Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Problemen met modems oplossen onder Windows NT 4.0

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL161516
Samenvatting
In dit artikel worden procedures beschreven waarmee u problemen kunt opsporen en herstellen als u niet naar buiten kunt bellen met uw modem via de inbelnetwerkverbinding van Windows NT 4.0.
Meer informatie

De modem installeren

Als uw modem niet voorkomt in de lijst met compatibele hardware (HCL) van Windows NT 4.0 of niet door Windows NT wordt herkend, installeert u de modem op een van de volgende manieren:
 • Vraag de fabrikant van de modem om een .inf-bestand dat is ontworpen voor Windows NT 4.0. Volg de aanwijzingen van de fabrikant voor het installeren van de modem in Windows NT 4.0. Neem contact op met de fabrikant van de modem voor hulp bij deze procedure.
 • Als de modem een .inf-bestand voor Windows 95 heeft, kunt u dat bestand mogelijk ook gebruiken onder Windows NT. Wanneer u de modem toevoegt via het onderdeel Modems in het Configuratiescherm, schakelt u het selectievakje Modem niet detecteren. Ik selecteer zelf een modem in. Kies de optie Diskette en plaats de diskette met het .inf-bestand voor Windows 95 in het diskettestation. Denk eraan dat niet alle .inf-bestanden voor Windows 95 goed werken in Windows NT 4.0.
 • Installeer de modem op de volgende manier als een standaardmodem:
  1. Dubbelklik op Modems in het Configuratiescherm. De wizard Nieuwe modem installeren wordt automatisch gestart als u nog niet eerder een modem hebt geïnstalleerd. Als de wizard niet automatisch start, is er al eerder een modem geïnstalleerd en moet u op Toevoegen klikken om de wizard te starten.
  2. Schakel het selectievakje Modem niet detecteren. Ik selecteer zelf een modem in en klik op Volgende.
  3. Klik in het vak Fabrikanten op Standaardmodemtypen. Klik in het vak Modellen op een model met dezelfde snelheid als uw modem en volg de instructies in de wizard Nieuwe modem installeren.

De COM-poort(en) controleren

Controleer of de COM-poort(en) in Windows NT worden herkend. Dubbelklik hiervoor op het pictogram Poorten in het Configuratiescherm en kijk of de COM-poort waaraan de modem is gekoppeld, wordt weergegeven. Als dat het geval is, herkent Windows NT de COM-poort.

Als de COM-poort niet wordt herkend bij het onderdeel Poorten in het Configuratiescherm, is er waarschijnlijk een hardwareprobleem of een configuratieprobleem. U kunt het probleem als volgt verhelpen:

Externe modems
 1. Als de COM-poort zich op de systeemkaart of op een seriële kaart bevindt, controleert u of de poort niet is uitgeschakeld in de BIOS-instellingen (ook CMOS genoemd) van de computer. Raadpleeg de documentatie bij de computer voor informatie over configuratieopties in de BIOS-instellingen.
 2. Controleer of er geen andere adapters of apparaten zijn geconfigureerd voor hetzelfde I/O-basisadres of IRQ als de COM-poort waaraan de modem is gekoppeld.
 3. Controleer of de seriële poort niet defect is. Als de modem en andere seriële apparaten niet werken op deze COM-poort, maar wel op andere COM-poorten en u hebt de twee voorgaande stappen gecontroleerd, is de seriële poort waarschijnlijk defect.
 4. Controleer de seriële kabel op defecten door een ander seriële kabel te gebruiken.
Interne modems
 1. Als de COM-poort wordt gedefinieerd door een interne modem, controleert u of de jumpers op de modem juist zijn geconfigureerd. Bij interne modems zit bijna altijd een jumper op de adapter waarmee de modem als een bepaalde COM-poort wordt geconfigureerd. Er zijn mogelijk ook jumpers waarmee u tevens het I/O-basisadres en het IRQ voor de modem kunt instellen.
 2. Als de modem is geconfigureerd voor een COM-poortnummer dat is toegewezen aan een COM-poort op de systeemkaart of op een seriële kaart (fysieke poort), moet u de modem instellen op een andere COM-poort of in de BIOS-instellingen de COM-poort uitschakelen die hetzelfde nummer heeft als de interne modem. Als zowel de interne modem als de fysieke COM-poort bijvoorbeeld zijn ingesteld op COM1, moet u de interne modem instellen op een andere, ongebruikte COM-poort of de fysieke poort COM1 uitschakelen in de BIOS-instellingen.
 3. Controleer of er geen andere adapters of apparaten zijn geconfigureerd voor hetzelfde I/O-basisadres of IRQ als de interne modem. Gewoonlijk is COM3, met IRQ (interrupt) 5, een goede keuze voor een interne modem. Als u echter een geluidskaart hebt, moet u misschien een andere IRQ dan 5 kiezen, omdat veel geluidskaarten die IRQ gebruiken.
 4. Controleer in het onderdeel Poorten van het Configuratiescherm of de IRQ-instellingen en de I/O-adressen correct zijn. Controleer met de Logboekinzage of er in het systeemlogboek I/O- of IRQ-conflicten zijn.

  Gebruik zo mogelijk de volgende standaardinstellingen voor COM-poorten:
       SERIAL 1  COM1: I/O Address = 3F8h  IRQ = 4     SERIAL 2  COM2: I/O Address = 2F8h  IRQ = 3     SERIAL 3  COM3: I/O Address = 3E8h, IRQ = 4     SERIAL 4  COM4: I/O Address = 2E8h, IRQ = 3
 5. U hoeft in het onderdeel Poorten van het Configuratiescherm geen nieuwe poort toe te voegen als ondersteuning voor een interne modem. NTDETECT herkent de interne modem en de bijbehorende COM-poort wordt geconfigureerd voor gebruik. Als er een dubbele poort is toegevoegd met behulp van de knop Toevoegen in het onderdeel Poorten van het Configuratiescherm, verwijdert u de dubbele poort met de knop Verwijderen.
 6. Controleer of de interne modem niet defect is. Het is ook een goed idee om bij de leverancier van de modem te controleren of er een flash-upgrade beschikbaar is voor de modem.

Problemen met HyperTerminal oplossen

Controleer of Windows NT de modem herkent en of u naar buiten kunt bellen met het programma HyperTerminal. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

OPMERKING: voordat u HyperTerminal gaat gebruiken, controleert u of de service voor externe toegang (RAS) niet actief is. Dubbelklik op het pictogram Services van het Configuratiescherm en controleer of de kolom Status naast RAS-server leeg is. Als 'Gestart' wordt weergegeven, klikt u op de knop Stoppen om de RAS-service uit te schakelen voordat u verdergaat.
 1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Programma's, Bureau-accessoires en Communicatie aan en klik op HyperTerminal.
 2. Wanneer de wizard Nieuwe verbinding wordt weergegeven, klikt u op Annuleren.
 3. Klik in het menu Bestand op Eigenschappen en klik vervolgens op de modem die u wilt testen in de lijst Verbinden met.
 4. Klik op Configureren, controleer of de modem op de juiste poort is ingesteld en klik vervolgens op OK.
 5. Typ 'AT' (zonder aanhalingstekens) in het venster van HyperTerminal en druk op ENTER.
 6. Als 'AT' (zonder aanhalingstekens) wordt weergegeven in het venster van HyperTerminal wanneer u dat typt en als 'OK' (zonder aanhalingstekens) wordt weergegeven nadat u op ENTER hebt gedrukt, herkent HyperTerminal de modem. Als geen 'AT' wordt weergegeven wanneer u dat typt en geen 'OK' wordt weergegeven nadat u op ENTER hebt gedrukt, herhaalt u de vorige stappen in dit artikel om te controleren of de modem goed is geïnstalleerd in Windows NT.
 7. Controleer of u met de modem naar buiten kunt bellen in HyperTerminal. Klik in het menu Bestand op Nieuwe verbinding en voer de aanwijzingen op het scherm uit.
 8. Klik op Kiezen. Als de luidspreker van de modem is ingeschakeld, hoort u een kiestoon en het geluid van de modem die het telefoonnummer kiest.
Voor meer informatie kunt u de volgende artikelen in de Microsoft Knowledge Base raadplegen:
ARTIKEL-ID:131868
TITEL: Troubleshooting PCMCIA Modems in Windows NT 3.51

ARTIKEL-ID:150808
TITEL: Disabling Remote Access Support for Unimodem Modems
connecting ras dialin tshoot
Eigenschappen

Artikel-id: 161516 - Laatst bijgewerkt: 04/09/2003 18:30:00 - Revisie: 2.0

 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • ntsrvwkst ntras kbhw kbfaq KB161516
Feedback
dy>