Problemen met het afsluiten van Windows 95 oplossen

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL145926
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In dit artikel worden procedures beschreven voor het oplossen van problemen bij het afsluiten en opstarten van Windows 95. Deze informatie is ook beschikbaar in de wizard Probleemoplosser: Opstarten en afsluiten van Windows 95. OPMERKING: Door architectuurverschillen tussen Microsoft Windows 98 en Windows 95 kunt u deze informatie niet gebruiken bij problemen op Windows 98-computers.
Meer informatie
Als Windows 95 wordt afgesloten, wordt een groot aantal functies uitgevoerd. Zo worden alle protected-modus stuurprogramma's teruggezet op de real-modus, worden alle schijfschrijffuncties voltooid, wordt de schijfcache leeggemaakt en worden alle actieve programma's afgesloten. Wanneer Windows 95 niet correct wordt afgesloten, is het mogelijk dat het systeem enige minuten niet reageert terwijl het bericht wordt weergegeven dat de computer wordt afgesloten.

Afsluitingsproblemen in Windows 95 kunnen worden veroorzaakt door incompatibele, beschadigde of conflicterende apparaatstuurprogramma's, een beschadigd uitgaand geluidsbestand, dan wel onjuist geconfigureerde of beschadigde hardware. Ga als volgt te werk om dit probleem op te lossen:
 1. Bepaal of het afsluitprobleem wordt veroorzaakt door een programma dat wordt geladen vanuit de map Opstarten. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

  1. Start de computer opnieuw op en houd SHIFT ingedrukt totdat Windows 95 wordt geladen.
  2. Klik op Start en klik vervolgens op Afsluiten.
  3. Klik op De computer uitschakelen en klik vervolgens op Ja. Wacht drie minuten totdat Windows 95 wordt afgesloten.
  Als Windows 95 niet vastloopt, kan het probleem worden veroorzaakt door een programma in de map Opstarten.

  Om na te gaan welk programma het probleem veroorzaakt, verwijdert u de pictogrammen een voor een uit de map Opstarten. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

  1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik vervolgens op Taakbalk.
  2. Klik op het tabblad Programma's in het menu Start en klik op Geavanceerd.
  3. Dubbelklik op de map Programma's en dubbelklik op de map Opstarten.
  4. Sleep een pictogram van de map Opstarten naar de map Programma's en start de computer opnieuw op.
  5. Sluit Windows 95 af en wacht totdat het besturingssysteem daadwerkelijk is afgesloten.
  6. Herhaal de stappen A-E totdat het opstartprobleem niet meer optreedt.
  Als u het programma dat het probleem veroorzaakt hebt geïdentificeerd, vraagt u de fabrikant van het programma om hulp. Als u alle pictogrammen uit de map Opstarten hebt verwijderd en het probleem is nog niet opgelost, gaat u verder met de volgende stappen.
 2. Bepaal of het afsluitprobleem wordt veroorzaakt door een opdrachtregel die automatisch wordt geladen vanuit het bestand Win.ini. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ syseditin het vak Openen en klik vervolgens op OK.
  2. Klik op het venster Win.ini.
  3. Zoek de regels die beginnen met 'Load=' en 'Run=' in het bestand Win.ini. Plaats een puntkomma (;) aan het begin van elke regel.
  4. Sla de wijzigingen in Win.ini op en sluit de Systeemconfiguratie-editor af.
  5. Sluit Windows 95 af en wacht totdat het besturingssysteem daadwerkelijk is afgesloten.
  Als Windows 95 nu niet vastloopt tijdens het afsluiten, kan het probleem worden veroorzaakt door een bestand dat wordt geladen vanuit de regels 'Load=' of 'Run=' in het bestand Win.ini. Ga als volgt te werk om vast te stellen door welk programma het probleem wordt veroorzaakt:

  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ syseditin het vak Openen en klik vervolgens op OK.
  2. Klik op het venster Win.ini.
  3. Maak nieuwe regels 'Load=' en 'Run=' in het bestand Win.ini. Voeg één opdracht uit de oorspronkelijke regels toe.
  4. Sla het bestand op en sluit de Systeemconfiguratie-editor af.
  5. Sluit Windows 95 af en wacht totdat het besturingssysteem daadwerkelijk is afgesloten.
  6. Herhaal de stappen A-B, voeg nog een opdracht uit de oorspronkelijke regels toe en herhaal stappen D-E. Herhaal dit proces totdat Windows 95 vastloopt tijdens het afsluiten.
  7. Herhaal stappen A-B, verwijder het programma dat het probleem veroorzaakt uit de regel 'Load=' of 'Run=" en herhaal de stappen D-E.
  8. Als u het programma dat het probleem veroorzaakt hebt geïdentificeerd, vraagt u de fabrikant van het programma om hulp. Als u het probleem met deze procedures niet kunt oplossen, gaat u verder met stap 3.
 3. Ga na of het probleem wordt veroorzaakt door een opdracht die wordt geladen in het bestand Autoexec.bat of Config.sys. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

  1. Start Windows 95 opnieuw op. Druk op F8 zodra het bericht 'Bezig met starten van Windows 95' verschijnt. Kies vervolgens Bevestiging van elke stap in het opstartmenu.
  2. Druk bij de onderstaande vragen op J. Druk bij eventuele andere vragen op N:

   • Wilt u het DoubleSpace-stuurprogramma laden?
   • Wilt u het systeemregister verwerken?
   • DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS
   • DEVICE=C:\WINDOWS\IFSHLP.SYS
   • Wilt u de grafische gebruikersinterface van Windows laden?
   • Alle Windows-stuurprogramma's laden?
  3. Sluit Windows 95 af en wacht totdat het besturingssysteem daadwerkelijk is afgesloten.
  Als Windows 95 nu wel goed wordt afgesloten, kan het probleem worden veroorzaakt door een opdrachtregel in het bestand Autoexec.bat of Config.sys. Ga als volgt te werk om vast te stellen door welke regel het probleem wordt veroorzaakt:

  1. Start Windows 95 opnieuw op. Druk op F8 zodra het bericht 'Bezig met starten van Windows 95' verschijnt. Kies vervolgens Bevestiging van elke stap in het opstartmenu.
  2. Druk bij de onderstaande vragen op J, plus steeds één extra opdracht. Druk bij alle andere vragen op N:

   • Wilt u het DoubleSpace-stuurprogramma laden?
   • Wilt u het systeemregister verwerken?
   • DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS
   • DEVICE=C:\WINDOWS\IFSHLP.SYS
   • Wilt u de grafische gebruikersinterface van Windows laden?
   • Alle Windows-stuurprogramma's laden?
  3. Sluit Windows 95 af en wacht totdat het besturingssysteem daadwerkelijk is afgesloten.
  4. Herhaal stappen A-C totdat het probleem optreedt.
  Als het probleem optreedt, hebt u de opdracht geïdentificeerd waardoor het probleem wordt veroorzaakt. Bewerk het bestand met de desbetreffende opdracht en schakel de opdracht uit. Als u het probleem met deze procedures niet kunt oplossen, gaat u verder met stap 4.
 4. Ga na of het probleem wordt veroorzaakt door een geheugenconflict dat blijft voortduren als Emm386.exe niet wordt geladen via Config.sys. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ syseditin het vak Openen en klik vervolgens op OK.
  2. Klik op het venster Config.sys.
  3. Controleer in het bestand Config.sys of de onderstaande regels in deze volgorde aanwezig zijn:
        device=c:\windows\himem.sys     device=c:\windows\emm386.exe noems x=a000-f7ff
  4. Sla het bestand Config.sys op en sluit de Systeemconfiguratie-editor af.
  5. Start de computer opnieuw op.
  6. Sluit Windows 95 af en wacht totdat het besturingssysteem daadwerkelijk is afgesloten.
  Als Windows 95 nu goed wordt afgesloten, kan het probleem worden veroorzaakt door een geheugenconflict dat blijft voortduren als Emm386.exe niet wordt geladen via Config.sys. In het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel vindt u meer informatie over het bepalen van de locatie van het geheugenconflict: Als u het probleem met deze procedures niet kunt oplossen, gaat u verder met stap 5.
 5. Ga na of het probleem wordt veroorzaakt door een virtueel apparaatstuurprogramma dat wordt geladen in het bestand System.ini. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ syseditin het vak Openen en klik vervolgens op OK. Klik op het venster System.ini.
  2. Zoek de sectie [386Enh] van dit bestand.
  3. Zet in de sectie [386Enh] een puntkomma (;) voor elke regel die begint met 'Device=' en die eindigt met '.386'.
  4. Sla het bestand System.ini op en sluit de Systeemconfiguratie-editor af.
  5. Start Windows 95 opnieuw op.
  6. Sluit Windows 95 af en wacht totdat het besturingssysteem daadwerkelijk is afgesloten.
  Als Windows 95 nu niet vastloopt tijdens het afsluiten, kan het probleem worden veroorzaakt door een virtueel apparaatstuurprogramma dat wordt geladen vanuit het bestand System.ini. Ga als volgt te werk om vast te stellen door welk stuurprogramma het probleem wordt veroorzaakt:

  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ syseditin het vak Openen en klik vervolgens op OK. Klik op het venster System.ini.
  2. Zoek de sectie [386Enh] van dit bestand.
  3. Verwijder een van de puntkomma's die u in stap C hierboven hebt toegevoegd.
  4. Sla het bestand System.ini op en sluit de Systeemconfiguratie-editor af.
  5. Start Windows 95 opnieuw op.
  6. Sluit Windows 95 af en wacht totdat het besturingssysteem daadwerkelijk is afgesloten.
  7. Herhaal stappen A-F totdat het probleem weer optreedt.
  Als het probleem optreedt, hebt u het virtuele apparaatstuurprogramma geïdentificeerd waardoor het probleem wordt veroorzaakt. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant van het programma. Als u het probleem met deze procedures niet kunt oplossen, gaat u verder met stap 6.
 6. Ga na of het probleem wordt veroorzaakt door een beschadigd geluidsbestand dat bij het afsluiten wordt uitgevoerd. Hiertoe gaat u als volgt te werk. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

  1. Dubbelklik op Geluiden in het Configuratiescherm.
  2. Klik in het vak Geluiden bij op Windows afsluiten.
  3. Klik in het vak Naam op Geen.
  4. Klik op OK.
  5. Sluit Windows 95 af en wacht totdat het besturingssysteem daadwerkelijk is afgesloten.
  Als Windows 95 nu niet vastloopt bij het afsluiten, kan het probleem worden veroorzaakt door een beschadigd geluidsbestand dat wordt afgespeeld bij het afsluiten. Herstel het geluidsbestand aan de hand van een reservekopie of installeer opnieuw het programma waarmee het geluidsbestand is gemaakt. Als u het probleem met deze procedures niet kunt oplossen, gaat u verder met stap 7.
 7. Ga na of geavanceerd energiebeheer (Advanced Power Management, APM) de oorzaak is van het afsluitprobleem. Hiervoor schakelt u APM als volgt uit:

  OPMERKING: APM-functies zijn niet op alle computers beschikbaar. Als de computer niet voorzien is van APM-functies, gaat u verder met stap 8.

  1. Dubbelklik in het Configuratiescherm op Systeem en klik vervolgens op het tabblad Apparaatbeheer.
  2. Dubbelklik op de vertakking Systeemapparaten om alle onderliggende items weer te geven.
  3. Dubbelklik op Ondersteuning voor geavanceerd energiebeheer in de lijst Apparaten, klik op het tabblad Instellingen en schakel het selectievakje Ondersteuning voor energiebeheer inschakelen uit.
  4. Klik op OK totdat het Configuratiescherm weer wordt weergegeven.
  5. Start Windows 95 opnieuw op.
  6. Sluit Windows 95 af en wacht totdat het besturingssysteem daadwerkelijk is afgesloten.
  Als Windows 95 nu goed wordt afgesloten, kan het probleem worden veroorzaakt door APM. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant van de computer. Als u het probleem met deze procedures niet kunt oplossen, gaat u verder met stap 8.

  Raadpleeg het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor meer informatie over afsluitproblemen die te maken hebben met APM:
 8. Ga na of het probleem wordt veroorzaakt door de bestandssysteeminstellingen van Windows 95. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

  1. Dubbelklik in het Configuratiescherm op Systeem en klik op het tabblad Prestaties.
  2. Klik op Bestandssysteem en klik vervolgens op het tabblad Probleemoplossing.
  3. Schakel alle selectievakjes in.
  4. Klik op OK, klik op Sluiten en vervolgens op OK.
  5. Start Windows 95 opnieuw op.
  6. Sluit Windows 95 af en wacht totdat het besturingssysteem daadwerkelijk is afgesloten.
  Als Windows 95 nu wel goed afsluit, heeft het probleem betrekking op de bestandssysteeminstellingen. Als u het probleem met deze procedures niet kunt oplossen, gaat u verder met stap 9.
 9. Ga na of een apparaatstuurprogramma van Windows 95 het probleem veroorzaakt of dat een apparaat dat op de computer is geïnstalleerd, niet goed is geconfigureerd of onjuist werkt. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

  1. Dubbelklik in het Configuratiescherm op Systeem en klik vervolgens op het tabblad Hardwareprofielen.
  2. Klik op het hardwareprofiel dat u nu gebruikt en klik op Kopiëren.
  3. Typ 'Testconfiguratie' in het vak Naar en klik op OK.
  4. Klik op het tabblad Apparaatbeheer.
  5. Dubbelklik op een apparaat en schakel het selectievakje Testconfiguratie voor dat apparaat uit. Herhaal deze stap totdat u alle apparaten hebt uitgeschakeld. Zorg ervoor dat u geen systeemapparaten uitschakelt.
  6. Klik op Nee als wordt gevraagd of u Windows 95 opnieuw wilt opstarten.

   OPMERKING: Als u een PCI-vaste-schijfcontroller uitschakelt, kiest u Ja om Windows 95 opnieuw te starten. PCI-vaste schijven kunnen niet dynamisch worden verwijderd.
  7. Start Windows 95 opnieuw. Bij het starten wordt het volgende bericht weergegeven:
        Windows kan de configuratie van uw computer niet bepalen.     Selecteer een van de volgende:
   Kies Testconfiguratie in de lijst die wordt weergegeven. Bij het starten van Windows 95 wordt het volgende foutbericht weergegeven:
        Uw beeldschermadapter is uitgeschakeld. Klik op OK om het probleem op te lossen     met behulp van Apparaatbeheer.
   Klik op Annuleren. Als het dialoogvenster Eigenschappen voor beeldscherm wordt weergegeven, klikt u op Annuleren.
  8. Sluit Windows 95 af en wacht totdat het besturingssysteem daadwerkelijk is afgesloten.
  Als Windows 95 nu wel goed wordt afgesloten, kan het probleem worden veroorzaakt door een apparaatstuurprogramma van Windows 95 of een apparaat dat op uw computer is geïnstalleerd en dat niet goed is geconfigureerd of niet goed functioneert. Ga als volgt te werk om vast te stellen door welk stuurprogramma of apparaat het probleem wordt veroorzaakt:

  1. Dubbelklik in het Configuratiescherm op Systeem en klik op het tabblad Apparaatbeheer.
  2. Dubbelklik op een apparaat dat u in stap E hierboven hebt uitgeschakeld en schakel het selectievakje Testconfiguratie uit.
  3. Klik op Ja als wordt gevraagd of u Windows 95 opnieuw wilt opstarten.
  4. Sluit Windows 95 af en wacht totdat het besturingssysteem daadwerkelijk is afgesloten.
  5. Herhaal stappen A-D totdat het probleem weer optreedt. Als het probleem optreedt, hebt u het apparaat of apparaatstuurprogramma geïdentificeerd waardoor het probleem wordt veroorzaakt.
  OPMERKING: Als het afsluitprobleem wordt veroorzaakt door een onjuist geconfigureerd of niet goed functionerend Plug en Play-apparaat, kunt u het probleem corrigeren door het apparaat uit het huidige hardwareprofiel te verwijderen. Als u het apparaat uit het huidige hardwareprofiel verwijdert en Windows 95 opnieuw start, worden de stuurprogramma's die aan het apparaat zijn gekoppeld, verwijderd uit het geheugen zodat het probleem niet meer optreedt. Als Windows 95 wordt gestart, zal het Plug en Play-apparaat echter automatisch worden opgespoord en worden geïnstalleerd in het huidige hardwareprofiel. Als u Windows 95 een tweede maal start, worden de stuurprogramma's bij het programma weer in het geheugen geladen, zodat het probleem opnieuw optreedt.

  Als Windows 95 blijft vastlopen nadat u de stappen A-H hebt uitgevoerd, installeert u Windows 95 opnieuw, nu in een andere map zodat er geen kans meer is op beschadigde bestanden. Als Windows 95 op dit moment geïnstalleerd is in de map Windows, installeert u het besturingssysteem in de map Win95. Als de computer een Plug en Play-BIOS heeft, installeert u Windows 95 met de opdrachtregel 'setup /P I', zodat een defect Plug en Play-BIOS geen problemen geeft.

  Als Windows 95 nog steeds vastloopt tijdens het afsluiten nadat u Windows opnieuw hebt geïnstalleerd, heeft de computer mogelijk defecte hardware of defecte systeemonderdelen, bijvoorbeeld bij het RAM, de CPU, het moederbord of een interne of externe cache. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant van de computer.
 10. U kunt het probleem lokaliseren door het bestand Bootlog.txt te bekijken.

  Als Windows 95 nog steeds vastloopt tijdens het afsluiten, zoekt u items die beginnen met 'Terminate=' in het bestand Bootlog.txt. Deze items bevinden zich achter aan het bestand en kunnen de oorzaak van het probleem aangeven.

  Bij elk 'Terminate='-item hoort een 'EndTerminate='item bij een geslaagde afsluitpoging. Als de laatste regel van het bestand Bootlog.txt 'EndTerminate=KERNEL' luidt, is Windows 95 normaal afgesloten. Als de laatste regel van het bestand Bootlog.txt een van de volgende is, controleert u de aangegeven mogelijke oorzaak.
      Laatste regel       Mogelijke oorzaak    -------------------------------------------------------------------    Terminate=Query Drivers  Mogelijk QEMM- of ander geheugenbeheer-                 probleem.    Terminate=Unload Network  Mogelijk conflict met real-modus netwerk-                 stuurprogramma in bestand Config.sys    Terminate=Reset Display  Schakel video shadowing uit. Mogelijk hebt u                 ook een bijgewerkt videostuurprogramma nodig.    Terminate=RIT       Mogelijk timergerelateerde problemen met de                 geluidskaart of een oud muisstuurprogramma.    Terminate=Win32      Probleem met 32-bits programma dat een                 thread blokkeert. Mogelijk Microsoft Visual C                 voor Windows.
 11. Als u het probleem met de voorgaande stappen niet kunt oplossen, kunt u proberen de CMOS-instellingen van de computer terug te zetten op de fabrieksinstellingen. Raadpleeg de documentatie bij uw computer of neem contact op met de fabrikant voor meer informatie over het wijzigen van de CMOS-instellingen.

  WAARSCHUWING: Voordat u de CMOS-instellingen terugzet op de fabrieksinstellingen, is het raadzaam de huidige CMOS-instellingen te noteren.
OPMERKING: Het pc-luidsprekerstuurprogramma (Speaker.drv) kan ertoe leiden dat Windows 95 niet meer reageert bij het afsluiten of opstarten. Als u het pc-luidsprekerstuurprogramma wilt uitschakelen, schakelt u de regel 'wave=speaker.drv' in het bestand System.ini uit. Dit doet u door een puntkomma (;) aan het begin van de regel te plaatsen. Start de computer opnieuw op nadat u deze wijziging hebt aangebracht.

Internet Explorer 4.01 met Windows Update

Als u afsluitproblemen hebt met een computer waarop Microsoft Internet Explorer 4.01 is geïnstalleerd met de Windows Desktop Update-component, raadpleegt u het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
178941Computer Hangs on Shutdown with Windows Desktop Update Component

Eigenschappen

Artikel-id: 145926 - Laatst bijgewerkt: 12/04/2015 14:06:57 - Revisie: 3.0

Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbtshoot win95 KB145926
Feedback