Problemen met afdrukken in Windows oplossen

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL163551
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u afdrukproblemen in Windows kunt oplossen.
Meer informatie

Afdrukken op een lokaal apparaat

 1. Controleer of u kunt afdrukken vanaf een opdrachtprompt.

  Niet-PostScript-printer:

  Typ dir > lpt1 bij de opdrachtprompt.

  PostScript-printer:

  Voor meer informatie over afdrukken op een PostScript-printer vanaf een opdrachtprompt klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  64859 De verbinding met een PostScript-printer testen
  Plotter:

  Raadpleeg de volgende website van Hewlett-Packard:Zo kunt u controleren of de hardware en het stuurprogramma voor de parallelle poort goed functioneren. Als het apparaat vervormde uitvoer of helemaal geen uitvoer produceert of als het foutbericht 'Kan niet schrijven naar poort' wordt weergegeven, voert u de volgende handelingen uit:
  • Controleer de kabel om na te gaan of deze aan de IEEE 1284-norm voldoet. Als een kabel aan deze norm voldoet, wordt dit op de kabel vermeld.
  • Verwijder eventuele schakeldozen.
  • Voer een zelftest uit op de printer. Als de printer nu wel correct afdrukt, wordt het probleem veroorzaakt door Windows of door het programma. Als de printer nog steeds niet correct afdrukt, wordt het probleem veroorzaakt door de hardware. Schakel in dat geval de ondersteuning voor Plug en Play-apparaten uit in het BIOS van de computer.
  Opmerking Als u een PostScript-printer gebruikt, kunt u niet afdrukken vanaf een opdrachtprompt.

 2. Probeer af te drukken vanuit WordPad of Kladblok.

  Zo kunt u het printerstuurprogramma testen. Als de printer correct afdrukt, wordt het probleem veroorzaakt door het programma. Hieruit mag u echter niet afleiden dat Windows niets met het probleem te maken heeft. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een bepaalde afdrukopdracht die voor het programma noodzakelijk is, niet door Windows wordt uitgevoerd. Zie voor meer informatie de sectie 'Programma' in dit artikel.

  Als de printer niet correct afdrukt, wordt het probleem mogelijk veroorzaakt door het printerstuurprogramma. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u een PostScript-printer gebruikt, laadt u het stuurprogramma Apple LaserWriter NT. Dit is een zeer elementair PostScript-stuurprogramma. Door dit stuurprogramma te gebruiken, kunt u vaststellen of het probleem betrekking heeft op het specifieke PPD-bestand voor de printer.
  • Als u een niet-PostScript-printer gebruikt, laadt u het Algemeen/Alleen tekst-stuurprogramma. Dit is een zeer elementair stuurprogramma. Door dit stuurprogramma te gebruiken, kunt u vaststellen of de basisafdrukstack goed werkt.
  • Als u een plotter gebruikt, laadt u het stuurprogramma HP-GL/2 van Hewlett-Packard.
  Als het apparaat niet afdrukt met deze elementaire stuurprogramma's, raadpleegt u de sectie 'Afdrukstack' in dit artikel. Als het apparaat wel afdrukt, raadpleegt u de sectie 'Programma'.

Afdrukken op een netwerkapparaat

 1. Controleer de netwerkconnectiviteit.

  Controleer gebruikersrechten, protocollen, sharenamen en dergelijke om na te gaan of u de server kunt zien. Kopieer bestanden naar een share op de afdrukserver. Gebruik hiervoor Bestandsbeheer in Windows NT 3.x of Windows Verkenner in latere versies van Windows. Als u geen toegang krijgt tot de server, krijgt u mogelijk ook geen toegang tot de printer.
 2. Maak een lokale printer en leid de poort om naar de netwerkserver.

  Maak een lokale printer en maak een nieuwe poort in de sectie Poorten. Klik op Lokaal en geef de server- en printernaam op voor de printer (gebruik hierbij de syntaxis \\servernaam\printernaam). Gebruik deze poort voor de lokale printer. Zo kunt u vaststellen of er door het kopiëren van bestanden van de server naar het werkstation problemen worden veroorzaakt wanneer u de configuratie 'Verbinding maken met' gebruikt of wanneer u op Netwerkprinter klikt in de wizard Printer toevoegen.
 3. Afdrukken vanuit een MS-DOS-programma.

  Ga na of de opdracht NET USE is uitgevoerd om de LPT-poort aan de netwerkshare toe te wijzen. Als dit inderdaad is gebeurd, verwijdert u deze opdracht en wijst u de poort opnieuw toe. Als de printer nu wel werkt, wordt het probleem mogelijk veroorzaakt door 'spookverbindingen'. In dat geval moet u telkens wanneer u zich aanmeldt, een opdracht uitvoeren in het aanmeldingsscript om de poort opnieuw toe te wijzen.

  Als de printer nog steeds niet afdrukt, typt u 'dir > LPT<x>' (zonder de aanhalingstekens), waarbij <x> staat voor het nummer van de poort die wordt toegewezen. Als de printer nu nog steeds niet afdrukt, controleert u het netwerk opnieuw.

  Opmerking Als u een Postscript-printer gebruikt, kunt u niet afdrukken vanuit MS-DOS-programma's.
 4. Als u LPR gebruikt of naar een JetDirect-kaart afdrukt via het TCP/IP-protocol, voert u de volgende handelingen uit:
  • Probeer het IP-adres met de opdracht Ping te bereiken. Als dit mislukt, controleert u de netwerkverbinding. Controleer ook of de IP-adressen correct zijn.
  • Maak een LPR-poort naar de printer en maak vervolgens een lokale printer die op deze poort is aangesloten. Dit is de aanbevolen methode om verbinding te maken met een JetDirect-printer. Als deze printer op het netwerk wordt gedeeld, kan de computer als afdrukwachtrij worden gebruikt voor de JetDirect-printer.
  Klik voor meer informatie op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
  124735 Hoe Windows NT LPD-server LPR-besturingstekens implementeert
  124734 Tekst van RFC1179-standaard voor TCP/IP-afdrukken in Windows NT
 5. Ga na of u lokaal kunt afdrukken.

  Druk zo mogelijk lokaal af. Op die manier kunt u vaststellen of het probleem met het netwerk of met de computer te maken heeft. Raadpleeg ook de secties 'Programma' en 'Afdrukstack' in dit artikel.

Programma

 1. Gebruik een eenvoudiger bestand.

  Maak een nieuw document waarin minder informatie is opgenomen. Zo kunt u vaststellen of het probleem wordt veroorzaakt door het programma of door een onderdeel van het document.
 2. Ga na hoeveel schijfruimte er beschikbaar is op het systeemstation.

  Als er onvoldoende ruimte is om de taak in de wachtrij te plaatsen, kan het zijn dat grote taken mislukken, terwijl kleine taken wel worden uitgevoerd.
 3. Ga na of u vanuit een ander besturingssysteem kunt afdrukken.

  Voer zo mogelijk een test uit met een ander besturingssysteem (zoals Microsoft Windows 95). Als de printer nu wel correct afdrukt, heeft het probleem betrekking op het uitvoerbestand.

Afdrukstack

 1. Controleer of het bestand Winprint.dll aanwezig is. Als u meer informatie wilt over het controleren van de aanwezigheid van het bestand Winprint.dll, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  105247 Foutbericht: Er zijn geen afdrukprocessors... Er wordt een printer gemaakt
 2. Vernieuw alle printerbestanden. Hiertoe verwijdert u alle printers uit de map Printers. Verwijder daarna alle bestanden uit de map Winnt\System32\Spool\Drivers\W32x86 en installeer de printers opnieuw.

  Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  135406 Printerstuurprogramma's handmatig verwijderen en opnieuw installeren
  Opmerking Als u een service pack gebruikt, moet u eerst het service pack opnieuw installeren voordat u de printers opnieuw installeert.
 3. Ga na hoeveel ruimte er beschikbaar is op de vaste schijf. Als er onvoldoende ruimte is om afdruktaken in de wachtrij te plaatsen, kunnen deze taken mislukken.

DEC Printserver en afdrukmonitor voor DEC

De DEC Printserver (Digital Equipment Corporation) is een printer waarin een Ethernet-kaart is geïnstalleerd. U kunt deze printer benaderen met het TCP/IP- of DECnet-protocol. DECnet is uitsluitend beschikbaar via DEC.

Als u de DEC Printserver voor het eerst gebruikt, is hieraan geen TCP/IP-adres toegewezen. U kunt een IP-adres aan de DEC Printserver laten toewijzen door de Windows NT-afdrukmonitor voor DEC. De software en de configuratie worden dan gedownload naar het hardware-adres van de Ethernet-adapter in de Printserver.

Als u wilt weten hoe dit precies in zijn werk gaat, klikt u op Help in de sectie Nieuwe poort toevoegen van Afdrukbeheer. Lees in Windows NT 4.0 het bestand Readme.txt (Leesmij.txt) in de map Drvlib\Print\Decmon op de cd-rom van Windows NT.

AutoCAD 13

Als AutoCAD niet op de juiste wijze is geconfigureerd voor afdruktaken, kan er een foutbericht van de volgende strekking verschijnen:
Het systeem kan geen poortparameters instellen.
prodnt tshoot ntfaqmax
Eigenschappen

Artikel-id: 163551 - Laatst bijgewerkt: 12/04/2015 16:21:16 - Revisie: 3.0

Microsoft Windows® 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbfaq KB163551
Feedback