Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Probleemoplossing bij beschermingsfouten in Windows

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL149962
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Als in dit artikel niet het foutbericht wordt beschreven dat u op het scherm ziet, raadpleegt u het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base, waarin wordt verwezen naar meer artikelen over foutberichten:
315854Windows 98 en Windows ME Resource Center voor foutberichten
Symptomen
Als u Windows start, wordt een van de volgende foutberichten weergegeven, waarbij apparaatnaam de naam van een apparaat aangeeft:
Tijdens het initialiseren van apparaat apparaatnaam Beschermingsfout van Windows
-of-
Beschermingsfout van Windows
Bij het afsluiten van de computer wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Beschermingsfout van Windows
Opmerking Als u de Microsoft Knowledge Base nog doelgerichter wilt doorzoeken, geeft u aanvullende trefwoorden op die specifiek betrekking hebben op uw probleem. Als u op zoek bent naar informatie voor het oplossen van problemen die niet in dit artikel worden vermeld, is het raadzaam nogmaals de Microsoft Knowledge Base te doorzoeken met behulp van de trefwoorden die voorkomen in het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel:
242450De Microsoft Knowledge Base doorzoeken met behulp van trefwoorden
Oorzaak
Dit probleem kan optreden als uw computer een VxD (virtueel apparaatstuurprogramma) laadt of uit het geheugen verwijdert. Vaak wordt het desbetreffende apparaatstuurprogramma in het foutbericht vermeld. Het is echter ook mogelijk dat u niet kunt vaststellen door welk virtueel apparaatstuurprogramma het probleem is veroorzaakt.

Beschermingsfouten van Windows kunnen in de volgende situaties optreden:
 • Er bestaan conflicten tussen een real-modus stuurprogramma en een protected-modus stuurprogramma.
 • Het register is beschadigd.
 • Het bestand Win.com of het bestand Command.com bevat een virus of een van de bestanden is beschadigd.
 • Er wordt een protected-modus stuurprogramma vanuit het bestand System.ini geladen, terwijl het stuurprogramma al is geïnitialiseerd.
 • Er is een conflict ontstaan met een fysiek I/O-adres of een RAM-adres (Random Access Memory).
 • Er zijn onjuiste CMOS-instellingen (Complementary Metal Oxide Semiconductor) opgegeven voor een ingebouwd randapparaat (zoals cache-instellingen, CPU-tijd, vaste schijven, enzovoort).
 • De Plug en Play-voorziening van het BIOS (Basic Input/Output System) van de computer functioneert niet goed.
 • De computer bevat een cache of geheugenpartitie die niet goed functioneert.
 • Het moederbord van de computer functioneert niet goed.
 • U hebt Microsoft Office 97 geïnstalleerd en u maakt gebruik van de software Novell Client 32.
Oplossing
Als een beschermingsfout van Windows optreedt, kunt u het volgende doen:
 1. Start de computer op in de Veilige modus. Raadpleeg een van de onderstaande secties, afhankelijk van uw besturingssysteem, voor informatie over het opstarten van de computer in de Veilige modus.

  Windows 95
  Als u Windows 95 wilt opstarten in de Veilige modus, drukt u op F8 zodra het bericht wordt weergegeven dat Windows wordt gestart. Kies vervolgens Veilige modus in het opstartmenu.
  Windows 98 en Windows 98 Tweede editie
  Als u Windows 98 in de Veilige modus wilt opstarten, start u de computer opnieuw op en houdt u CTRL ingedrukt totdat het opstartmenu van Windows 98 wordt weergegeven. Kies vervolgens Veilige modus.
  Windows Millennium Edition (ME)
  Als u Windows ME wilt opstarten in de Veilige modus, houdt u CTRL ingedrukt terwijl u de computer opnieuw opstart. Kies vervolgens Veilige modus in het opstartmenu van Windows ME.
 2. Als het foutbericht niet wordt weergegeven wanneer u de computer in de Veilige modus start of wanneer u de computer vanuit de Veilige modus afsluit, raadpleegt u een van de volgende artikelen in de Microsoft Knowledge Base:Windows 95:
  136337Opstartproblemen en foutberichten van Windows 95 oplossen
  145926Problemen met het afsluiten van Windows 95 oplossen
  Windows 98:
  188867Problemen met het starten van Windows 98 oplossen
  202633Problemen met het afsluiten van Windows 98 oplossen
  Windows Millennium Edition (ME):
  273738Titel: Problemen met het starten van Windows ME oplossen
  273746Problemen met het afsluiten van Windows ME oplossen
 3. Als het foutbericht wordt weergegeven wanneer u de computer in de Veilige modus probeert op te starten, voert u de onderstaande stappen uit om het register te herstellen:
  1. Start de computer op met de noodopstartdiskette (Emergency Boot Disk, EBD). Als u geen noodopstartdiskette hebt, raadpleegt u een van de volgende artikelen in de Microsoft Knowledge Base:
   267287Een opstartdiskette maken in Windows ME
   Opmerking Het vorige artikel is ook van toepassing op Windows 98.
   284943Een opstartdiskette voor Windows 95 maken in MS-DOS
   187632Een Windows 98-opstartdiskette maken die FAT32 ondersteunt
  2. Voer de stappen uit in de volgende artikelen die van toepassing zijn op uw besturingssysteem.
   221512Het register van Windows 98/ME handmatig terugzetten
   132332Een reservekopie van het register maken (Windows 95)
 4. Als u een Plug en Play-computer hebt, installeert u Windows opnieuw met de opdracht setup /p I.Voor meer informatie over het installeren van Windows 95 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  129260Windows 95 Setup: Beschrijving en procedures voor het oplossen van problemen
 5. Als u gebruikmaakt van de software Novell Client 32, moet u deze verwijderen en vervangen door Microsoft Client voor Novell-netwerken.
 6. Controleer of de CMOS-instellingen van de computer correct zijn. Als u informatie zoekt over de manier waarop u de CMOS-instellingen van de computer wijzigt, raadpleegt u de documentatie bij de computer of neemt u contact op met de fabrikant van de computer.
 7. Installeer een schoon exemplaar van Windows in een lege map. Raadpleeg een van de volgende artikelen voor meer informatie:
277648Windows Millennium Edition installeren in een nieuwe map
193902Windows 98 opnieuw installeren in een nieuwe map
142096Windows 95 opnieuw installeren in een nieuwe map
Belangrijk Als het foutbericht hierna nog steeds wordt weergegeven, wordt de fout waarschijnlijk veroorzaakt door een defect hardwareonderdeel.
Meer informatie
Het foutbericht kan in principe door elk VxD worden gegenereerd, zowel door een geïnstalleerd standaard-VxD als door een .386-stuurprogramma van derden dat vanuit het bestand System.ini wordt geladen. Als u niet weet welk stuurprogramma het foutbericht veroorzaakt, maakt u een bestand Bootlog.txt. Hierin kunt u zien welk stuurprogramma als laatste werd geïnitialiseerd. Dit stuurprogramma is meestal de veroorzaker van het probleem.

Opmerking Beschermingsfouten van Windows kunnen ook optreden wanneer u Windows 95 opnieuw opstart nadat u een programma hebt geïnstalleerd of nadat u een wijziging hebt aangebracht in de computerconfiguratie. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base als u meer informatie over dit probleem wilt:
157924Foutbericht: 'IOS Failed to Initialize' bij opstarten
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base als u meer informatie wilt over het oplossen van beschermingsfouten van Windows:
131431Problemen met registerfouten oplossen
wpe corrupt win command com
Eigenschappen

Artikel-id: 149962 - Laatst bijgewerkt: 12/04/2015 14:34:06 - Revisie: 2.3

Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Tweede editie, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbtshoot kbprb kbprod2web kbdiskmemory KB149962
Feedback