Een grafiek maken met een dynamisch bereik met behulp van Visual Basic

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 146055
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Wanneer u een grafiek het bronadres van cellen die gebruikt maakt van een macro opnemenAls de grafiek is opgelost door Microsoft Excel. Dit artikel bevat eenVoorbeeld van Microsoft Visual Basic for Applications-macro kunt ueen grafiek maken wanneer het bronadres met de gegevens die worden gebruikt inde grafiek kan variëren.
Meer informatie
Microsoft biedt programming voorbeelden ter illustratie, zonder expliciete of impliciete garantie van. Dit omvat, maar is niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend bent met de programmeertaal wordt aangetoond en met de hulpmiddelen voor het maken en procedures voor foutopsporing worden gebruikt. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen de functionaliteit van een bepaalde procedure wordt uitgelegd, maar ze zal deze voorbeelden bieden extra functionaliteit of het samenstellen van procedures om te voldoen aan uw specifieke vereisten niet wijzigen. Volg deze stappen om de voorbeeldmacro maken:

 1. Voer de volgende gegevens in een nieuw werkblad:
     C3:     D3: Region 1  E3: Region 2  F3: Region 3   C4: Jan  D4: 10     E4: 80     F4: 15   C5: Feb  D5: 20     E5: 70     F5: 25   C6: Mar  D6: 30     E6: 60     F6: 35   C7: Apr  D7: 40     E7: 50     F7: 45						
 2. Typ de volgende code in een nieuw modulewerkblad:
     Sub CreateChart()     ' Select the cell in the upper-left corner of the chart.     Range("c4").Select     ' Select the current range of data. This line of code assumes that     ' the current region of cells is contiguous - without empty rows     ' or columns.     Selection.CurrentRegion.Select     ' Assign the address of the selected range of cells to a variable.     myrange = Selection.Address     ' Assign the name of the active sheet to a variable. This line is     ' used in order to allow a chart to be created on a separate chart     ' sheet.     mysheetname = ActiveSheet.Name     ' Add a chart to the active sheet.     ActiveSheet.ChartObjects.Add(125.25, 60, 301.5, 155.25).Select     ' To create a chart on a separate chart sheet, remark out the     ' previous line, and substitute the next line for the one above.     ' Charts.Add     Application.CutCopyMode = False     ' This line can best be written by recording a macro, and     ' modifying the code generated by the Microsoft Excel Macro     ' recorder.     ActiveChart.ChartWizard _      Source:=Sheets(mysheetname).Range(myrange), _      Gallery:=xlLine, Format:=4, PlotBy:=xlRows, _      CategoryLabels:=1, SeriesLabels:=1, HasLegend:=1, _      Title:="", CategoryTitle:="", _      ValueTitle:="", ExtraTitle:=""   End Sub						
 3. Activeren van het werkblad waar u de gegevens hebt ingevoerd in stap 1 en voer de De macro CreateChart.
Een nieuwe grafiek gemaakt op het werkblad.
Referenties

Microsoft Excel 97

Voor meer informatie over de methode ChartWizard vanuit Visual BasicKlik op de Office-assistent-editor type wizard Grafieken, klik op zoeken, envervolgens klikken op "Methode ChartWizard."

Opmerking: Als de assistent verborgen is, klikt u op de knop Office-assistent op deWerkbalk Standaard. Als de assistent is niet de query kan beantwoordenRaadpleeg het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
176476 Office: Office-assistent niet beantwoorden van vragen over Visual Basic

Microsoft Excel versie 7.0

Klik voor meer informatie over de methode ChartWizard in het menu Help"Microsoft Excel Help-onderwerpen, klik op het tabblad Index en typ:
ChartWizard, methode

Microsoft Excel versie 5.0

Klik voor meer informatie over de methode ChartWizard in het menu HelpInhoud, klik op programmeren met Visual Basic, klikt u op de zoekknop enTyp vervolgens:
ChartWizard, methode

In Microsoft Excel 5.0 voor de Macintosh

Klik voor meer informatie over de methode ChartWizard Help-ballonpictogram, klik op Microsoft Excel Help, programmeren met Visual BasicKlik op de zoekknop en typ:
ChartWizard, methode
Automatische XL

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 146055 - Laatst bijgewerkt: 12/04/2015 14:08:06 - Revisie: 4.0

Microsoft Excel 97 Standard Edition, Microsoft Excel 95 Standard Edition, Microsoft Excel 5.0 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdtacode kbhowto kbmt KB146055 KbMtnl
Feedback