laatst bijgewerkt: 12/04/2015 12:14:33 - Revisie: 2.2

Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Tweede editie, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95

  • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbwinme kbfatalexerr0e kbhardware diskmem kbhw win98se win98 kbprb kbfatalexerr0d win95 kbdiskmemory KB138788
Feedback