Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Excel 97: Beschrijving en voorbeelden van gegevensvalidatie

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 159252
Vrijwaring inhoud KB-artikelen over niet langer ondersteunde producten
Dit artikel heeft betrekking op producten waarvoor Microsoft geen ondersteuning meer biedt. Daarom wordt dit artikel alleen in de huidige vorm aangeboden en wordt het niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Gegevensvalidatie is een nieuwe functie in Microsoft Excel 97. HierdoorAls u het volgende doen:

 • Maak een lijst van de posten die de toegestane waarden in een cel beperken.
 • Maak een bericht waarin wordt uitgelegd welk type gegevens in een cel is toegestaan.
 • Berichten maken die verschijnen wanneer er onjuiste gegevens zijn ingevoerd.
 • Foutieve posten controleren met behulp van de werkbalk controleren.
 • Een reeks numerieke waarden in een cel kunnen worden ingevoerd.
 • Bepalen of een gegeven geldig op basis van een berekening in een andere cel is.
Meer informatie
Dit artikel beschrijft enkele manieren om nieuwe gegevensvalidatie gebruikenfunctie in Microsoft Excel 97, alsmede voorbeelden illustreren hoeimplementeren van deze functie.

Opmerking: De onderstaande voorbeelden Stel dat u werkt met een nieuwe Microsoft Excel97-werkmap en dat u begint met het eerste voorbeeld en doorlooptde voorbeelden in de volgorde.

Maak een lijst van posten die zijn toegestaan in de cel

Kunt u een overzicht van de posten die u wilt accepteren voor een cel op eenwerkblad. U kunt vervolgens de cel accepteert alleen posten uit genomen beperkende lijst met behulp van de functie voor gegevensvalidatie.

Een vervolgkeuzelijst maken en waarden in de cel om deze te beperkenvermeldingen in doen het volgende:

 1. Selecteer cel A1.
 2. Klik op valideren in het menu Data.
 3. Klik op lijst in de vervolgkeuzelijst toestaan op het tabblad instellingen.
 4. De selectievakjes lege negeren en vervolgkeuzelijst In cel zijn standaard geselecteerd. Wijzig deze niet.
 5. Voer in het vak bron bewerken a, b, c

  Opmerking: U kunt ook opgeven een benoemd bereik of celverwijzing bevat een lijst met waarden. Beide moeten worden voorafgegaan door een gelijkteken.
 6. Klik op OK.

  Cel A1 heeft nu een vervolgkeuzelijst ernaast en u kunt deze lijst gebruiken Selecteer de waarde in de cel invoeren.
 7. Klik op de vervolgkeuzelijst en klik vervolgens op elk item bevat.
Deze waarde wordt ingevoerd in de cel.

Opmerking: U kunt handmatig invoeren een,b of c, inde cel. u hoeft niet te selecteren uit de lijst. Als uGeef handmatig andere deze waarden een stopbericht wordt weergegeven en uzijn de waarde in deze cel blijven staan. De enige opties zijn opnieuw ofAnnuleren.

Een bericht waarin wordt uitgelegd welk Type gegevens is toegestaan in een cel maken

Kunt u een bericht waarin wordt uitgelegd welk type gegevens kunnen worden ingevoerdin een cel. Wanneer u de cel selecteert, verschijnt het bericht bij de cel. UDit bericht kunt verplaatsen indien nodig en blijft totdat u naareen andere cel of druk op ESC. Als de Office-assistent zichtbaar ishet bericht weergegeven in een ballon boven de Office-assistent.

Als u doorgaat met het vorige voorbeeld volgt:

 1. Selecteer cel A1.
 2. Klik op valideren in het menu Data en klik vervolgens op het tabblad invoerbericht.

  Opmerking: Zorg ervoor dat het selectievakje "Invoerbericht weergeven als de cel is geselecteerd." is geselecteerd.
 3. Voer in het vak titel bewerken Lijst voor cel A1.

  Dit is de titel van het bericht dat verschijnt. Het is in vette tekst.
 4. In het invoerbericht vak bewerken, typt u Selecteer a, b of c uit de vervolgkeuzelijst.

  Dit is de hoofdtekst van het bericht dat verschijnt.
 5. Klik op OK.

  Het bericht wordt weergegeven omdat cel A1 is geselecteerd.
 6. Selecteer cel A10.

  De vervolgkeuzelijst naast cel A1 als het bericht voor cel A1, beide verdwijnen.
 7. Selecteer cel A1.

  De vervolgkeuzelijst als het bericht verschijnt naast cel A1.

  Opmerking: Als de Office-assistent zichtbaar is, verschijnt het bericht in een ballon boven de Office-assistent.
 8. Het bericht verplaatsen naar een andere locatie in het werkblad.

  Wanneer u een andere cel selecteert en vervolgens selecteert u cel A1, het bericht in de nieuwe locatie weergegeven.

  Opmerking: Er is geen manier om de opmaak voor dit bericht.

Een bericht maken dat verschijnt wanneer er onjuiste gegevens zijn ingevoerd

De stijl van het foutbericht wordt weergegeven wanneer u typtonjuiste gegevens bepaalt of de beperkingen worden afgedwongen. U kunteen bericht weergeven dat het invoeren van gegevenswaarden behalve voorkomtopgegeven. U kunt ook de toelichting en waarschuwingen berichten laten weergevenbuiten het bereik gegevens invoeren of u kunt beperkingen instellen voor de gegevens, maar nietberichten worden weergegeven.

Als u doorgaat met het vorige voorbeeld volgt:

 1. Selecteer cel A1.
 2. Klik op valideren in het menu Data en klik vervolgens op het tabblad foutmelding.

  Opmerking: Zorg ervoor dat de "Show foutmelding' na het invoeren van ongeldige gegevens het selectievakje is ingeschakeld.

  Een stopwaarschuwing maken

  Als u een stopwaarschuwing maakt en ongeldige gegevens in de cel invoeren de enige opties zijn opnieuw of annuleren. u mag niet invoeren Ongeldige gegevens in de cel.


  1. Klik in de lijst stijl op stoppen.
  2. Voer in het vak titel bewerken Waarschuwing voor cel A1. Dit is de titel voor het bericht dat vak wordt weergegeven.
  3. Het invoervak in het foutbericht, invoeren De enige toegestane waarden voor cel A1 zijn a, b of c. Dit is de de hoofdtekst van het bericht dat wordt weergegeven en is beperkt tot 225 tekens.
  4. Klik op OK.
 3. Handmatig invoeren t in cel A1.

  De stopwaarschuwing die u hebt gemaakt wordt weergegeven en u kunt alleen Opnieuw of annuleren.
 4. Klik op Annuleren in het vak stopwaarschuwing.
 5. Selecteer cel A1.
 6. Klik op valideren in het menu Data en klik vervolgens op het tabblad foutmelding.

  Opmerking: Zorg ervoor dat de "Show foutmelding' na het invoeren van ongeldige gegevens het selectievakje is ingeschakeld.

  Een waarschuwingsbericht maken

  Als u een waarschuwingsbericht maakt en ongeldige gegevens in de cel invoeren uw opties zijn iets meer keuzemogelijkheden dan bij een stopwaarschuwing. Een waarschuwingsbericht heeft drie opties: Ja, het invoeren van de Ongeldige gegevens; Nee, zodat u de kans om het invoeren van geldige gegevens; en Annuleren om de ongeldige vermelding te verwijderen.


  1. Klik op de waarschuwing in de lijst stijl.
  2. Voer in het vak titel bewerken Waarschuwing voor cel A1. Dit is de titel van het bericht dat verschijnt.
  3. Het invoervak in het foutbericht, invoeren De enige toegestane waarden voor cel A1 zijn a, b of c. Dit is de hoofdtekst van het bericht dat wordt weergegeven en is beperkt tot 225 tekens.
  4. Klik op OK.
 7. Handmatig invoeren j in cel A1.

  Het waarschuwingsbericht waarin u wordt gevraagd als u wilt Doorgaan.
 8. Klik op Ja.

  De ongeldige waarde 'j' wordt ingevoerd in cel A1.
 9. Selecteer cel A1.
 10. Klik op valideren in het menu Data en klik vervolgens op het tabblad foutmelding.

  Opmerking: Zorg ervoor dat de "Show foutmelding' na het invoeren van ongeldige gegevens het selectievakje is ingeschakeld.

  Een informatiebericht maken

  Als u een informatiebericht maakt en ongeldige gegevens invoeren in de cel, zijn de opties de meest flexibele. Wanneer een waarschuwing informatie bericht wordt weergegeven, kunt u op OK om te accepteren of ongeldige waarde Klik op Annuleren te weigeren.

  1. Klik op gegevens in de lijst stijl.
  2. Voer in het vak titel bewerken Waarschuwing voor cel A1. Dit is de titel van het bericht dat verschijnt.
  3. In de 'foutbericht' het bewerken, typt u De enige toegestane waarde voor cel A1 zijn a, b of c. Dit is de de hoofdtekst van het bericht dat wordt weergegeven en is beperkt tot 225 tekens.
  4. Klik op OK.
 11. Handmatig invoeren p, in cel A1.

  Het informatiebericht dat u gemaakt wordt gevraagd of u wilt accepteren of weigeren van de opgegeven waarde.
 12. Klik op OK.

  De ongeldige waarde 'p' wordt ingevoerd in cel A1.

Controleren op ongeldige gegevens met de werkbalk controleren

Nadat uw gegevens zijn ingevoerd, kunt u zoeken naar gegevens die buiten debeperkingen die u instelt. Wanneer u ongeldige gegevens omcirkelen op de werkbalk controleren kliktworden cellen met ongeldige gegevens omcirkeld. Als u corrigereneen ongeldige vermelding, verdwijnt de cirkel.

Als u doorgaat met het vorige voorbeeld volgt:

 1. Klik op aanpassen in het menu Extra.
 2. Klik in het dialoogvenster aanpassen op het tabblad werkbalken.
 3. In de lijst met werkbalken, schakel het selectievakje controleren in (als dit niet al geselecteerd) en klik vervolgens op sluiten.
 4. Klik op het besturingselement ongeldige gegevens omcirkelen op de werkbalk controleren. Cel A1 wordt omcirkeld.
 5. Selecteer cel A1.
 6. Klik op de pijl naast cel A1 en klik op een van de vermeldingen in de lijst. De cirkel verdwijnt.

Een reeks numerieke waarden instellen die kunnen worden ingevoerd in een cel

U kunt limieten plaatsen op de gegevens die in een cel kunnen worden ingevoerd, kunt u instellenminimum- en maximumwaarden of het selectievakje voor het effect een vermelding mogelijk opeen andere cel.

 1. Selecteer cel A5.
 2. Klik op valideren in het menu Data en klik op het tabblad instellingen.
 3. Klik in de lijst toestaan geheel getal.
 4. Klik in de lijst gegevens tussen.
 5. Voer in het vak Minimum 1.
 6. Voer in het vak Maximum 10.

  Opmerking: U kunt celverwijzingen voor stap 5 en 6 cellen die de minimale en maximale waarden bevatten.
 7. Klik op OK.
 8. Voer de waarde 3 in cel A5. De waarde wordt zonder fouten ingevoerd.
 9. Voer de waarde 33 in cel A5.

  Omdat de validatie-instellingen voor gegevens die u hebt gemaakt voor cel A1 (een Informatie-waarschuwing) niet van toepassing op die voor cel A5, wordt een Stopwaarschuwing (dit is de standaardwaarde) en alleen Klik op opnieuw of annuleren worden.
 10. Klik op Annuleren. De waarde 3 wordt in de cel weergegeven.

Bepalen of de vermelding geldig Is op basis van een berekening in een andere cel

In het dialoogvenster voor gegevensvalidatie kunt u een formule, een expressie of eenverwijzing naar een berekening in een andere cel te bepalen of de post uZorg is ongeldig.

 1. Voer de waarde 1 in cel B10.
 2. Selecteer cel A10.
 3. Klik op valideren in het menu Data en klik op het tabblad instellingen.
 4. Klik op aangepast in de lijst toestaan.
 5. Typ in het vak formule de volgende formule:
     =IF(A10>B10,TRUE,FALSE)						
  Opmerking: De formule moet beginnen met een gelijkteken en moet waar of ONWAAR opleveren. Het is niet beperkt tot de functie als.
 6. Klik op OK.
 7. Voer de waarde -1 in cel A10.

  U ontvangt een stopwaarschuwing weergegeven waarin de waarde is ongeldig.
 8. Klik op opnieuw.
 9. Voer de waarde 3 in cel A10.

  U ontvangt niet geen foutbericht weergegeven aangezien deze waarde groter dan is de waarde die u in cel B10 hebt ingevoerd.
Referenties
Klik op het tabblad Index voor meer informatie over gegevensvalidatie.Microsoft Excel 97 Help, typ de volgende tekst
gegevensvalidatie, onjuiste vermelding voorkomen
en dubbelklik op de geselecteerde tekst naar het "voorkomen vanonjuiste gegevens in een cel' onderwerp.
8,00 97, EXCEL 97

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 159252 - Laatst bijgewerkt: 07/17/2012 16:08:00 - Revisie: 4.0

Microsoft Excel 97 Standard Edition

 • kbualink97 kbmt KB159252 KbMtnl
Feedback