Elementaire informatie over TCP/IP-routering voor Windows NT

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL140859
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In dit artikel wordt de Windows NT-routetabel op een singlehomed systeem en multihomed Windows NT Router met en zonder MPR (Multi Protocol Router) beschreven. Deze achtergrondinformatie kan u helpen bij het oplossen van problemen met TCP/IP.
Meer informatie

De routetabel

Zelfs een singlehomed TCP/IP-host moet routebeslissingen maken. Deze routebeslissingen worden gemaakt op basis van de routetabel. U kunt de routetabel weergeven door 'route print' te typen bij de opdrachtprompt. Hier volgt een voorbeeld van een routetabel op een singlehomed systeem. Deze eenvoudige routetabel wordt automatisch samengesteld door Windows NT aan de hand van de IP-configuratie van de host.

Netwerkadres   Netwerkmasker  Gatewayadres   Interface    Metric0.0.0.0      0.0.0.0     157.57.8.1    157.57.11.169   1127.0.0.0     255.0.0.0    127.0.0.1    127.0.0.1     1157.57.8.0    255.255.248.0  157.57.11.169  157.57.11.169   1157.57.11.169   255.255.255.255 127.0.0.1    127.0.0.1     1157.57.255.255  255.255.255.255 157.57.11.169  157.57.11.169   1224.0.0.0     224.0.0.0    157.57.11.169  157.57.11.169   1255.255.255.255  255.255.255.255 157.57.11.169  157.57.11.169   1


De kolommenkoppen uit de bovenstaande tabel worden hieronder beschreven:

Netwerkadres:

Het netwerkadres is de bestemming. De kolom Netwerkadres kan de volgende gegevens bevatten:

 • Hostadres
 • Subnetadres
 • Netwerkadres
 • Standaardgateway
De zoekvolgorde is zoals hierboven vermeld: van de meest unieke route (hostadres) naar de algemeenste (standaardgateway):

0.0.0.0     is de standaardroute127.0.0.0    is het loopback-adres157.57.8.0   is het lokale subnetadres157.57.11.169  is het adres van de netwerkkaart157.57.255.255 is het subnet-uitzendingsadres224.0.0.0    is het multicast-adres255.255.255.255 is het beperkte uitzendadres


Netwerkmasker:

Het netwerkmasker geeft aan welk gedeelte van het netwerkadres moet overeenkomen om de route te gebruiken. In de binaire notatie is een 1 betekenisdragend (moet overeenkomen) en een 0 niet (hoeft niet overeen te komen). Het netwerkmasker 255.255.255.255 wordt bijvoorbeeld gebruikt voor een hostvermelding. Dit masker van uitsluitend 255-vermeldingen (dus allemaal enen) betekent dat het bestemmingsadres van het pakket dat moet worden gerouteerd precies moet overeenkomen met het netwerkadres om deze route te gebruiken. Stel dat het netwerkadres 157.57.8.0 het netwerkmasker 255.255.248.0 heeft. Dit netwerkmasker betekent dat de eerste twee achttallen precies moeten overeenkomen, dat de eerste 5 bits van het derde achttal moeten overeenkomen (248=11111000) en dat dit voor het laatste achttal niet nodig is. Aangezien 8 in het decimale getalsysteem gelijk is aan 00001000 in het binaire getalsysteem, moet bij een overeenkomst het adres beginnen met 00001. Dit betekent dat deze route wordt gebruikt voor elk adres dat begint met 157.57 en een derde achttal heeft van 8 tot en met 15 (15=00001111). Omdat dit een netwerkmasker is voor een subnetroute, wordt het 'subnetmasker' genoemd.

Gatewayadres:

Het gatewayadres is het adres waarnaar het pakket moet worden gestuurd. Dit kan de lokale netwerkkaart zijn of een gateway (router) op het lokale subnet.

Interface:

De interface is het adres van de netwerkkaart via welke het pakket moet worden verzonden. 127.0.0.1 is het softwareloopback-adres.

Metric:

Metric is het aantal tussenstappen naar de bestemming. Alles binnen het lokale LAN is een tussenstap en elke router die daarna wordt gepasseerd, is een extra tussenstap. Metric wordt gebruikt om te bepalen wat de beste route is.

Multihomed Router

Hierna volgt de standaardroutetabel van een multihomed Windows NT-host.

Netwerkadres   Netwerkmasker   Gatewayadres   Interface   Metric0.0.0.0      0.0.0.0      157.57.24.1    157.57.24.193   10.0.0.0      0.0.0.0      199.199.40.1   199.199.40.139  1127.0.0.0     255.0.0.0     127.0.0.1     127.0.0.1     1157.57.24.0    255.255.248.0   157.57.24.193   157.57.24.193   1157.57.24.193   255.255.255.255  127.0.0.1     127.0.0.1     1199.199.40.0   255.255.255.0   199.199.40.139  199.199.40.139  1199.199.40.139  255.255.255.255  127.0.0.1     127.0.0.1     1199.199.40.255  255.255.255.255  199.199.40.139  199.199.40.139  1224.0.0.0     224.0.0.0     157.57.24.193   157.57.24.193   1224.0.0.0     224.0.0.0     199.199.40.139  199.199.40.139  1255.255.255.255  255.255.255.255  199.199.40.139  199.199.40.139  1


Schakel in de geavanceerde TCP/IP-configuratie het selectievakje 'IP-routering inschakelen' in om routering te activeren. Windows NT zal nu routering gebruiken tussen deze twee subnetten.

OPMERKING - de Multihomed Router kan alleen DHCP Discover-pakketten van een subnet naar een ander subnet doorgeven als u de BootP Relay Agent hebt geïnstalleerd die bij MPR wordt geleverd. MPR wordt verderop beschreven.

Opmerking bij standaardgateways:

In de TCP/IP-configuratie kunt u een standaardroute toevoegen voor elke netwerkkaart. Hierdoor wordt voor elke kaart een 0.0.0.0-route gemaakt. Er wordt echter in feite slechts één standaardroute gebruikt. In dit geval is 199.199.40.139 de eerste kaart in de TCP/IP-bindingen en dus wordt de standaardroute voor deze kaart gebruikt. Omdat er slechts één standaardgateway wordt gebruikt, dient u slechts één kaart te configureren voor het gebruik van een standaardgateway. Hierdoor is de configuratie minder verwarrend en weet u zeker dat u de verwachte resultaten krijgt.

Raadpleeg het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
ARTIKEL-ID:157025
TITLE: Default Gateway Configuration for Multi-Homed Computers

Als de Windows NT-router geen interface heeft op een bepaald subnet, heeft deze een route nodig om dat subnet te bereiken. Dit is mogelijk door statische routes toe te voegen of door MPR te gebruiken. MPR wordt verderop beschreven.

Een statische route toevoegen

Hieronder volgt een voorbeeld van een route.

Route Add 199.199.41.0 mask 255.255.255.0 199.199.40.1 metric 2

OPMERKING: de optie Metric wordt alleen ondersteund als Windows NT 3.51 met Service Pack 2 of hoger is geïnstalleerd.

De route in dit voorbeeld betekent dat voor het bereiken van het subnet 199.199.41.0 met het masker 255.255.255.0 de gateway 199.199.40.1 moet worden gebruikt, waarbij het subnet 2 tussenstappen verder is. Op de volgende router moet ook een statische route worden toegevoegd, zodat deze router weet hoe terug te keren naar de subnets die door de eerste router kunnen worden bereikt. In een netwerk waarin verscheidene routers worden gebruikt, kan het gebruik van statische routes erg ingewikkeld worden.

Raadpleeg de volgende artikelen in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
ARTIKEL-ID:141383
TITLE: "P" Switch for Route Command Added in Windows NT

MPR (Multi Protocol Router)

MPR bestaat uit de volgende onderdelen:
 • RIP (Routing Information Protocol) voor TCP/IP.
 • BOOTP (Boot Protocol) Relay Agent voor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
 • RIP voor IPX.
RIP wordt door routers gebruikt voor de dynamische uitwisseling van routeringsinformatie. Standaard zenden RIP-routers hun routetabellen om de 30 seconden uit. Andere RIP-routers luisteren naar deze RIP-uitzendingen en werken hun eigen routetabellen bij.

MPR maakt deel uit van Service Pack 2 voor Windows NT 3.51.

Zie voor meer informatie over MPR-installatierichtlijnen het bestand RIPROUTE.WRI (in Windows NT 3.51 Service Pack 2) of het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
ARTIKEL-ID:138793
TITLE: Multi-Protocol Router Installation and Configuration
tcpip win95 win95x
Eigenschappen

Artikel-id: 140859 - Laatst bijgewerkt: 12/04/2015 12:33:19 - Revisie: 2.3

Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.5, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft BackOffice Small Business Server 4.0, Microsoft BackOffice Small Business Server 4.0a, Microsoft Windows for Workgroups 3.11, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows® 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbusage KB140859
Feedback