Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Wachtwoord voor Externe toegang wordt niet opgeslagen

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL148925
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
BELANGRIJK: Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Zie het Help-onderwerp 'Het register herstellen' in Regedit.exe of 'Een registersleutel herstellen' in Regedt32.exe voor meer informatie.
Symptomen
Als u een Externe-toegangsverbinding maakt en probeert het wachtwoord op te slaan door op het vakje Wachtwoord opslaan te klikken, wordt uw wachtwoord mogelijk niet opgeslagen. Dit probleem kan zelfs optreden als u er wel in slaagt een verbinding met de server tot stand te brengen en uw wachtwoord niet is gewijzigd. Dit probleem kan ook optreden als de gebruikersnaam tekens bevat die niet in een bestandsnaam zijn toegestaan. Als u bijvoorbeeld gebruiker/naam opgeeft, wordt het pwl-bestand gebruiker/naam.pwl gevormd
Oorzaak
Dit probleem kan worden veroorzaakt door een van de volgende omstandigheden:
 • Het bestand met wachtwoorden (.pwl) is beschadigd.
 • Het bestand Rna.pwl (als dit aanwezig is) is beschadigd.
 • Het opslaan van wachtwoorden in de cache is uitgeschakeld.
 • Automatische aanmelding is ingeschakeld.
 • Een of meer van de bestanden die horen bij Externe toegang, ontbreken of zijn beschadigd.
 • Gebruikersprofielen zijn uitgeschakeld, maar er is wel een sleutel ProfilesList aanwezig in het register.
OPMERKING: Dit probleem kan optreden als u het hulpprogramma voor het bijwerken van de wachtwoordlijst (Microsoft Windows 95 Password List Update), bij Microsoft Windows 95 Service Pack 1 (SP1) installeert.

Raadpleeg het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor meer informatie over deze update:
143003Description of Microsoft Windows 95 Service Pack 1 Updates
Oplossing
WAARSCHUWING: Een onjuist gebruik van Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortkomen uit een onjuist gebruik van Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

Raadpleeg het Help-onderwerp 'Sleutels en waarden wijzigen' in Register-editor (Regedit.exe) of de Help-onderwerpen 'Registergegevens toevoegen en verwijderen' en 'Registergegevens bewerken' in Regedt32.exe voor aanwijzingen voor het wijzigen van het register. Maak een reservekopie van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als u werkt met Windows NT of Windows 2000, moet u ook de hersteldiskette bijwerken.

Windows 2000

Controleer de netwerkinstellingen van de Externe-toegangsverbinding. Klik met de rechtermuisknop op de Externe-toegangsverbinding en klik vervolgens op Eigenschappen. Controleer op het tabblad Netwerk of de Client voor Microsoft-netwerken is geïnstalleerd en geselecteerd.

Windows 98 en Windows 95

 1. Geef het .pwl-bestand een andere naam.

  OPMERKING: Als u een persoonlijk certificaat gebruikt, moet u dit exporteren voordat u het .pwl-bestand een andere naam geeft. Als u dat niet doet, is het certificaat mogelijk niet meer beschikbaar als u e-mail verzendt. Raadpleeg het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
  190296Unable to Use Personal Certificates in Outlook Express
  Als u het .pwl-bestand een andere naam wilt geven, typt u de volgende opdracht bij de MS-DOS-prompt en drukt u op ENTER:
  ren c:\<windows>\<gebruikersnaam>.pwl<gebruikersnaam>.xxx
  waarbij <windows> de naam is van de Windows-map en <gebruikersnaam> de gebruikersnaam is waarmee u zich aanmeldt bij Windows 95. Nadat u het .pwl-bestand een andere naam hebt gegeven, start u de computer opnieuw op.

  Als het dialoogvenster Netwerkwachtwoord opgeven of Welkom bij Windows wordt weergegeven, typt u het wachtwoord dat u normaal gebruikt en klikt u op OK. Als u het ingevoerde wachtwoord moet bevestigen, typt u het wachtwoord nogmaals in het vak Nieuw wachtwoord bevestigen. Klik op OK.

  OPMERKING: Als er geen .pwl-bestanden op de schijf staan (bijvoorbeeld als u op ESC hebt gedrukt toen bij het opstarten van Windows 95 om een wachtwoord werd gevraagd), is het opslaan van wachtwoorden in de cache niet ingeschakeld. U moet zich aanmelden bij het netwerk om een .pwl-bestand te maken.
 2. Geef het bestand Rna.pwl in de map Windows een andere naam. Hiertoe typt u de volgende opdracht bij de MS-DOS-prompt en drukt u op ENTER:
  ren c:\<windows>\rna.pwl rna.xxx
  waarbij <windows> de naam is van de Windows-map. Hierna start u de computer opnieuw op.

  OPMERKING: Mogelijk is er geen bestand Rna.pwl op uw computer. Bij bepaalde configuraties is dit bestand niet nodig.
 3. Controleer of de cache voor wachtwoorden is ingeschakeld. gebruik daarvoor de Register-editor voor het weergeven van de waarde van DisablePwdCaching DWORD in de volgende registersleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network
  Als de wachtwoordcache is uitgeschakeld, heeft de waarde DisablePwdCaching DWORD de gegevenswaarde 1. Als u de wachtwoordcache wilt inschakelen, wijzigt u deze waarde in 0 .

  OPMERKING: Als de waarde DisablePwdCaching niet bestaat, voegt u deze DWORD-waarde met de gegevenswaarde 0 toe aan de bovengenoemde registersleutel. Wellicht moet u deze waarde volledig verwijderen en de computer vervolgens opnieuw opstarten om de wachtwoordcache te activeren.
 4. Schakel de automatische aanmelding uit. Verwijder hiervoor de binaire AutoLogon-waarde uit de volgende registersleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Network\Real Mode Net
 5. Verwijder Externe toegang en installeer dit onderdeel vervolgens opnieuw. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

  1. Registreer in Eigenschappen van netwerk alle netwerkonderdelen en hun configuratiegegevens. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
   1. Klik op Start, wijs Instellingen aan, klik op Configuratiescherm en dubbelklik vervolgens op Netwerk.
   2. Klik op een onderdeel op het tabblad Configuratie, klik op Eigenschappen en registreer vervolgens alle eigenschappen. Herhaal dit proces met een ander onderdeel totdat u alle configuratiegegevens hebt geregistreerd.
  2. Klik op Start, wijs Instellingen aan, klik op Configuratiescherm en dubbelklik vervolgens op Software.
  3. Klik op het tabblad Windows Setup.
  4. Klik op Communicatie en klik op Details.
  5. Schakel het selectievakje Externe toegang uit, klik op OK en start de computer opnieuw op als hierom wordt gevraagd.
  6. Herhaal de stappen A-C.
  7. Schakel het selectievakje Externe toegang in en klik op OK.

   OPMERKING: Tijdens dit proces kunnen foutberichten over versieconflicten worden weergegeven. Als dit gebeurt, klikt u op Nee als gevraagd wordt of u een nieuwere versie van het bestand wilt behouden.
  8. Als u The Microsoft Network versie 2.51 gebruikt, moet u dit programma opnieuw installeren.
 6. Ook als gebruikersprofielen zijn uitgeschakeld, volgt u de stappen in het volgende artikel van de Microsoft Knowledge Base om de sleutel ProfilesList uit het register te verwijderen:
  156826How to Disable and Delete User Profiles
Als u Windows 95 gebruikt, moet u wellicht TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) toevoegen in Eigenschappen van netwerk. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan, klik op Configuratiescherm en dubbelklik vervolgens op Netwerk.
 2. Klik op Protocol, klik op Toevoegen, klik op Microsoft in het vak Fabrikanten, klik op TCP/IP en klik vervolgens op OK.
Meer informatie
Raadpleeg het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor meer informatie over dit probleem:
141858Bij het opstarten verschijnt geen dialoogvenster voor aanmelding bij Windows of het netwerk
Raadpleeg de volgende artikelen in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over problemen die kunnen optreden als u probeert wachtwoorden op te slaan in in Windows 95:
135197Damaged Password List File Does Not Save Passwords
137361Het selectievakje Wachtwoord opslaan is niet beschikbaar
141858Bij het opstarten verschijnt geen dialoogvenster voor aanmelding bij Windows of het netwerk
Eigenschappen

Artikel-id: 148925 - Laatst bijgewerkt: 12/04/2015 14:26:04 - Revisie: 3.0

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows Millennium Edition

 • kbnosurvey kbarchive dun kbnetwork kbtool kbwinme win95 win98 KB148925
Feedback