Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

FrontPage: HTTP-fout 404, ongeldige proxyserverfout bij openen van website

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.

Klik op 194057 voor een Microsoft FrontPage 98-versie van dit artikel.
Symptomen
Als u een interne website opent in FrontPage Explorer nadat u een proxyserver is gedefinieerd, verschijnt een foutbericht van deze strekking:
Mogelijk zijn de FrontPage-serverextensies niet op de server geïnstalleerd, is de server niet goed geconfigureerd, hebt u een ongeldige proxyserver opgegeven of is het web waartoe u toegang probeert te krijgen, verwijderd (HTTP-fout 404)
Oorzaak
Wanneer een proxyserver wordt toegewezen, kan in FrontPage Explorer geen toegang meer worden verkregen tot interne hostnamen, tenzij een van de volgende punten van toepassing is:

  • De interne hostnamen zijn opgegeven in de 'Lijst van hosts zonder proxy' (klik op Proxy's in het menu Extra).

    -of-

  • Het IP-adres van de webserver is opgegeven in het dialoogvenster Web openen.
Workaround
Ga als volgt te werk om dit probleem te omzeilen:

  1. Open FrontPage Explorer.
  2. Klik op Proxy's in het menu Extra.
  3. Geef in de 'Lijst van hosts zonder proxy' alle interne hostnamen op waartoe u toegang wilt verkrijgen binnen de proxy.
Opmerking Wanneer u meerdere hostnamen zonder proxy opgeeft, gebruikt u komma's om de namen te scheiden, bijvoorbeeld:
hostnaam1,hostnaam2
Meer informatie
U kunt geen jokertekens (* of ?) gebruiken om IP-adressen van hosts op te geven in de 'Lijst van hosts zonder proxy'.
97
Eigenschappen

Artikel-id: 153041 - Laatst bijgewerkt: 02/09/2014 08:17:51 - Revisie: 2.0

Microsoft FrontPage 97 Standard Edition, Microsoft FrontPage 1.1 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbnetwork kbprb KB153041
Feedback