Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Word: Wat Is de functie AutoRecover in Word?

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 156574
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
De AutoHerstel-functie gebruiken in Word te herstellen van een Word-document als uwcomputer verliest macht of als een fout optreedt terwijl uwerken in een document.
Meer informatie
De functie AutoHerstel maakt een bestand herstellen met een vergelijkbaar'AutoHerstel opslaan van <file name="">.doc'. Wanneer u Word opnieuw wordt gestart, Wordhet systeem voor bestanden met de naam 'AutoHerstel' en het zoekenprobeert automatisch om deze bestanden te openen. Als Word geslaagd isherstellen van het bestand wordt geopend in Word het. De titelbalk van het document wordt weergegeven.de naam van de documenten als '<file name=""> (hersteld)'. U kunt het bestand opslaan.op dit moment.</file></file>

De functie AutoHerstel instellen in Word:

  1. Klik in het menu Extra op opties.
  2. Kies het tabblad opslaan en selecteer de ' AutoHerstel-info opslaan elke " selectievakje. Het vak minuten ingesteld op het gewenste tijdsinterval tussen AutoHerstel is opgeslagen.
De functie AutoHerstel is geen vervanging voor het opslaan van een document. Eris geen functie in Word automatisch opslaan van uw bestanden. U moetperiodiek opslaan van documenten.

Een document opslaan in Word:

  1. Klik in het menu bestand op opslaan.
  2. Selecteer in het vak Opslaan In de gewenste locatie.
  3. Typ in het vak Bestandsnaam de naam die u wilt het bestand, en Klik op opslaan.
Zie voor meer informatie het volgende artikel in deMicrosoft Knowledge Base:
156577 Word 97: Kan niet verloren Document herstellen

156573 Word 97: Hoe u tekst uit een willekeurig bestand herstellen
Word97

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 156574 - Laatst bijgewerkt: 12/04/2015 15:26:27 - Revisie: 4.0

Microsoft Word 97 Standard Edition, Microsoft Word 98 voor Macintosh

  • kbnosurvey kbarchive kbmt KB156574 KbMtnl
Feedback