Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Een ActiveX-besturingselement in Windows verwijderen

Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u een ActiveX-besturingselement van de computer verwijdert, welke foutberichten kunnen verschijnen wanneer u een ActiveX-besturingselement probeert te verwijderen, en hoe u meerdere Occache-mappen met ActiveX-besturingselementen gebruikt in Internet Explorer 4.0 en hoger.
Meer informatie
Volg de procedure in de van toepassing zijnde sectie om een ActiveX-besturingselement te verwijderen.

Internet Explorer 3.0, 3.01 en 3.02

 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan, klik op Configuratiescherm, dubbelklik op Software en klik op de tab Installeren en verwijderen.
 2. Klik in de lijst op het ActiveX-besturingselement dat u wilt verwijderen, klik op Toevoegen/Verwijderen en volg de instructies op het scherm. Als het gezochte ActiveX-besturingselement niet in de lijst met geïnstalleerde programma's staat, gaat u door met de volgende stap.
 3. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ de volgende opdracht in het vak Openen en klik op OK:
  regsvr32 station:\windows\occache\bestandsnaam.ocx /u
  OPMERKING: station is de letter van het station waarop de map Windows is geïnstalleerd, windows is de naam waarin Windows is geïnstalleerd, en bestandsnaam.ocx is het ActiveX-besturingselement dat u wilt verwijderen.

  OPMERKING: Als u niet weet hoe het ActiveX-besturingselement (.ocx) heet, kunt u de bestandsnaam achterhalen in de HTML-bron (Hypertext Markup Language) van de webpagina waarvoor het ActiveX-besturingselement is geïnstalleerd of wordt gebruikt. U kunt de HTML-bron van een webpagina weergeven door met de rechtermuisknop op een leeg gebied van de webpagina te klikken en op Bron weergeven te klikken.
 4. Klik in Windows Verkenner of Windows NT Verkenner op het OCX-bestand in de map Windows\Occache en klik op Verwijderen in het menu Bestand.
Occache is de naam van de map waarin de ActiveX-besturingselementen van alle versies van Internet Explorer 3.x worden geïnstalleerd. Met het bestand Regsvr32.exe, dat door Internet Explorer wordt geïnstalleerd, kunt u registervermeldingen voor ActiveX-besturingselementen registreren en verwijderen.

Internet Explorer 4.x of hoger (alle platformen)

Bij Internet Explorer 4.x of hoger wordt het bestand Occache.dll geïnstalleerd. Met dit bestand worden alle ActiveX-besturingselementen geïnventariseerd, bijgewerkt en verwijderd met behulp van een 'shell-map'.
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan, klik op Configuratiescherm, dubbelklik op Software en klik op de tab Installeren en verwijderen.
 2. Klik in de lijst op het ActiveX-besturingselement dat u wilt verwijderen, klik op Toevoegen/Verwijderen en volg de instructies op het scherm. Als het gezochte ActiveX-besturingselement niet in de lijst met geïnstalleerde programma's staat, gaat u door met de volgende stap.
 3. Dubbelklik in Windows Verkenner of Windows NT Verkenner op de map Windows\Downloaded Program Files of de map Winnt\Downloaded Program Files, klik met de rechtermuisknop op het ActiveX-besturingselement dat u wilt verwijderen en klik op Verwijderen.
 4. Klik op Ja wanneer wordt gevraagd of u het ActiveX-besturingselement wilt verwijderen.
BELANGRIJK: De volgende ActiveX-besturingselementen mogen niet worden verwijderd wanneer u gebruikmaakt van Internet Explorer 4.0:
 • DirectAnimation Java Classes
 • Internet Explorer Classes voor Java
 • Microsoft XML-parser voor Java
 • Win32 Classes
Voor Internet Explorer 5.0 of hoger hoeven deze onderdelen niet meer verplicht aanwezig te zijn in de map Downloaded Program Files.

Foutberichten bij het verwijderen van ActiveX-besturingselementen

Wanneer u een ActiveX-besturingselement probeert te verwijderen vanuit de shell-map Occache, kan een van de volgende foutberichten verschijnen:
 • Schending van deelrechten. Deze programmabestanden zijn in gebruik door andere toepassingen. Sluit enkele toepassingen af en probeer het opnieuw. U moet misschien Windows opnieuw starten.
 • Waarschuwing voor verwijdering. U verwijdert een systeem-DLL van Windows: (<pad\bestandsnaam>). Weet u zeker dat u het bestand wilt verwijderen?
Schending van deelrechten:

Dit bericht verschijnt wanneer het ActiveX-besturingselement dat u probeert te verwijderen, in het geheugen is geladen door Internet Explorer of het Active Desktop-onderdeel.

Ga als volgt te werk om het probleem met betrekking tot dit foutbericht op te lossen:
 1. Sluit alle geopende Internet Explorer-vensters.
 2. Schakel de functie Active Desktop uit. Hiertoe klikt u met de rechtermuisknop op een leeg gebied op het bureaublad. Vervolgens wijst u Active Desktop aan en klikt u op Als webpagina weergeven om de optie uit te schakelen.
 3. Verwijder het ActiveX-besturingselement conform de stappen in de bovenstaande sectie Internet Explorer 4.0 of hoger.

  OPMERKING: Mogelijk moet u Windows eerst opnieuw opstarten voordat u het ActiveX-besturingselement kunt verwijderen.
Waarschuwing voor verwijdering:

Dit bericht wordt alleen weergegeven in versies van Internet Explorer 4 waarvoor Service Pack 1 (SP1) nog niet is geïnstalleerd (voor versie 4.01). In die vroege versies worden de bestanden van het ActiveX-besturingselement dat u probeert te verwijderen nog in een andere map geïnstalleerd dan de geregistreerde Occache-map (bijvoorbeeld Windows\System of Winnt\System32). In dat geval kan niet altijd worden bepaald of deze bestanden met andere programma's worden gedeeld.

Klik op Ja als u zeker weet dat het bestand of de bestanden in het bericht niet door Windows of een ander programma worden gebruikt. Klik anders op Nee.

OPMERKING: In Internet Explorer 4.01 SP1 en hoger worden afhankelijke bestanden buiten een geregistreerde Occache-map niet verwijderd (en verschijnt de waarschuwing ook niet meer).

Ondersteuning voor meerdere Occache-mappen

Internet Explorer 4.0 en hoger biedt ondersteuning aan meerdere Occache-mappen. De lijst met Occache-mappen wordt vermeld in de volgende registersleutel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ActiveX Cache
Voor Internet Explorer 4.0 en hoger wordt standaard de map Windows\Downloaded Program Files of Winnt\Downloaded Program Files gebruikt. Als u een upgrade vanaf Internet Explorer 3.x hebt uitgevoerd, bestaan mogelijk zowel de map Occache als de map Downloaded Program Files. In dat geval worden alle nieuwe ActiveX-besturingselementen in de map Downloaded Program Files geïnstalleerd, terwijl eerder geïnstalleerde ActiveX-besturingselementen in de map Occache normaal blijven functioneren. Als u de map Occache of Downloaded Program Files opent in Windows Verkenner, Windows NT Verkenner of Deze computer, krijgt u alle ActiveX-besturingselementen te zien, ongeacht in welke map de bestanden van het ActiveX-besturingselement zijn opgeslagen. In dat geval wordt de volgende tekenreekswaarde in de registersleutel weergegeven:
"0"="C:\\WINDOWS\\OCCACHE""1"="C:\\WINDOWS\\Downloaded Program Files"				
Raadpleeg het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor meer informatie over ActiveX-besturingselementen:
154544Beschrijving van ActiveX-technologieën
Raadpleeg het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor meer informatie over de wijze waarop een ActiveX-besturingselement wordt gedownload in geval van een conflict (bijvoorbeeld omdat het bestand al bestaat):
196150INFO: Waarom er CONFLICT-mappen worden gemaakt tijdens het downloaden van code
3.00 4.00 5.00 5.50 win95 win98 win2000 winme
Eigenschappen

Artikel-id: 154850 - Laatst bijgewerkt: 06/29/2004 11:41:00 - Revisie: 4.1

Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-bits editie, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-bits editie, Microsoft Internet Explorer 3.02, Microsoft Internet Explorer 3.02, Microsoft Internet Explorer 3.01, Microsoft Internet Explorer 3.01, Microsoft Internet Explorer 3.0, Microsoft Internet Explorer 3.0, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbhowto kbenv KB154850
Feedback