Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

EXE-bestanden worden door Internet Explorer geopend in plaats van gedownload

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u er een back-up van maken en moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of bewerken van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register
Symptomen
Wanneer u in Microsoft Internet Explorer een uitvoerbaar bestand (.EXE) probeert te downloaden, wordt het bestand geopend in plaats van gedownload.
Oorzaak
Wanneer u in een versie van Internet Explorer lager dan versie 4.0 voor de eerste maal een bestand wilt downloaden, wordt het dialoogvenster 'Openen van bestand bevestigen' weergegeven. Het selectievakje Altijd waarschuwen alvorens bestanden van dit type te openen in dit dialoogvenster is ingeschakeld.

Als u het selectievakje 'Altijd waarschuwen alvorens bestanden van dit type te openen' uitschakelt, wordt de registervermelding voor deze instelling gewijzigd en wordt het dialoogvenster Openen van bestand bevestigen niet meer weergegeven bij volgende download-sessies. Bestanden worden dan automatisch geopend in Internet Explorer in plaats van te worden gedownload.
Oplossing
Waarschuwing Onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

Ga als volgt te werk om dit probleem te omzeilen:

Methode 1

Klik met de rechtermuisknop op het bestand dat u wilt downloaden en kies Doel opslaan als.

Methode 2

Schakel de optie Altijd waarschuwen alvorens bestanden van dit type te openen in. Hiertoe wijzigt u met de Register-editor het derde octet van de waarde EditFlags in de sleutel Hkey_Classes_Root\exefile van 01 in 00.

Opmerking Deze methode kan niet worden gebruikt bij Internet Explorer versie 4.0 of hoger.

Wijzig de waarde EditFlags bijvoorbeeld van d8 07 01 00 in d8 07 00 00.

Opmerking U vindt deze waarde voor Word-documenten op de volgende locatie:
  [HKEY_CLASSES_ROOT\Word.Document.6]  @="Microsoft Word 6.0 - 7.0 Document" "EditFlags"=hex:00,00,01,00				

Wijzig 01 in het derde octet in 00
Meer informatie
Wanneer u in versie van Internet Explorer lager dan versie 4.0 voor de eerste maal op een koppeling klikt om een EXE-bestand te downloaden , wordt het dialoogvenster 'Openen van bestand bevestigen' weergegeven. Het selectievakje Altijd waarschuwen alvorens bestanden van dit type te openen in dit dialoogvenster is ingeschakeld. Als u zeker weet dat het veilig is om het bestand te openen, klikt u op Openen. Als u het bestand wilt opslaan op schijf, klikt u op Opslaan als.

Als u het selectievakje Altijd waarschuwen alvorens bestanden van dit type te openen uitschakelt, wordt u niet meer gevraagd of een bestand moet worden geopend. In plaats daarvan wordt het bestand automatisch geopend.

Als u de prompt uitschakelt voor ActiveMovie-bestanden (hiertoe behoren alle bestandstypen die gebruikmaken van ActiveMovie, zoals WAV-, MOV en AVI-bestanden), moet de volgende registersleutel worden gewijzigd:

  HKEY_CLASSES_ROOT\AMOVIE.ActiveMovie.Control.1				

Wijzig de waarde EditFlags van 00 00 01 00 in 00 00 00 00.

Als u Internet Explorer 4.0 of hoger gebruikt, moet de volgende registersleutel worden gewijzigd:

  HKEY_CLASSES_ROOT\AMOVIE.ActiveMovieControl.2				

Wijzig de waarde EditFlags van 00 00 01 00 in 00 00 00 00.

Als u Windows Media Player versie 5.2 gebruikt, moet de volgende registersleutel worden gewijzigd:

  HKEY_CLASSES_ROOT\MediaPlayer.MediaPlayer.1				

Wijzig de waarde EditFlags zodat deze een nulwaarde heeft of alleen uit nullen bestaat.

Het selectievakje Altijd waarschuwen alvorens bestanden van dit type te openen wordt in Internet Explorer 4.0 en hoger niet weergegeven.


In Windows ME

 1. Klik op Deze computer, open het menu Extra en klik op Mapopties.
 2. Klik op Bestandstypen en selecteer een bestandstype.
 3. Klik op Geavanceerd en schakel het selectievakje Openen na downloaden bevestigen in.
Raadpleeg het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor meer informatie over het downloaden van andere typen bestanden:
177976 U wordt niet gevraagd een downloadmap voor bestand op te geven
winnt save this program to disk
Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst voor overige aandachtspunten.
Eigenschappen

Artikel-id: 140991 - Laatst bijgewerkt: 01/05/2011 06:04:00 - Revisie: 2.0

 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Plus! 95 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • kbenv kbui KB140991
Feedback