Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Word 97: Het starten van een samenvoegbewerking

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 141922
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe een samenvoegbewerking starten.

Het proces is verdeeld in vier delen:

 1. Open of maak het hoofddocument.
 2. Open of maak de gegevensbron
 3. Het hoofddocument bewerken.
 4. Samenvoegen.
Meer informatie

STAP 1: OPENT OF HET HOOFDDOCUMENT MAKEN

Open of maken het hoofddocument, als volgt:

 1. Als u al een document dat u wilt gebruiken als de belangrijkste document, nu openen.

  Het hoofddocument kan een bestaande brief, een nieuwe brief op basis van een briefsjabloon voor of een nieuw, leeg document. Als u nog geen een document als hoofddocument wilt gebruiken, kunt u in stap 4.
 2. Open het document in Word. Klik in het menu Extra op Afdruk samenvoegen.

  Het dialoogvenster Afdruk samenvoegen wordt weergegeven.
 3. Onder "1. Hoofddocument' op maken en klik op standaardbrieven.
 4. Word wordt gevraagd als u het actieve venster of een nieuw document gebruiken het venster. Als u gebruiken het document dat u in stap 1 hebt geopend wilt, klikt u op Actieve venster. (Het actieve document wordt het hoofddocument voor Afdruk samenvoegen document). Als u een document niet nog hebt, klikt u op nieuw hoofddocument. (In Word wordt een nieuw document gemaakt).
Afdruk samenvoegen weer wordt.

STAP 2: OPEN OF MAAK DE GEGEVENSBRON

Het gegevensbestand bevat de informatie die in elke versie van variëren kande standaardbrief. U kunt een bestaande gegevensbron gemaakt in Word openen ofu kunt een nieuwe gegevensbron maken en de adresgegevens invullen.

Opmerking: De gegevensbron kan ook worden gemaakt in een ander programma zoalsIn Microsoft Excel, Microsoft Access, een persoonlijk adresboek hebt gemaaktExchange of Schedule+, een ASCII-tekstbestand of een ander bestand met scheidingstekens.

Klik in het dialoogvenster Afdruk samenvoegen onder '2 gegevensbestand' op gegevens ophalen. Deopties zijn een gegevensbron maken (een nieuwe gegevensbron maken), OpenGegevensbron (een bestaande gegevensbron openen), opties en adres gebruikenBoek.

Een van de volgende methoden gebruiken.

Methode 1: De namen en adressen voor het eerst typen

Als u de namen en adressen nog niet hebt getypt en als u wilt doenin Word de volgende stappen uit:

 1. Onder "2. Gegevensbestand' op gegevens ophalen en kies gegevensbron maken.
 2. Het dialoogvenster gegevensbestand maken bevat een lijst met veldnamen vaak gebruikt in standaardbrieven, adresetiketten en enveloppen. U kunt de velden wijzigen en velden die u niet nodig hebt verwijderen. Veld toevoegen namen, typ de naam in het vak Veldnaam en kies vervolgens het veld toevoegen Naam van de knop. Klik op OK als u klaar bent.
 3. Wanneer u wordt gevraagd de gegevensbron opslaan, geef het bestand en klik op OK.
 4. Wanneer wordt gevraagd of als u de gegevensbron bewerken of het hoofddocument instellen document, klik op gegevensbestand bewerken.
 5. Wanneer het dialoogvenster Gegevensformulier wordt weergegeven, voert u de adresgegevens. (Als er geen gegevens voor een bepaald veld, laat het vak leeg.)

  De set met gegevens in elk formulier vormt een gegevensrecord.

  Na het invoeren van gegevens voor een record, klikt u op nieuwe toevoegen verplaatsen naar de volgende record. Klik op OK na het toevoegen van alle gegevens.
 6. Ga naar ' stap 3: het hoofddocument bewerken. "

Methode 2: Een gegevensbron die is gemaakt met behulp van

U opent een bestaande gegevensbron, de volgende stappen uit:

 1. Klik in het dialoogvenster Afdruk samenvoegen op gegevens ophalen.
 2. Klik op gegevensbron openen.
 3. Selecteer de gewenste gegevensbron uit de lijst met bestanden gebruiken en klik vervolgens op OK.

  Als de gegevensbron niet wordt weergegeven in de lijst met bestanden, kies de station en map. Selecteer de gewenste optie in de lijst Bestanden van het Type.
 4. Word bepaalt of u moet het hoofdvenster instellen document en wordt een bericht weergegeven. Klik op hoofddocument bewerken.
 5. Ga naar ' stap 3: het hoofddocument bewerken. "

Methode 3: Gebruik van de namen en adressen opgeslagen in het adresboek

Voer de naam en adressen in het adresboek opgeslagen met dezestappen:

 1. Klik in het dialoogvenster Afdruk samenvoegen op gegevens ophalen en selecteer gebruiken Adresboek.

  In het dialoogvenster Adresboek gebruiken worden weergegeven met de beschikbare adresboeken vermeld bij adresboek kiezen.
 2. Selecteer het adresboek dat u wilt gebruiken als uw gegevens bron. Word gevraagd te bevestigen van de gegevensbron als u Conversies bevestigen is geselecteerd als een optie zijn.

  Als u een adreslijst adresboek/contactpersonen uit Schedule+ gebruikt, wordt u gevraagd aanmelden bij Schedule+ en een wachtwoord opgeven als nodig.

  Als u een adresboek van Exchange gebruikt, wordt gevraagd Meld u op de Exchange-services.

  Word bepaalt of u moet het hoofddocument instellen en een bericht weergegeven.
 3. Klik op hoofddocument instellen.
 4. Ga verder met ' stap 3: het hoofddocument bewerken. "

STAP 3: HET HOOFDDOCUMENT BEWERKEN

Word wordt het hoofddocument. (Let op de vormgeving van de E-mailWerkbalk samenvoegen). Het hoofddocument als volgt:

 1. Typ of toevoegen van tekst en afbeeldingen die u wilt opnemen in de brief.
 2. Elke keer komen naar een plaats waar u gegevens wilt Klik op de knop Samenvoegveld invoegen op de afdruk van de gegevensbron Werkbalk samenvoegen. Kies het gewenste samenvoegveld.

  Typ eventuele spaties of interpunctietekens twee tussen samenvoegvelden of na een samenvoegveld.
 3. Wanneer u klaar bent met het bewerken van het hoofddocument, klik op opslaan of opslaan als op het menu bestand. Naam van het bestand en klik op opslaan.

STAP 4: SAMENVOEGEN

Als u wilt samenvoegen, moet u deze stappen volgen:

 1. Klik in het menu Extra op Afdruk samenvoegen.

  Dit geeft u het dialoogvenster Afdruk samenvoegen.
 2. Onder "3. De gegevens met het Document samenvoegen' klikt u op samenvoegen.

  Het dialoogvenster samenvoegen wordt weergegeven. (Als u queryopties in plaats daarvan op van samenvoegen krijgt u bepaalde gegevensrecords selecteren opnemen in de samenvoegbewerking of sorteren van records in de gegevensbron.)
 3. Selecteer onder samenvoegen naar Nieuw Document samengevoegd document weergeven op het scherm.

  Hiermee kunt u het document weergeven voordat u deze afdrukt. (Kies Printer naar het samengevoegde document direct naar de printer sturen.)
 4. Klik met de geselecteerd bij samenvoegen naar Nieuw Document samenvoegen.
 5. Wanneer het samengevoegde document op het scherm verschijnt, kunt u opslaan als een afzonderlijk document of het samengevoegde document kunt verzenden naar de printer door te klikken op afdrukken in het menu bestand.

On line Help-onderwerpen

Klik op Inhoudsopgave en Index in de Help voor meer informatie over Afdruk samenvoegenmenu. Klik op het tabblad Index en typ 'Afdruk samenvoegen' in het zoekvenster. Deu kunt kiezen uit worden relevante onderwerpen weergegeven. Selecteer een onderwerp enKlik op weergeven.

Of klik op de Office-assistent, typ 'Afdruk samenvoegen' klikt u op zoeken, enKlik op het onderwerp 'Afdrukken of verzenden van een document voor Afdruk samenvoegen'.

Opmerking: Als de assistent verborgen is, klikt u op de knop Office-assistent op deWerkbalk Standaard. Als Word Help niet is geïnstalleerd op uw computer, voerRaadpleeg het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
120802 Office: Hoe één Office-programma of -onderdeel toevoegen of verwijderen

Andere verwante artikelen

Zie de volgende artikelen voor meer informatie over Afdruk samenvoegende Microsoft Knowledge Base:
141991 Word: Het maken van enveloppen samenvoegen

141992 Word: Hoe adresetiketten maken met Afdruk samenvoegen
Afdruk samenvoegen standaardbrief extra maken secundaire mmh helper 8.0 8,00

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 141922 - Laatst bijgewerkt: 12/04/2015 12:49:37 - Revisie: 4.0

Microsoft Word 97 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbmerge kbualink97 kbmt KB141922 KbMtnl
Feedback