Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Ondersteuningsbeleid van Microsoft ten aanzien van hardware die niet in de Windows HCL wordt vermeld

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL142865
Samenvatting
Microsoft heeft de lijst met compatibele hardware (Hardware Compatibility List, HCL) voor Windows NT-producten (en later) beschikbaar gesteld omdat deze systemen meer hardwarecontrole vereisen dan andere besturingssystemen, zoals MS-DOS en Microsoft Windows, om de veiligheid, stabiliteit en nauwkeurigheid van deze systemen te waarborgen. Dit houdt in dat het besturingssysteem meer moet weten over (het gebruik) van de computerhardware. Kleine incompatibiliteiten en afwijkingen van industriestandaarden van de betreffende hardware kunnen een negatieve invloed hebben op de stabiliteit van het besturingssysteem. Raadpleeg het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over ondersteunde hardware in Windows NT en later:
131303Meest recente lijst met compatibele hardware voor Windows (Hardware Compatibility List, HCL)
OPMERKING: Small Business Server gebruikt dezelfde HCL.
Meer informatie
Een hardwareapparaat wordt niet ondersteund als het niet wordt vermeld in de HCL. Een computer wordt alleen als HCL-compatibel systeem beschouwd indien de computer vermeld wordt in de HCL. Als een computer niet vermeld wordt in de HCL maar wel is samengesteld uit hardware die in de HCL wordt vermeld (bijvoorbeeld een moederbord van een vermeld systeem, een SCSI-controller, beeldschermadapter en netwerkkaart), wordt de computer niet als een HCL-computer beschouwd. Een computer die een apparaat bevat dat niet in de HCL wordt vermeld, wordt als niet-compatibel beschouwd. Als een bepaalde computer in de HCL wordt vermeld, kan deze elke combinatie van apparaten uit de HCL bevatten en toch voor ondersteuning in aanmerking komen, ook als het systeem als geheel niet is getest.

Microsoft hanteert de volgende richtlijnen en probleemoplossingsstappen met betrekking tot ondersteuningsvragen voor niet-HCL apparatuur:

Stap 1: Navraag hardwareconfiguratie

 1. De ondersteuningsmedewerker van Microsoft vraagt naar de hardwareconfiguratie.
 2. Hardware die niet in de Windows HCL wordt vermeld, wordt niet ondersteund. Microsoft biedt echter desgevraagd wel ondersteuning bij het oplossen van eventuele problemen. Microsoft garandeert echter niet dat een oplossing voor de niet-HCL-apparatuur voorhanden is en hanteert voor probleemoplossing de van toepassing zijnde ondersteuningstarieven.
 3. Als u hiermee akkoord gaat, gaat de ondersteuningsmedewerker verder met stap 2 (zie onder). Microsoft kan in het geval geen oplossing garanderen voor niet-HCL-apparaten.
 4. Als de klant niet akkoord gaat en van mening is dat de ondersteuningsvraag niet gefactureerd dient te worden, gaat de ondersteuningsmedewerker verder met stap 3.

Stap 2: Probleemoplossing

Voor het vaststellen van de oorzaak van het probleem wordt een standaardprocedure voor probleemoplossing gevolgd. Hieronder vindt u een aantal bronnen en stappen die de ondersteuningsmedewerker van Microsoft gebruikt en die ook voor u beschikbaar zijn:
 • De Microsoft Knowledge Base is voor alle klanten beschikbaar via Microsoft TechNet en de Microsoft-website op:

  http://support.microsoft.com/support/
 • Stel vast of het probleem optreedt op een ondersteund hardwareapparaat.
 • Controleer de configuratie van de hardware en/of stuurprogramma's door niet-ondersteunde (of waarschijnlijk niet-ondersteunde) onderdelen te verwijderen (zoals adapterkaarten en videokaarten). Problemen die betrekking hebben op systemen en moederborden die niet worden ondersteund, kunnen niet op deze manier worden afgehandeld.
Als tijdens de procedure voor probleemoplossing wordt vastgesteld dat het probleem veroorzaakt wordt door een niet-HCL-apparaat, gaat de ondersteuningsmedewerker door naar stap 3 en wordt de ondersteuningsaanvraag beëindigd.

Als er geen oplossing is voor het probleem, legt de ondersteuningsmedewerker uit wat de reden daarvan is en krijgt u een aanbeveling voor constructieve alternatieven, zoals:
 • De ondersteuningsmedewerker geeft de klant het telefoonnummer, BBS-nummer (Bulletin Board Service) of website-adres van de fabrikant van het moederbord, de adapterkaart of een ander apparaat als dit bekend is. De klant kan daar informeren naar richtlijnen voor probleemoplossing en eventueel bijgewerkte stuurprogramma's van de andere fabrikant ophalen.
 • De ondersteuningsmedewerker kan aanbevelen dat de klant de leverancier van de hardware verzoekt om Windows op het systeem te installeren en het systeem zodanig te configureren dat Windows weer stabiel en functioneel is.
 • De ondersteuningsmedewerker informeert de klant over updates voor het BIOS of de firmware. Mogelijk is in de Microsoft Knowledge Base informatie over de update aanwezig.

Stap 3: Alternatieve bronnen

Het ECU-beleid (Enterprise Customer Unit) in geval van een Windows-fout met betrekking tot niet-HCL-hardware is dat de ondersteuningsmedewerker het volgende Knowledge Base-artikel aan de klant faxt:

Windows 2000 Setup Troubleshooting Guide (indien beschikbaar)

-of-

Windows NT 4.0 Setup Troubleshooting Guide

-of-

Windows NT 3.5x Setup Troubleshooting Guide

De ondersteuningsmedewerker kan ook informatie verstrekken over de locatie van de bestanden en de plaats waar deze kunnen worden gedownload (Microsoft WWW-server, FTP-server en Microsoft Download Library). Als de klant besluit om stap 2 over te slaan (niet wil worden gefactureerd voor 1 ondersteuningsvraag), kan de klant proberen het probleem kosteloos op te lossen met behulp van de bestanden voor probleemoplossing die hierboven worden vermeld. Als de klant na het uitvoeren van stap 2 de betaalde ondersteuningsvraag wil voortzetten, kan de ondersteuningsmedewerker de klant het nummer doorgeven van een Microsoft Certified Solution Provider.

Problemen met betrekking tot serveronderbreking of gegevensverlies

Het is mogelijk dat een installatie of upgrade van het Windows-besturingssysteem op niet-ondersteunde hardware leidt tot verlies van bepaalde besturingssysteemfuncties of van gegevens. In gevallen waar het vorige besturingssysteem een Microsoft-besturingssysteem (bijvoorbeeld MS-DOS, Windows 3.1x, Windows 95, OS/2 1.3, enzovoort) was, stelt de ondersteuningsmedewerker vast of het probleem te maken heeft met het besturingssysteem of met niet-HCL-hardware. Als het probleem het besturingssysteem betreft, dient de ondersteuningsmedewerker hiervan een rapport in en wordt het probleem geëvalueerd om een oplossing te bieden. De ondersteuningsmedewerker tracht tevens het systeem te herstellen.

Als het probleem betrekking heeft op incompatibele hardware, moet de klant het vorige besturingssysteem en de gegevens herstellen vanaf een reservekopie. Als de klant niet over een reservekopie van het vorige besturingssysteem beschikt, helpt de ondersteuningsmedewerker de klant alleen bij de installatie van het vorige, werkende besturingssysteem. Herstel van andere bestandsstructuren, gegevens of beveiliging, of andere instellingen van het vorige besturingssysteem zijn hierbij niet inbegrepen. De ondersteuningsmedewerker verwijst de klant vervolgens naar een Microsoft Certified Solution Provider voor verder herstel van bestandsstructuren (geen gegevens) of domeinconfiguraties (gebruikeraccounts, vertrouwde domeinen, volumes, printers, replicatie), al naar gelang van toepassing.

In gevallen waar het vorige besturingssysteem geen Microsoft-besturingssysteem is (bijvoorbeeld Power PC-systeem met AIX, OS/2 of Macintosh), kan Microsoft klanten niet assisteren bij het herstel van het systeem. Microsoft-productondersteuningsdiensten hebben niet de kennis en ervaring om herstel van niet-Microsoft-besturingssystemen uit te voeren.
smallbiz pss
Eigenschappen

Artikel-id: 142865 - Laatst bijgewerkt: 10/23/2003 22:17:15 - Revisie: 5.4

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows® 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft BackOffice Small Business Server 2000 Service Pack 1, Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1

 • kbfaq KB142865
Feedback