UITGESCHAKELD: 'kan printers niet wijzigen' en vergelijkbare foutberichten

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 140754
Vrijwaring inhoud KB-artikelen over niet langer ondersteunde producten
Dit artikel heeft betrekking op producten waarvoor Microsoft geen ondersteuning meer biedt. Daarom wordt dit artikel alleen in de huidige vorm aangeboden en wordt het niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Wanneer u vanuit een Microsoft Office voor Windows-programma afdrukt, wordteen van de volgende foutberichten weergegeven.

Word

Printers kan niet worden gewijzigd. Er zijn geen printers geïnstalleerd.
- of -
Word kan niet afdrukken door een probleem met de huidige Printerinstelling.

Excel

Er is geen printer geïnstalleerd. De optie Printers gebruiken in een besturingselement Deelvenster een printer installeren.

PowerPoint

Er is geen printer geïnstalleerd.
- of -
De printer kan niet worden gevonden.

Planning

Kan het afdrukken worden voltooid. Er is geen standaardprinter. Het Configuratiescherm gebruiken om een standaardprinter.
Oorzaak
Deze foutberichten kunnen optreden als een van de volgende voorwaarden voldaan wordt:
 • U hebt geen Win.ini-bestand.

  - of -

 • De sectie Devices van het Win.ini-bestand ontbreekt.

  - of -

 • De sectie Devices van het Win.ini-bestand bevat onvolledige of onjuiste informatie.

  - of -

 • Het Win.ini-bestand overschrijdt de limiet van 64 KB.

  - of -

Houd er rekening mee dat als u het bestand Win.ini verwijderen of als deze beschadigd raakt en uStart Microsoft Windows 95, wordt een nieuw Win.ini gemaakt. Echter, denieuwe Win.ini bevat alleen de secties Desktop of Embedding. De apparatensectie ontbreekt.

Voor meer informatie over dit probleem en Microsoft Word 97, neemRaadpleeg het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
162411 Office 97: Paginafout in Excel bij het afdrukken
Workaround

Methode 1: Het printerstuurprogramma opnieuw installeren

Wanneer u deze methode maakt u de vereiste informatie voor deApparaten afdeling, alsmede de juiste vermeldingen voor de poorten Printer schrijvenPoorten en Windows-onderdelen in het Win.ini.

Zie voor meer informatie over het uitvoeren van deze taak in Windows uwWindows gedrukte documentatie of on line Help.

Methode 2: Een item in Win.ini corrigeren

Zoek het Win.ini-bestand en corrigeer de sectie Devices. Volg hiertoedeze stappen:
 1. Klik op Start en wijst u zoeken op de taakbalk van Windows 95.
 2. Klik op bestanden of mappen.
 3. Klik op het tabblad locatie & in het dialoogvenster Zoeken naar alle bestanden.
 4. Typ in het vak naam Win.ini.
 5. Kies in het vak Zoeken In de naam van uw vaste schijf.
 6. Schakel het selectievakje Inclusief onderliggende mappen in en klik op Nu zoeken.
 7. Klik met de rechtermuisknop op het bestand Win.ini en klik op openen.
 8. Zoek de sectie [Devices] in het bestand Win.ini.
 9. De sectie Devices lijst de beschrijvende naam van de printer gevolgd door een gelijkteken, de stuurprogrammanaam, door komma's en de poort of netwerkpad. Als de sectie [Devices] ontbreekt, moet u deze toevoegen. De Dit is een voorbeeldsectie [Devices:
     [Devices]   HP LaserJet 4/4M=HPPCL5MS,LPT1:   HP LaserJet IIISi=HPPCL5MS,\\Server\Sharename						

Methode 3: Maak een nieuw Win.ini

Als methode 1 en methode 2 niet het probleem is opgelost, kunt u eennieuwe Win.ini-bestand met de juiste informatie.

Wijzig de naam in Win.oud en installeer Windows 95. Windows 95detecteert dat u opnieuw installeert en er een dialoogvenster met verschijnt deDe titel "Setup opnieuw uitvoeren?". Het dialoogvenster biedt twee opties. Selecteerde eerste optie (voor het herstellen van Windows-bestanden die zijn gewijzigd of beschadigd)en Windows 95 opnieuw.

Deze methode wordt een nieuw, volledig Win.ini met alle van de vereistesecties.
8.00 word7 word95 Office 97 word97 afdrukken standaard printer control paneel geïnstalleerd vervolgkeuzelijst ini niet wijzigen

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 140754 - Laatst bijgewerkt: 07/12/2012 13:38:00 - Revisie: 4.0

Microsoft Office 97 Standard Edition, Microsoft Office 95 Standard Edition, Microsoft Access 97 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition, Microsoft Excel 95 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 97 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 95 Standard Edition, Microsoft Word 97 Standard Edition

 • kbprb kbprint kbmt KB140754 KbMtnl
Feedback