ID retourneren voor een CommandBar voorbeeld macro's

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:162814
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
De eigenschap Id voor het CommandBar-object gebruikt een unieke nummer voor elke ingebouwde menubalk, snel menubalk, vervolg menu, menu opdracht of de werkbalk. De Id wordt vaak vereist wanneer u verwijst naar een besturings element op een opdracht balk. Het Visual Basic for Applications-macro voorbeelden in dit artikel retourneren de Id voor verschillende CommandBar-besturingselementen.
Meer informatie
Klik op het volgende artikelnummer voor meer informatie de artikel in de Microsoft Knowledge Base:
159466Excel 97: Lijst met id-nummers voor een ingebouwde opdracht balk besturings elementen

Microsoft biedt program meer voorbeelden ter illustratie zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met het programmeren bent taal worden opgespoord en de hulp middelen die worden gebruikt voor het maken en procedures voor fout opsporing. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen helpen verklaren de de functionaliteit van een bepaalde procedure, maar zij zullen deze niet worden gewijzigd voorbeelden voor de toegevoegde functionaliteit of samens tellen van procedures om te voldoen aan de specifieke eisen.

Menu, op een menubalk

Het volgende macro voorbeeld wordt de Id voor deHulp programma'smenu van de ingebouwde - in de menubalk grafiek:
  Sub File_Id   Dim x as Object   set x = CommandBars("Chart Menu Bar").Controls("Tools")   MsgBox x.Caption & Chr(13) & x.Id  End Sub				

Menuopdracht in een Menu

De volgende voorbeeld macro wordt de Id van de opdracht Exit op deBestandmenu van de ingebouwde menubalk van het werk blad:
  Sub FileExit_Id()   Dim x as Object   set x = CommandBars("Worksheet Menu Bar").Controls("File") _   .Controls("Exit")   MsgBox x.Caption & Chr(13) & x.Id  End Sub				

In een vervolg menu van een snelmenu opdracht

De volgende voorbeeld macro wordt de Id voor de berekende Opdracht artikel op deFormulessubmenu van de draai tabel snel menubalk:
  Sub SubMenu_Command_Id()   Dim x as Object   set x = CommandBars("PivotTable Context Menu").Controls("Formulas") _   .Controls("Calculated Item...")   MsgBox x.Caption & Chr(13) & x.Id  End Sub				
De volgende voorbeeld macro wordt de Id voor de artikelen op de Vervolg menu van de snel menubalk draai tabel formules:
  Sub GetAll_Submenu_Ids()   Dim ctrl as Object   For Each ctrl in CommandBars("PivotTable Context Menu") _   .Controls("Formulas").Controls     MsgBox ctrl.Caption & Chr(13) & ctrl.Id   Next ctrl  End Sub				
Referenties
Voor meer informatie over het programmatisch aanpassen opdrachtbalken in Visual Basic Editor, klikt u op deOffice Office-assistent, typeMenu's aanpassen, klik opZoeken, en klik vervolgens op "overzicht van opdracht balken.

OpmerkingAls de assistent verborgen is, klikt u op deOffice Office-assistentknop op de werkbalk Standaard. Als Microsoft Visual Basic Help niet op uw computer is geïnstalleerd, raadpleegt u het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
120802Office: Hoe één Office-programma of -onderdeel toevoegen of verwijderen
97 Excel 97 menubalk menubalk

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 162814 - Laatst bijgewerkt: 12/04/2015 16:15:42 - Revisie: 3.0

Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbprogramming kbmt KB162814 KbMtnl
Feedback