Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

ACC: Hoe afbeeldingen weergeven in een formulier of een rapport zonder de afbeeldingen opslaan in een tabel

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 148463
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Geavanceerd: Vereist deskundige codering, interoperabiliteit en meerdere gebruikers vaardigheden.

Samenvatting
In dit artikel ziet u hoe u bitmapafbeeldingen kunt weergeven op een formulier of een rapport met alleen het pad en de bestandsnaam opgeslagen in de Microsoft Access-tabel.

In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met Visual Basic for Applications bent en dat u bekend bent met Microsoft Access-toepassingen maken met de hulpprogramma's van Microsoft Access.

Voor meer informatie.Zie informatie over Visual Basic for Applications, de versie van deDe handleiding 'Building Applications with Microsoft Access'.

Opmerking: Visual Basic for Applications wordt Access Basic genoemd in Microsoft Access versie 2.0. Zie voor meer informatie over Access Basic de handleiding 'Building Applications'.
Meer informatie
Soms is het niet praktisch om de afbeeldingen opslaan in een Microsoft Access-tabel.Als u een groot aantal afbeeldingen of als elk van uw bestandengrote, de grootte van het Microsoft Access-databasebestand snel toenemen.

De volgende voorbeelden ziet u hoe Windows bitmap-afbeeldingen weergevenin een Microsoft Access-formulier en een rapport zonder de afbeeldingen opslaan in een MicrosoftAccess-tabel.

In Microsoft Access 97 en 7.0

De tabel opslaan bestand en padgegevens maken

 1. Open de voorbeelddatabase Noordenwind.mdb.
 2. Maak een nieuwe tabel met de naam Imagetable en voeg een tekstveld met de naam ImagePath.
 3. Open de tabel Imagetable in de gegevensbladweergave en voeg het pad en de naam van een bitmapbestand voor elke record. De volgende voorbeelden ziet hoe de records eruit kunnen zien:
     c:\windows\circles.bmp   c:\windows\waves.bmp   c:\windows\tiles.bmp   c:\windows\bubbles.bmp					

Afbeeldingen weergeven in een formulier

 1. Gebruik de wizard AutoFormulier: in kolomvorm Wizard maakt een nieuw formulier dat is gebaseerd op de tabel ImageTable.
 2. Open het formulier Imageform in de ontwerpweergave en vervolgens een afbeeldingsbesturingselement toevoegen aan het formulier met behulp van de knop afbeelding in de werkset. U wordt gevraagd een afbeelding invoegen selecteren. Selecteer de afbeelding die op de computer beschikbaar. Naam van het besturingselement ImageFrame.
 3. De eigenschap bij aanwijzen van het formulier Imageform ingesteld op de volgende gebeurtenisprocedure:
     Private Sub Form_Current()     On Error Resume Next     Me![ImageFrame].Picture = Me![ImagePath]   End Sub						
 4. Stel de eigenschap AfterUpdate van het tekstvak ImagePath op de volgende gebeurtenisprocedure:
     Private Sub ImagePath_AfterUpdate()     On Error Resume Next     Me![ImageFrame].Picture = Me![ImagePath]   End Sub						
 5. Open het formulier Imageform in de formulierweergave. U ziet dat het formulier wordt voor alle records de bijbehorende bitmap weergegeven.

Afbeeldingen weergeven in een rapport

 1. Kunt u de Wizard AutoRapport maakt u een nieuw rapport dat is gebaseerd op de tabel ImageTable. Naam van het rapport ImageReport.
 2. ImageReport in de ontwerpweergave openen en vervolgens een afbeeldingsbesturingselement toevoegen aan het rapport met behulp van de knop afbeelding in de werkset. U wordt gevraagd een afbeelding invoegen selecteren. Selecteer de installatiekopie die beschikbaar is op uw computer. Naam van het besturingselement ImageFrame.
 3. De gebeurtenis opmaken van de sectie 'Details' van het rapport ingesteld op de volgende gebeurtenisprocedure:
        Private Sub Detail_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)     Me![Imageframe].picture = me![Imagepath]   End Sub 						
 4. Open het ImageReport in de modus Afdrukvoorbeeld. U ziet dat het rapport wordt voor alle records de bijbehorende bitmap weergegeven.

In Microsoft Access 2.0

De tabel opslaan bestand en padgegevens maken

 1. Open de voorbeelddatabase Noordenwind.mdb.
 2. Maak een nieuwe tabel met de naam Imagetable en voeg een tekstveld met de naam ImagePath.
 3. Open de tabel Imagetable in de gegevensbladweergave en voeg het pad en de naam van een bitmapbestand voor elke record. De volgende voorbeelden ziet hoe de records eruit kunnen zien:
     c:\windows\circles.bmp   c:\windows\waves.bmp   c:\windows\tiles.bmp   c:\windows\bubbles.bmp

De afbeeldingen weergeven in een formulier

 1. Gebruik de Wizard AutoFormulier maakt u een nieuw formulier dat is gebaseerd op de tabel ImageTable. Naam van het formulier Imageform.
 2. Open het formulier Imageform in de ontwerpweergave en voegt u een kader voor afhankelijk object via de niet-afhankelijke objectkader in de werkset. Naam van het besturingselement ImageFrame.
 3. De eigenschap bij aanwijzen van het formulier Imageform ingesteld op de volgende gebeurtenisprocedure:
     Private Sub Form_Current()     On Error Resume Next     If Not IsNull(Me![ImagePath]) Then     Me![ImageFrame].OLETypeAllowed = 1     Me![ImageFrame].SourceDoc = Me![Imagepath]     Me![ImageFrame].Action = 0     End If   End Sub						
 4. Stel de eigenschap AfterUpdate van het tekstvak ImagePath op de volgende gebeurtenisprocedure:
     Sub ImagePath_AfterUpdate ()     On Error Resume Next     Me![ImageFrame].OLETypeAllowed = 1     Me![ImageFrame].SourceDoc = Me![Imagepath]     Me![ImageFrame].Action = 0   End Sub						
 5. De volgende eigenschappen instellen voor het objectkader ImageFrame:
      Enabled: Yes<BR/>    Locked: No  					
 6. Open het Imageform in de formulierweergave. Merk op dat het formulier wordt weergegeven de bijbehorende bitmap voor elke record.
Opmerking: In Microsoft Access 97 en 7.0-versie, het formulier niet weergeven een afbeelding als een ongeldig pad of ongeldige bestandsnaam wordt toegevoegd aan de tabel ImageTable. Fouten onderscheppen kan echter een extra mate een geldig pad en een geldige bestandsnaam hebt ingevoerd worden geïmplementeerd. In Microsoft Access 2.0, wordt het formulier genegeerd en wordt vervolgens de meest recente bitmap weergegeven op het formulier.
Referenties
Zoek in de Help voor meer informatie over de eigenschap OleTypeAllowedIndex voor OleTypeAlloweden eigenschap OleTypeAllowed of vraag de Microsoft Access 97 Office-assistent.

De Help-Index voor het brondocumenten de eigenschap SourceDoc zoeken voor meer informatie over de eigenschap brondocument (SourceDoc) of de Microsoft Access 97 Office-assistent vragen.
INF

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 148463 - Laatst bijgewerkt: 12/04/2015 14:22:11 - Revisie: 4.0

Microsoft Access 2.0 Standard Edition, Microsoft Access 97 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinterop kbprogramming kbmt KB148463 KbMtnl
Feedback