Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Systeembestanden vervangen met een aangepaste hersteldiskette

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL164471
Samenvatting
Met het Setup-programma van Windows NT en met de hersteldiskette kunt u systeembestanden vervangen die niet op een andere manier kunnen worden gekopieerd. Deze procedure is vooral handig als Windows NT is geïnstalleerd op een NTFS-partitie die niet meer kan worden gestart. U kunt deze procedure ook gebruiken om bestanden op een gespiegelde partitie te vervangen zonder eerst de spiegel te breken.
Meer informatie
Met deze procedure kunt u alle systeembestanden van Windows NT vervangen. In het volgende voorbeeld wordt het bestand \WINNT\system32\drivers\beep.sys vervangen. Het bestand Beep.sys dient slechts als voorbeeldbestand. Als u het juiste pad en de juiste bestandsnaam opgeeft, kunt u elk gewenst systeembestand van Windows NT vervangen. U hebt voor deze procedure een hersteldiskette nodig die is gemaakt tijdens de Windows NT-installatie waarvoor het bestand moet worden vervangen. U kunt eventueel ook een hersteldiskette gebruiken die is gemaakt tijdens een identieke installatie van Windows NT op een andere computer. Houd er echter rekening mee dat zelfs het kleinste verschil tussen beide installaties tot onvoorziene problemen kan leiden.

OPMERKING: als u de functie Noodhersteldiskette van Windows NT 4.0 wilt gebruiken, moet u beschikken over de bijgewerkte versie van het bestand Setupdd.sys. Deze bijgewerkte versie is opgenomen in Windows NT 4.0 Service Pack 2 of hoger. Als u uw versie van Setupdd.sys wilt bijwerken, kopieert u Setupdd.sys vanuit het Service Pack naar Setup-diskette 2 van Windows NT 4.0. De vorige versie van Setupdd.sys wordt dan vervangen door de bijgewerkte versie.

Raadpleeg het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor meer informatie:
ARTIKEL-ID: 168015
TITEL: Files Not Replaced When Running Emergency Repair.
 1. U kunt een hersteldiskette maken tijdens de eerste installatie van Windows NT. Het is echter ook mogelijk om later een hersteldiskette te maken. Hiertoe voert u het programma RDISK.EXE van Windows NT uit. Kopieer de inhoud van de originele hersteldiskette naar een andere diskette of naar een map op een andere computer. Gebruik deze diskette of map als reservekopie. Als deze procedure mislukt of als u ooit wilt terugkeren naar de configuratie die oorspronkelijk werd opgeslagen, moet u de informatie die in eerste instantie op de hersteldiskette werd opgenomen, ongewijzigd terugzetten op de originele hersteldiskette.
 2. Verwijder het kenmerk Alleen-lezen van het bestand Setup.log. Het bestand Setup.log is een verborgen systeembestand op de hersteldiskette dat met een teksteditor kan worden bewerkt. Wijzig het bestand Setup.log volgens de aanwijzingen in het volgende voorbeeld. Vervang de gehele sectie [Files.WinNt] door een vermelding die overeenkomt met de laatste regel in het voorbeeld. Als u meerdere bestanden wilt kopiëren, kunt u extra regels toevoegen. De sectie [Files.WinNt] van Setup.log bevat voor elk systeembestand van Windows NT een aparte vermelding. Als u een vermelding maakt of wijzigt, moet u ervoor zorgen dat de doelmap voor het bestand overeenkomt met de waarde TargetDirectory in regel 1 van de sectie [Paths]. De doelmap is gelijk aan de systeemhoofdmap van Windows NT.

  U kunt deze overeenkomst bereiken door de oorspronkelijke regel voor het doelbestand te zoeken en te wijzigen in de sectie [Files.WinNT].

  De oorspronkelijke regel in het bestand Setup.log ziet er ongeveer als volgt uit:
  \WINNT\system32\drivers\beep.sys = "beep.sys","f7fb"

  Nadat er enkele wijzigingen zijn aangebracht om het bestand van de cd te vervangen door het bestand van de hersteldiskette, ziet de regel er als volgt uit (de tekstterugloop in deze regel dient alleen ter verfraaiing van dit artikel):
  \WINNT\system32\drivers\beep.sys = "beep.sys","99999","\","ERD disk","beep.sys"
  De vermelding 99999 vervangt de controlewaarde f7fb die door de oorspronkelijke hersteldiskette werd gebruikt. Dankzij deze vermelding wordt er tijdens de herstelprocedure gevraagd of u dit bestand wilt vervangen. "\" duidt erop dat er tijdens de herstelprocedure moet worden gezocht in de hoofdmap van de diskette van waaruit het bestand moet worden gekopieerd. Via "ERD disk" wordt de gebruiker gevraagd de hersteldiskette in het station te plaatsen (indien de diskette niet in het station aanwezig is op het moment dat deze door Setup moet worden gekopieerd). De laatste vermelding in deze regel staat voor de bestandsnaam zoals die op de hersteldiskette is opgeslagen. Dit bestand wordt als tagbestand gebruikt om ervoor te zorgen dat de juiste brondiskette in het station wordt geplaatst.

  Hier volgt een voorbeeld van de volledige inhoud van het bestand Setup.log nadat dit is aangepast:
     [Paths]   TargetDirectory = "\WINNT"   TargetDevice = "\Device\Harddisk1\partition1"   SystemPartitionDirectory = "\"   SystemPartition = "\Device\Harddisk0\partition1"   [Signature]   Version = "WinNt4.0"   [Files.SystemPartition]   NTBOOTDD.SYS = "sparrow.sys","b4a3"   ntldr = "ntldr","2a36b"   NTDETECT.COM = "NTDETECT.COM","b69e"   [Files.WinNt]   \WINNT\system32\drivers\tcpip.sys = "beep.sys","99999","\","ERD     disk","beep.sys"
 3. Kopieer het bestand (in dit geval Beep.sys) naar de hoofdmap van de hersteldiskette. Als er op de hersteldiskette onvoldoende ruimte beschikbaar is voor het bestand dat u wilt vervangen, kunt u enkele bestanden van deze diskette verwijderen (met uitzondering van Setup.log). De hersteldiskette is dan echter niet meer bruikbaar voor andere herstelfuncties. Het is dan ook raadzaam om de originele hersteldiskette op een veilige plaats te bewaren. U kunt ook een tweede diskette met het te vervangen bestand gebruiken. Als u voor deze optie kiest, plaatst u de tweede diskette in het station wanneer er om 'ERD disk' wordt gevraagd.

  OPMERKING: in de laatste regel van het hiervoor beschreven voorbeeld wordt het bestand Tcpip.sys vervangen door het bestand Beep.sys. Daarbij wordt het oorspronkelijke bestand Tcpip.sys overschreven. Met dit voorbeeld wordt aangetoond dat u met de hersteldiskette elk bestand kunt vervangen door elk ander bestand.
 4. Voer Windows NT Setup uit en schakel de hersteloptie in om het bestand te vervangen. Hierna hoeft u alleen nog de standaardprocedure uit te voeren. De volgende stappen geven een overzicht van het herstelproces.
 5. Voer Windows NT Setup uit. Hiervoor worden meestal de opstartdiskettes gebruikt. Geef in het scherm 'Welkom bij Setup' aan dat u een herstelprocedure wilt uitvoeren. Schakel in het volgende scherm alle opties uit, behalve de optie 'Windows NT-systeembestanden controleren'. Klik daarna op Doorgaan. Als u de herstelprocedure wilt uitvoeren in Windows NT 4.0, moet er op de doelcomputer een cd-rom-station aanwezig zijn. U hebt dan ook de cd van Windows NT 4.0 nodig. Als u geen cd of geen cd-rom-station hebt, raadpleegt u het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel:
  ARTIKEL-ID: 158423
  TITEL: WinNT 4.0 ERD Won't Allow Repair w/out Compact Disc Installed
 6. Als er wordt gevraagd om de hersteldiskette, plaatst u de aangepaste kopie van de hersteldiskette in station A: en drukt u op Enter.
 7. Er wordt gemeld dat het bestand dat u wilt vervangen, niet afkomstig is uit de oorspronkelijke Windows NT-installatie. Druk op Enter om het bestand te vervangen. Er wordt gemeld dat de herstelprocedure is voltooid. Druk op Enter om de computer opnieuw op te starten.
Als de procedure is mislukt, controleert u het volgende:
 • Hebt u het pad van het bestand volledig en correct opgegeven? Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u wel de bestandsnaam, maar niet het bestandspad hebt gewijzigd.
 • Komt de doelmap van het bestand overeen met de waarde TargetDirectory die boven aan het bestand Setup.log staat?
 • Staan alle items in de juiste volgorde in het gewijzigde bestand Setup.log?
 • Hebt u geen typfouten gemaakt? Staan alle items tussen aanhalingstekens, zoals in het voorbeeld?
 • Zijn alle komma's precies zo opgegeven als in het voorbeeld?
 • Hebt u Setup wel afgesloten (F3) na het vervangen van het bestand? Als u Setup niet hebt afgesloten en het bestand niet hebt verwijderd volgens de methode die bij stap 2 wordt beschreven, is het bestand mogelijk verderop in de bestandenlijst opnieuw vervangen.
4.00 prodnt
Eigenschappen

Artikel-id: 164471 - Laatst bijgewerkt: 08/18/2003 20:52:00 - Revisie: 2.1

 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • kbhowto ntsrvwkst kbsetup ntsetup KB164471
Feedback