Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Een nieuw System.ini-bestand zonder stuurprogramma's van derden maken

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL140441
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u een nieuw System.ini-bestand zonder stuurprogramma's van derden maakt. Het maken van een nieuw System.ini-bestand kan noodzakelijk zijn als het bestand ongeldig of beschadigd raakt, of ontbreekt na het gebruik van standaardprocedures voor probleemoplossing om de oorzaak van een probleem te achterhalen.
Meer informatie
Ga als volgt te werk om een nieuw System.ini-bestand te maken zonder verwijzingen naar stuurprogramma's van derden.

OPMERKING: in deze procedure gaan we ervan uit dat Windows is geïnstalleerd in de map Windows op station C. Als u een ander station of een andere map gebruikt, dient u de instructies dienovereenkomstig aan te passen.
 1. Start de computer opnieuw op in de MS-DOS-modus. Hiertoe start u de computer opnieuw op, drukt u op F8 zodra het bericht 'Bezig met starten van Windows 95' verschijnt en kiest u in het opstartmenu Alleen MS-DOS-prompt. In Windows 98 start u de computer opnieuw op en houdt u CTRL ingedrukt totdat het opstartmenu van Windows 98 wordt weergegeven. Kies vervolgens Veilige modus.
 2. Typ de volgende regel om naar de map Windows te gaan:

  cd \windows
 3. Typ de volgende regel om de naam van het huidige System.ini-bestand te wijzigen:

  ren system.ini system.xxx
 4. Typ de volgende regel om een nieuw System.ini-bestand te maken:

  copy system.cb system.ini
 5. Typ de volgende regel om het nieuwe System.ini-bestand te bewerken:

  edit system.ini
 6. Voeg boven in het bestand de volgende regels toe:
    [boot]  mouse.drv=mouse.drv  drivers=mmsystem.dll
  Voeg in de sectie [386Enh] van het bestand de volgende regel toe:
    [386Enh]  mouse=*vmouse
 7. Sla het bestand System.ini op en sluit de editor af. U slaat het bestand op door achtereenvolgens op ALT+B, op A en op J te drukken.
 8. Typwinom Windows te starten.

  OPMERKING: als de muis niet werkt wanneer u Windows start, wordt deze waarschijnlijk niet ondersteund door het standaardstuurprogramma voor de muis van Windows. U kunt het bij de muis geleverde Windows 3.1-stuurprogramma installeren om de functionaliteit van de muis te herstellen. Raadpleeg de documentatie die bij de muis is geleverd voor informatie over het installeren van het stuurprogramma.
 9. Klik op de knop Start, klik op Uitvoeren, typ het pad naar het Windows Setup-programma in het vak Openen en klik op OK.

  Als de cd-rom met Windows bijvoorbeeld in station D is geplaatst, typt u de volgende regel:


  d:\setupAls u Windows-diskettes gebruikt, plaatst u diskette 1 in station A: en typt u de volgende regel:

  a:\setup
 10. Wanneer het Setup-dialoogvenster wordt weergegeven, klikt u op Doorgaan en volgt u de instructies om Windows opnieuw te installeren. Kies de optie om Windows-bestanden te herstellen die zijn gewijzigd of beschadigd. Als deze optie niet wordt weergegeven, kiest u voor het opnieuw installeren van Windows.


Als u na het uitvoeren van Setup merkt dat sommige programma's, hulpprogramma's of randapparaten niet juist functioneren, installeert u het desbetreffende programma of apparaat opnieuw.

Standaardvermeldingen in het bestand System.ini

Een nieuw System.ini-bestand bevat de volgende standaardvermeldingen:
  [386Enh]  device=*vshare  device=*dynapage  device=*vcd  device=*vpd  device=*int13  keyboard=*vkd  display=*vdd  mouse=*vmouse, msmouse.vxd  woafont=dosapp.fon  device=*enable  [keyboard]  layout=kbdus.kbd  subtype=  type=4  keyboard.dll=  oemansi.bin=  [Intl]  ACP=1252  OEMCP=437  SystemLocale=00000409  [boot]  system.drv=system.drv  drivers=mmsystem.dll  user.exe=user.exe  gdi.exe=gdi.exe  sound.drv=mmsound.drv  dibeng.drv=dibeng.dll  comm.drv=comm.drv  shell=Explorer.exe  keyboard.drv=keyboard.drv  fonts.fon=vgasys.fon  fixedfon.fon=vgafix.fon  oemfonts.fon=vgaoem.fon  386Grabber=vgafull.3gr  display.drv=pnpdrvr.drv  mouse.drv=mouse.drv  *DisplayFallback=0  [power.drv]  [drivers]  wavemapper=*.drv  [iccvid.drv]  [mciseq.drv]  [mci]  cdaudio=mcicda.drv  sequencer=mciseq.drv  waveaudio=mciwave.drv  avivideo=mciavi.drv  videodisc=mcipionr.drv  vcr=mcivisca.drv  [NonWindowsApp]  [vcache]  [nwnp32]  [boot.description]  keyboard.typ=Standard 101/102-Key or Microsoft Natural Keyboard  aspect=100,96,96  display.drv=Standard Display Adapter (VGA)  mouse.drv=Standard mouse  system.drv=Standard PC  [MSNP32]  [display]  [drivers32]  vidc.CVID=iccvid.dll  VIDC.IV31=ir32_32.dll  VIDC.IV32=ir32_32.dll  vidc.MSVC=msvidc32.dll  VIDC.MRLE=msrle32.dll
clean build rebuild
Eigenschappen

Artikel-id: 140441 - Laatst bijgewerkt: 12/04/2015 12:30:32 - Revisie: 1.1

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbenv win98 win95 KB140441
Feedback