Beschrijving van het opnieuw opstarten van een computer in de MS-DOS-modus

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL138996
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven wat er gebeurt als u de computer opnieuw opstart door de optie In MS-DOS-modus opstarten kiest in het dialoogvenster Windows afsluiten of als u dubbelklikt op programma's of snelkoppelingen die zijn ingesteld om te worden uitgevoerd in MS-DOS-modus. In dit artikel wordt ook beschreven hoe u de bestanden Config.sys en Autoexec.bat kunt aanpassen zodat deze worden verwerkt als u de computer opnieuw opstart met de optie In MS-DOS-modus opstarten.
Meer informatie

Opnieuw opstarten in MS-DOS-modus

Als u de computer opnieuw opstart door de optie In MS-DOS-modus opstarten te kiezen in het dialoogvenster Windows afsluiten, worden alle actieve programma's afgesloten, wordt Windows uit het geheugen verwijderd en wordt een real-modus opdrachtprompt gestart. Als de optie Use Current MS-DOS Configuration is geselecteerd in het bestand Exit to Dos.pif, dat wordt gebruikt om de computer opnieuw te starten in MS-DOS-modus, wordt het bestand Dosstart.bat in de map Windows gebruikt tijdens het opstarten. Als de optie Specify A New MS-DOS Configuration is geselecteerd, worden de bestanden Config.sys en Autoexec.bat die staan vermeld in het bestand Exit to Dos.pif gebruikt in plaats van de bestanden Config.sys en Autoexec.bat in de hoofdmap.

Nadat de computer is gestart in MS-DOS-modus, kunt u de computer weer in de normale modus opstarten doorexitte typen achter de opdrachtprompt en vervolgens op ENTER te drukken.

Een programma starten in MS-DOS-modus

Als u dubbelklikt op een programma of snelkoppeling die is geconfigureerd om te worden uitgevoerd in MS-DOS-modus, worden de volgende items uitgevoerd. Voor de onderstaande items wordt aangenomen dat er een nieuwe MS-DOS-configuratie is opgegeven.
 1. De bestanden Config.sys en Autoexec.bat in de hoofdmap van het opstartstation krijgen de namen Config.wos en Autoexec.wos. Als het bestand Config.sys of Autoexec.bat niet bestaat in de hoofdmap, wordt er een Config.wos- of Autoexec.wos-bestand gemaakt van nul bytes.
 2. De aangepaste Config.sys- en Autoexec.bat-bestanden die zijn opgegeven in de eigenschappen van het op MS-DOS gebaseerde programma dat wordt uitgevoerd, worden gekopieerd naar de hoofdmap van het opstartstation. De eerste regel in het bestand Config.sys is altijd:
  dos=single
  De laatste regel in het bestand Autoexec.bat is altijd
  c:\<windows>\win.com /wx
  , waarbij <windows> de naam is van de Windows-map. Daarnaast bevat het bestand Autoexec.bat een instructie (cd) waardoor de map wordt geopend waarin zich de bestanden bevinden van het op MS-DOS gebaseerde programma. Het bevat ook de instructie CALL, waarmee het programma wordt gestart.
 3. Windows start de computer opnieuw op.
 4. Terwijl de computer wordt opgestart, detecteert het bestand Io.sys de aanwezigheid van de bestanden Config.wos en Autoexec.wos in de hoofdmap van het opstartstation en wordt het volgende bericht weergegeven:
  Windows 95 is now starting you MS-DOS-based-program.

  Press ESC now to cancel MS-DOS mode and restart Windows 95.
  Het bovenstaande bericht wordt gedurende ongeveer drie seconden weergegeven. Als u tijdens deze drie seconden op de ESC-toets drukt, wordt het MS-DOS-programma niet gestart en wordt Windows 95 opnieuw opgestart. Opmerking: het bericht Bezig met starten van Windows 95 wordt niet weergegeven als het bovenstaande bericht wordt weergegeven.
 5. Als u niet op de ESC-toets drukt terwijl het bovenstaande bericht wordt weergegeven, worden de bestanden Config.sys en Autoexec.bat verwerkt. Met de CALL-instructie in het bestand Autoexec.bat wordt het MS-DOS-programma gestart.
 6. Als u het MS-DOS-programma beëindigt, wordt de rest van het bestand Autoexec.bat verwerkt, te beginnen met de regel die direct volgt op de CALL-instructie. Meestal begint de regel die onder de CALL-instructie staat met Win.com.

  Door de schakeloptie /WX wijzigt het bestand Win.com de namen van Config.sys en Autoexec.bat naar Config.app en Autoexec.app. Vervolgens worden de bestanden Autoexec.wos en Config.wos hersteld naar de originele bestanden Autoexec.bat en Config.sys, worden de .wos-bestanden verwijderd en wordt Windows 95 opnieuw opgestart. Als u de schakeloptie /WX gebruikt in plaats van de schakeloptie /W, wordt het volgende bericht niet weergegeven na het uitvoeren van deze stappen:
  Druk op een toets om door te gaan...
  Het volgende bericht wordt weergegeven als u de regel met Win.com verwijdert uit het bestand Autoexec.bat voor u het MS-DOS-programma beëindigt of als u probeert Windows te starten vanaf de opdrachtprompt voordat de regel met Win.com in Autoexec.bat is verwerkt:
  You are currently running in MS-DOS mode. Do you want to return to normal mode, to run Windows applications again?
  OPMERKING: als de opdrachtverwerker voor MS-DOS (Command.com) de CALL-instructie in Autoexec.bat uitvoert, moet uexittypen bij de opdrachtprompt en vervolgens op ENTER drukken om de opdrachtverwerker te beëindigen en de rest van het bestand Autoexec.bat te laten verwerken. Als de CALL-instructie een opdrachtverwerker van derden start, moet u de daarbij behorende opdracht typen om deze opdrachtverwerker te beëindigen.
 7. Windows start de computer opnieuw op.
 8. Terwijl Windows wordt opgestart, worden de bestanden Config.app en Autoexec.app gekopieerd naar de eigenschappen van het MS-DOS-programma dat wordt uitgevoerd in MS-DOS-modus of naar de eigenschappen van de snelkoppeling waarmee het MS-DOS-programma wordt gestart. Als de bestanden Config.app en Autoexec.app per ongeluk worden verwijderd voordat dit gebeurt, moet u de aangepaste versie van Config.sys en Autoexec.bat opnieuw handmatig maken.

Aangepaste versies maken van de bestanden Config.sys en Autoexec.bat

Volg de volgende stappen om een aangepaste versie te maken van de bestanden Config.sys en Autoexec.bat en deze te laten verwerken tijdens het opnieuw opstarten van de computer in MS-DOS-modus:
 1. Als de computer nog niet eerder is opgestart in de MS-DOS-modus, klikt u achtereenvolgens op Start, Afsluiten, In MS-DOS-modus opstarten en Ja. Typ bij de opdrachtpromptexiten druk op ENTER.
 2. Klik op Start, wijs Programma's aan en klik op Windows Verkenner.
 3. Zoek het bestand Exit to Dos.pif in de map Windows, klik met de rechtermuisknop op het bestand en klik in het menu dat verschijnt op Eigenschappen.
 4. Klik op het tabblad Programma en vervolgens op Geavanceerd.
 5. Klik op Nieuwe MS-DOS-configuratie opgeven, geef de aangepaste bestanden Config.sys en Autoexec.bat op in de vakken CONFIG.SYS voor MS-DOS-modus en AUTOEXEC.BAT in MS-DOS-modus en klik vervolgens op OK.
Referenties
In het volgende artikel uit de Microsoft Knowledge Base vindt u meer informatie over het gebruik van de MS-DOS-modus onder Windows 95 voor het uitvoeren van MS-DOS-programma's.
NL134400Algemene tips voor het gebruik van de MS-DOS-modus
Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst voor overige aandachtspunten.
Eigenschappen

Artikel-id: 138996 - Laatst bijgewerkt: 12/04/2015 12:17:13 - Revisie: 3.0

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbinfo win95 KB138996
Feedback