Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

OLE-automatisering gebruiken gegevens toevoegen aan een Excel-werkblad

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 142193
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
OLE-biedt Automatisering een manier voor Visual FoxPro voor Windows gebruikenmet andere OLE-compatibele toepassingen. Met behulp van OLE, Visual FoxPro-programmakan een Microsoft Excel-sessie starten, een werkmap opent, selecteert u een werkbladuit de werkmap, in plaats van gegevens in een cel of cellenbereik afdrukken eenwerkblad, de bijgewerkte werkmap opslaan en sluiten van Microsoft Excelde sessie. In dit artikel wordt door een voorbeeld hoe u die.
Meer informatie

Stapsgewijs voorbeeld

 1. Open een nieuwe werkmap in Microsoft Excel 5.0 of Microsoft Excel 7.0 (deel Office 95) of Microsoft Excel 97 (onderdeel van Microsoft Office 97), zodat de het volgende voorbeeld wordt in dit artikel werkt.
 2. 3 Blad selecteren door te klikken op de tab onder aan het werkblad en voer de volgende gegevens in het werkblad:
     Enter     In Cells   ----------------------------   Part #    A1   Sales YTD   B1   1       A2 through A4   2       A5 through A7   3       B2 through B7					
 3. Klik in het menu Microsoft Excel-gegevens op subtotaal. De resulterende dialoogvenster weergeven moet dat bij iedere wijziging in deel #, de functie 'SUM' het subtotaal toegevoegd aan 'Verkoop JTH' en de onderstaande samenvatting de gegevens. Zo ja, klik op OK.
 4. Klik op de tab onder aan het werkblad voor Blad1 op Blad1 van de standaardpagina van de werkmap herstellen.
 5. Sla de werkmap. Vervolgens sluit de werkmap en het afsluiten van Microsoft Excel. Voor de volgende voorbeeldcode is als de werkmap opgeslagen
     C:\XLSheets\Testbook.xls.					
 6. De volgende programma maken in Microsoft Visual FoxPro voor Windows met de naam oleExcel.prg:
  *** Program oleExcel.prg *****#DEFINE xlLandscape 2#DEFINE xlDoNotSaveChanges 2DIMENSION laDemoData(4)   && For some Visual FoxPro users, datalaDemoData(1)= 1024     && could come from table or viewlaDemoData(2)= 2048laDemoData(3)= 5120laDemoData(4)= "The Sample Message"loExcel = CREATEOBJECT("Excel.application") WITH loExcel  .Application.Workbooks.Open("C:\XLSheets\testbook.xls")  .Application.Worksheets("Sheet3").Activate && Select sheet   .Range("b2").Value = 14444     && constants as data  .Range("b3").Value = 25555  .Range("b4").Value = 30001  .Range("b6").Value = laDemoData(1) && variables as data  .Range("b7").Value = laDemoData(2)  .Range("b8").Value = laDemoData(3)  .Range("a12").Value = laDemoData(4)  .Worksheets("Sheet3").PageSetup.Orientation = xlLandscape  .ActiveSheet.PrintOut && Example of printing the worksheet  .Visible = .t. && See the results  =MESSAGEBOX("Click OK to close Excel.") && Keep the program running,                      && so Excel isn't stranded  .ActiveWindow.Close(xlDoNotSaveChanges)  .Quit()ENDwith					
Referenties
De Microsoft Excel Help-onderwerp 'Application Object' en de vele onderzoekenonderwerpen die in de lijsten met eigenschappen en methoden die zijn geïntroduceerdonderwerp.

Voor meer informatie over veel van de concepten in de voorbeeldprogrammaRaadpleeg de volgende artikelen in de Microsoft Knowledge Base:
139051 Het selecteren van cellen in Microsoft Excel met behulp van OLE-automatisering
132535 PRB: Vrijgeven objectvariabele sluit niet Microsoft Excel
138398 PRB: Release mogelijk niet verwijderen OLE-objecten uit het geheugen
Interoperabiliteit afdrukken

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 142193 - Laatst bijgewerkt: 12/04/2015 12:55:59 - Revisie: 4.0

Microsoft Visual FoxPro 3.0 Standard Edition, Microsoft Visual FoxPro 5.0 Standard Edition, Microsoft Visual FoxPro 6.0 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbcode kbhowto kbinterop kbmt KB142193 KbMtnl
Feedback