Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Een opstartdiskette voor netwerkinstallatie maken

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL142857
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u een NDIS-stuurprogramma kunt toevoegen voor netwerkinterfacekaarten die niet standaard zijn opgenomen in Netwerkclientbeheer. De informatie in dit artikel heeft betrekking op Network Client versie 3.0 voor MS-DOS en op een opstartdiskette voor Windows.

De 3,5" HD-diskette waarnaar de clientbestanden worden gekopieerd, moet een DOS-systeemdiskette zijn. Deze diskette moet onder DOS worden geformatteerd. Als de diskette onder Windows NT wordt geformatteerd, zal het kopieerproces mislukken.
Meer informatie
Ga als volgt te werk om deze diskette te configureren:

OPMERKING: in het volgende voorbeeld wordt uitgegaan van de netwerkinterfacekaart EtherExpressPro van Intel. U kunt dit voorbeeld echter als leidraad gebruiken voor alle stuurprogramma's die compatibel zijn met NDIS.
 1. Kopieer het stuurprogramma Epro.dos naar de map A:\Net.
 2. Bewerk het bestand Net\Protocol.ini. Verander hierbij de sectie [EPRO$] in 'drivername=EPRO$'.

  OPMERKING: de instructie 'drivername=' is op de diskettes van de meeste fabrikanten opgenomen in het voorbeeldbestand Protocol.ini dat bij de netwerkkaart wordt meegeleverd.
 3. Bewerk het bestand Net\System.ini. Verander hierbij de sectie [network drivers] in 'netcard=Epro.dos'.

  OPMERKING: het bestand dat overeenkomt met de instructie 'netcard=' staat ook op de diskette van de fabrikant.
In de map Clients\Wdl\Update op de cd-rom van Windows NT Server vindt u aanvullende stuurprogramma's.

Raadpleeg het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor meer informatie:
ARTIKEL-ID: 128800
TITEL: How to Provide Additional NDIS2 Drivers for Network Client 3.0

Voorbeeldinstructies voor Protocol.ini

[network.setup]version=0x3110netcard=EPRO$,1,EPRO$,1transport=ms$ndishlp,MS$NDISHLPtransport=ms$nwlink,MS$NWLINKlana0=EPRO$,1,ms$nwlinklana1=EPRO$,1,ms$ndishlp[EPRO$]drivername=EPRO$; IRQ=3      <----------------- Mogelijk moet u deze instructie wijzigen.; IOADDRESS=0x330 <----------------- Mogelijk moet u deze instructie wijzigen.; IOCHRDY=Late; TRANSCEIVER=Thin Net (BNC/COAX)[protman]drivername=PROTMAN$PRIORITY=MS$NDISHLP[MS$NDISHLP]drivername=ndishlp$BINDINGS=EPRO$[ms$nwlink]drivername=nwlink$FRAME=Ethernet_802.2BINDINGS=EPRO$LANABASE=0

Voorbeeldinstructies voor System.ini

[network]filesharing=noprintsharing=noautologon=yescomputername=TESTlanroot=A:\NETusername=Administratorworkgroup=TESTDOMreconnect=nodospophotkey=Nlmlogon=0logondomain=BOARDpreferredredir=fullautostart=fullmaxconnections=8[network drivers]netcard=epro.dos   <----------- Als het pad niet is ingesteld, geeft u                  het volledige pad op (bijvoorbeeld                  c:\net\epro.dos).transport=ndishlp.sysdevdir=A:\NETLoadRMDrivers=yes[Password Lists]*Shares=a:\net\Share000.PWL
4.0 make installation startup disk prodnt dos client unsupported
Eigenschappen

Artikel-id: 142857 - Laatst bijgewerkt: 10/23/2003 22:17:00 - Revisie: 2.3

 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.5
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows® 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • kbhowto ntsrvwkst kbnetwork 3.51 nthowto installation KB142857
Feedback