Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

NetMeeting-verbindingen maken bij gebruik van een firewall

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL158623
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u met Microsoft NetMeeting kunt vergaderen via het Internet als u een firewall gebruikt.
Meer informatie
Wanneer u met NetMeeting een Internet-verbinding tot stand brengt, worden er diverse IP-poorten gebruikt. Dit is nodig voor de communicatie met andere deelnemers aan de vergadering. Als u voor Internet-verbindingen een firewall hebt ingesteld, moet deze dusdanig zijn geconfigureerd dat de poorten die door NetMeeting worden gebruikt, niet geblokkeerd zijn.

NetMeeting maakt gebruik van de volgende IP-poorten (Internet Protocol):
  Poort    Doel  -------------------------------------  389     Internet Locator Server [Transmission Control Protocol (TCP)]  522     User Location Server (TCP)  1503    T.120 (TCP)  1720    H.323-initialisatieoproep (TCP)  1731    Audio-besturingsoproep (TCP)  Dynamisch  H.323-besturingsoproep (TCP)  Dynamisch  H.323-streaming [Realtime Transport Protocol (RTP) via User Datagram Protocol (UDP)]
Als u via een firewall uitgaande NetMeeting-verbindingen tot stand wilt brengen, moet de firewall:
 • Primaire TCP-verbindingen doorlaten op de poorten 522, 389, 1503, 1720 en 1731.
 • Secundaire UDP-verbindingen doorlaten op dynamisch toegewezen poorten (1024-65535).
OPMERKING: sommige firewalls zijn wel in staat om TCP-verbindingen door te laten op specifieke poorten, maar niet om secundaire UDP-verbindingen door te laten op dynamisch toegewezen poorten. Wanneer u via een dergelijke firewall een NetMeeting-verbinding tot stand brengt, zijn de audiofuncties van NetMeeting niet beschikbaar.

Er zijn ook firewalls die wel in staat zijn om TCP-verbindingen door te laten op specifieke poorten en om UDP-verbindingen door te laten op dynamisch toegewezen poorten, maar die niet in staat zijn om een willekeurig aantal interne IP-adressen te virtualiseren of om dit dynamisch uit te voeren). Bij dergelijke firewalls kunt u NetMeeting-verbindingen tot stand brengen vanaf computers binnen de firewall. U kunt ook gebruikmaken van de audiofuncties van NetMeeting. Het is dan echter niet mogelijk om NetMeeting-verbindingen tot stand te brengen vanaf computers buiten de firewall.

Het H.323-initialisatieoproepprotocol (via poort 1720) voert dynamische onderhandelingen uit over de TCP-poort die door het H.323-besturingsoproepprotocol kan worden gebruikt. Het audio-besturingsoproepprotocol (via poort 1731) en het H.323-initialisatieoproepprotocol (via poort 1720) voeren dynamische onderhandelingen uit over de UDP-poorten (User Datagram Protocol) die door het H.323-streamingprotocol kunnen worden gebruikt. Dit laatste protocol wordt ook wel het RTP-protocol genoemd (Real Time Protocol). In NetMeeting worden aan beide zijden van de firewall twee poorten toegewezen voor audio- en videostreaming. Deze poorten worden op willekeurige wijze geselecteerd uit alle poorten die dynamisch kunnen worden toegewezen.

De adreslijstservices van NetMeeting vereisen poort 389 of poort 522, naargelang het type server dat u gebruikt. Internet Locator Servers (ILS's), die het LDAP-protocol (Lightweight Directory Access Protocol) ondersteunen voor NetMeeting 2.0 en latere versies, vereisen poort 389. User Location Servers (ULS's), die voor NetMeeting 1.0 zijn ontwikkeld, vereisen poort 522.
2.00
Eigenschappen

Artikel-id: 158623 - Laatst bijgewerkt: 12/04/2015 15:42:40 - Revisie: 2.1

Microsoft NetMeeting 2.0 Standard Edition, Microsoft NetMeeting 2.1 Standard Edition, Microsoft NetMeeting 2.11, Microsoft NetMeeting 3.01 Standard Edition, Microsoft NetMeeting 3.01 Standard Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 98 Tweede editie, Microsoft NetMeeting 2.1 Standard Edition, Microsoft NetMeeting 2.11, Microsoft NetMeeting 3.01 Standard Edition, Microsoft NetMeeting 2.1 Standard Edition, Microsoft NetMeeting 2.11, Microsoft NetMeeting 3.01 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive netmtg KB158623
Feedback