Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Symbolen voor foutopsporing voor Windows NT instellen

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 148659
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting


Windows NT-symbolen voor foutopsporing moet worden ingesteld als een computer, moet u externof lokaal foutvrije. Dit artikel bevat instructies voor hetSymbolen voor foutopsporing van Windows NT instellen.
Meer informatie

Inhoud van het artikel

 • Wat zijn de symbolen
 • Een aangepast symbool structuur instellen
 • Één Processor versus Multiprocessor
 • Aangepaste HAL.DLL-BESTAND
 • Na het maken van de structuur van het symbool

Wat zijn de symbolen

Symboolbestanden voor foutopsporing (symbolen) worden vereist kernel- en gebruikersmodusin Windows NT symbolen voor foutopsporing bieden een manier voor het oplossen van algemene variabelenen de functienamen in het uitvoerbare bestand geladen.

Symbolen zijn gemaakt door het koppelingsprogramma wanneer een programma wordt opgebouwd. Ze zijnvan het product worden verwijderd en opgeslagen in een apart (.DBG) bestand.Hierdoor aanzienlijk bestandsgrootte die tijd belasting afneemt en dusverhoogt de prestaties van het systeem. Symbolen vertegenwoordigen de namen Function\API englobale variabelen.

De.DBG-bestand bevat de symbolische gegevens voor elk bestand. Ze kunnen wordengevonden op de SUPPORT\DEBUG\<platform>\SYMBOLS map van Windows NTinstallatie-cd.</platform>

Builds patches, Service Packs vereist een speciale set symbolen, zoals dieis een combinatie van de build-basis en de patches symbolen.

De map symbolen is onderverdeeld in zeven submappen, genaamd(Let erop dat veel van de bestanden in deze extensie-submappenmappen overeenkomen GEBRUIKERSMODUS onderdelen van Windows NT):

  COM - symbols for all files ending in .COM go here  CPL - symbols for all files ending in .CPL go here.  DLL - symbols for all files ending in .DLL go here  DRV - symbols for all files ending in .DRV go here  EXE - symbols for all files ending in .EXE go here  SCR - symbols for all files ending in .SCR go here  SYS - symbols for all files ending in .SYS go here.


De symbolen moeten hun respectieve bestanden overeenkomen. Symbolen in een andereBuild geven onjuiste informatie. Alle datums symbool bestand koppeling moetovereenkomen met die op de computer foutopsporing wordt uitgevoerd.

Een aangepast symbool bomen instellen

De structuur van het symbool is de submapstructuur op de hostcomputer waaropbevat de symboolbestanden die overeenkomen met de externe computer foutopsporing wordt uitgevoerd.
 1. Maak een submap op de hostcomputer. Bijvoorbeeld:
  MKDIR MAP C:\SYMBOLEN
 2. Altijd beginnen met Windows NT versie getal. Kopieer de volgende bestanden vanaf de installatie-cd voor de juiste versie:
  XCOPY [station]: \SUPPORT\DEBUG\I386 C:\SYMBOLS/s.
 3. De symbolen voor de juiste Service Pack naar de aangepaste structuur kopiëren. Symbolen van het Service Pack kunnen u vinden op FTP.MICROSOFT.COM.

  Bijvoorbeeld kan de symbolen voor Windows NT 3.51 Service Pack 4 downloaden vanaf de volgende locatie:

  \bussys\winnt\winnt-public\fixes\usa\NT351\ussp4\symbols
  Download het bestand genaamd SYM_351<X>.Waarbij x het platform vertegenwoordigt EXE (I voor x 86, voor Alpha, P voor PPC).</X>

  Het decomprimeren van bestanden in de structuur van het symbool. Bijvoorbeeld:
  SYM_351<X>.Map c:\Symbolen EXE -d</X>
 4. Kopiëren de patches van derden, zoals de Compaq SSD symbolen op de symbool voor aangepaste structuur. Deze symbolen moeten worden verkregen van derden leverancier.
 5. Microsoft heeft opgegeven unieke oplossingen voor uw installatie, kopieert u de DBG-bestand van de correctie in de juiste submap (voor Voorbeeld: SYS, EXE, DLL).
 6. Als de computer één processor Intel-systeem, is de structuur van het symbool voltooid. Zie de sectie 'Na het symbool structuur is gemaakt' hieronder.

Één Processor versus Multiprocessor

Windows NT gebruikt een speciale kernel voor SMP-systemen. Tijdens de installatie van ditkernel wordt gewijzigd. Het is belangrijk dat het DBF-bestand voor de naam is gewijzigdfoutopsporing.

  NTOSKRNL.EXE NTOSKRNL.DBG = Single processor  NTKRNLMP.EXE NTKRNLMP.DBG = Multiple processors


Als het systeem een computer met meerdere processors is, het volgende doen:
 1. Wijzig de map in de map DLL-component. Bijvoorbeeld:
  CHDIR C:\SYMBOLS\DLL
 2. Wijzig de kernel uniprocessor-naar een andere bestandsnaam. Bijvoorbeeld:
  WIJZIG DE NTOSKRNL.DBG NTOSKRNL.UNI
 3. De kernel multiprocessor via de kernel uniprocessor kopiëren. Voor Voorbeeld:
  NTKRNLMP KOPIËREN.DBG NTOSKRNL.DBG

Aangepaste HAL.DLL-BESTAND

Sommige hardwareplatforms vereisen een speciale Hardware Abstraction Layer (HAL)Stuurprogramma. Als het bestand Kernel aangepast HAL-bestand wordt gewijzigd tijdens dehet installatieproces. Hier wordt een lijst met veelvoorkomende HAL:

HAL-bestanden voor de I386-Computers:

Filename          Description---------------------------------------------------HAL.DLL          Standard HAL for Intel systemsHAL486C.DLL        HAL for 486 c step processorHALAPIC.DLL        Uniprocessor version of HALMPS.DLLHALAST.DLL         HAL for AST SMP systemsHALCBUS.DLL        HAL for Cbus systemsHALMCA.DLL         HAL for MCA-based systems (PS\2 and others)HALMPS.DLL         HAL for most Intel multiprocessor systemsHALNCR.DLL         HAL for NCR SMP computersHALOLI.DLL         HAL for Olivetti SMP computersHALSP.DLL         HAL for Compaq SystemproHALWYSE7.DLL        HAL for Wyse7 systemsHAL files for DEC Alpha Computers:Filename          Description---------------------------------------------------HAL0JENS.DLL        Digital DECpc AXP 150 HALHALALCOR.DLL        Digital AlphaStation 600 FamilyHALAVANT.DLL        Digital AlphaStation 200\400 Family HALHALEB64P.DLL        Digital AlphaPC64 HALHALGAMMP.DLL        Digital AlphaServer 2x00 5\xxx Family HALHALMIKAS.DLL        Digital AlphaServer 1000 Family Uniprocessor HALHALNONME.DLL        Digital AXPpci 33 HALHALQS.DLL         Digital Multia MultiClient Desktop HALHALSABMP.DLL        Digital AlphaServer 2x00 4\xxx Family HALHAL files for MIPS Computers:Filename          Description---------------------------------------------------HALACR.DLL         ACER HALHALDTI.DLL         DESKStation EvolutionHALDUOMP.DLL        Microsoft-designed dual MP HALHALFXS.DLL         MTI with a r4000 or r4400HALFXSPC.DLL        MTI with a r4600HALNECMP.DLL        NEC dual MPHALNTP.DLL         NeTpower FASTseriesHALR98MP.DLL        NEC 4 processor MPHALSNI4X.DLL        Siemens Nixdorf UP and MPHALTYNE.DLL        DESKstation TyneHAL files for PPC Computers:Filename          Description---------------------------------------------------HALCARO.DLL        HAL for IBM-6070HALEAGLE.DLL        HAL for Motorola PowerStack and Big BendHALFIRE.DLL        Hal for Powerized_ES,                  Powerized_MX, and                  Powerized_MX MPHALPOLO.DLL        HAL for IBM-6030HALPPC.DLL         HAL for IBM-6015HALWOOD.DLL        HAL for IBM-6020


Hoe u kunt bepalen welke HAL te gebruiken:

Tijdens de installatie wordt een tekstlogboekbestand gemaakt. Dit bestand is een lijn dieHier ziet u de HAL wordt geïnstalleerd tijdens setup. Als de HAL is gewijzigd nade oorspronkelijke Setup, de installatie.De wijziging doorgevoerd niet in logboek. Te controleren,het volgende doen:
 1. Ga naar de submap % systemroot%\Repair.
 2. ATTRIB -R -H -S SETUP worden uitgevoerd.LOGBOEK voor het bestand zichtbaar te maken.
 3. Gebruik Kladblok om SETUP te bekijken.LOGBOEK en zoek naar 'Hal'.
Opmerking: Deze techniek kan handig zijn om te controleren of als een speciale kernelook wordt gebruikt.

Kopieer de HAL in de structuur van het symbool:
 1. \SYMBOLS\DLL directory wijzigen.
 2. Wijzig de HAL.DBG naar HAL.X 86.
 3. Kopieer de "aangepaste HLL.DBG' naar de HAL.DBG.

Na het maken van de structuur van het symbool

De structuur van het symbool is nu voltooid. Query voor meer informatie over devolgende woord hier in de Microsoft Knowledge Base:
debugref
3.50 3.51 prodnt debugref

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 148659 - Laatst bijgewerkt: 12/04/2015 14:23:40 - Revisie: 4.0

Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Server 3.51

 • kbnosurvey kbarchive kbmt KB148659 KbMtnl
Feedback