Het bepalen van de browserversie vanuit een Script

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:167820
Vrijwaring inhoud KB-artikelen over niet langer ondersteunde producten
Dit artikel heeft betrekking op producten waarvoor Microsoft geen ondersteuning meer biedt. Daarom wordt dit artikel alleen in de huidige vorm aangeboden en wordt het niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Met de nieuwe functies die Internet Explorer 4. 0 biedt mogelijkwenselijk voor zowel client- en server-side scripts om vast te stellende browserversie, zodat een webtoepassing kan een optimaal benuttennieuwe functionaliteit of elegante, afhankelijk van de versie van debrowser momenteel uitgevoerd.

BELANGRIJK: De methoden die worden gebruikt in dit artikel zijn afhankelijk van de ontvangst van de juiste teken reeks "http_user_agent" voor browsers die verbinding met de site maken-website. Sommige proxyservers en browsers kunnen verzenden gegevens die onjuist of moeilijk te interpreteren. De teken reeks standaard HTTP_USER_AGENT die Opera geven retourneert is bijvoorbeeld "Mozilla/4. 0 (verenigbaar; MSIE 5. 0; <operating system="">) Opera geven [nl] '. Deze teken reeks is moeilijk te interpreteren, omdat het eerste gedeelte van de teken reeks gelijk aan de teken reeks is die als resultaat gegeven Internet Explorer 5.</operating>

Als Internet Explorer versie 5 of hoger (op Microsoft Win32- en Unix-platforms alleen) uniek te identificeren, moet u demethode isComponentInstalledofgetComponentVersionmethoden van. Zie de volgende Microsoft-websites voor informatie over deze methoden:OPMERKING: Deze methoden mislukken als de client niet Internet Explorer 5 of hoger (Microsoft Win32- en Unix-platforms alleen).
Meer informatie

Vanaf een Client-Side Script

De volgende JScript-functie kan worden gebruikt om te bepalen welke versie van dede browser die wordt uitgevoerd vanaf een client-side script. De functie wordt uitgevoerdde grote meerderheid van de momenteel beschikbare browsers en retourneert de grotehet versienummer voor elke browser Microsoft Internet Explorer en nul (0)voor anderen. Gebruik van deze functie zorgt ervoor dat het script compatibel zijnmet toekomstige versies van Internet Explorer.
  // This function returns Internet Explorer's major version number,  // or 0 for others. It works by finding the "MSIE " string and  // extracting the version number following the space, up to the decimal  // point, ignoring the minor version number  <SCRIPT LANGUAGE="JavaSCRIPT">  function msieversion()  {   var ua = window.navigator.userAgent   var msie = ua.indexOf ( "MSIE " )   if ( msie > 0 )   // If Internet Explorer, return version number     return parseInt (ua.substring (msie+5, ua.indexOf (".", msie )))   else         // If another browser, return 0     return 0  }  </SCRIPT>				
Versie nummers controleren, gebruik scripts altijd de > operator, = in plaats van de operator op compatibiliteit met toekomstige versies =. Bestaande scripts die specifiek kunt userAgent gelijk is aan "msie 3," bijvoorbeeld controleren, gebruik moeten worden gewijzigd de > operator = zodat de scripts ook Internet Explorer 4. 0 herkennen.

In het volgende voorbeeld laat zien hoe om te bepalen welke browserversie van eenclient-side script. Opmerking in het volgende voorbeeld controleert niet specifiek voorplatform versie, zoals Windows 95, Windows NT, Windows 3. 1, enzovoort, waarvoor een afzonderlijke userAgent subtekenreeks controle indien van toepassing:
<SCRIPT LANGUAGE="javascript">  if ( msieversion() >= 4 )   document.write ( "This is Internet Explorer 4 or later" );  else if ( msieversion() >= 3 )   document.write ( "This is Internet Explorer 3" );  else   document.write ( "This is another browser" );  </SCRIPT>				

Van een Server-Side Script

OPMERKING: DeHTTP_USER_AGENTmethode kan worden gebruikt in plaats van deBrowserTypeobject server-side script. Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
272413Het bepalen van het BrowserType in Script op de Server zonder het Object BrowserType
De browserfunctionaliteit component die wordt geleverd met Active Server Pages (ASP)biedt uw scripts een beschrijving van de mogelijkheden van dede webbrowser van de client door vergelijking van de HTTP-Header User-Agent met devermeldingen in de BROWSCAP.Ini-bestand. Voor een ASP-toepassing te detecterende browser ondersteuning voor de nieuwe functies in de Internet Explorer 4. 0, Kopieer denieuwste BROWSCAP.INI vanaf de volgende Cyscape-website:Kopiëren naar de map %windows%\system32\inetsrv\asp\cmpnts en uitvoereneen server-side script vergelijkbaar met het onderstaande voorbeeld.

In dit voorbeeld maakt specifiek gebruik van de nieuwe functionaliteit voor Dynamic HTMLAls de huidige browser Internet Explorer 4. 0 of hoger is:
<HTML><BODY>  <% Set bc = Server.CreateObject("MSWC.BrowserType") %>  <table border=0 cellspacing="0" cellpadding="5">   <tr>     <% If bc.browser = "IE" and bc.version >= 4 Then %>     <td><a href="chocolate.htm" TARGET="_TEXT"       onmouseover="this.style.color='red'"       onmouseout="this.style.color='purple'">chocolate</a>     </td>     <% Else %>      <td><a href="chocolate.htm" TARGET="_TEXT">chocolate</a></td>     <% End If %>     <td>|</td>     <% If bc.browser = "IE" and bc.version >= 4 Then %>     <td><a href="vanilla.htm" TARGET="_TEXT"       onmouseover="this.style.color='red'"       onmouseout="this.style.color='purple'">vanilla</a>     </td>     <% Else %>      <td><a href="vanilla.htm" TARGET="_TEXT">vanilla</a></td>     <% End If %>   </tr>  </table></BODY></HTML>				
Referenties
Naslag gids voor componenten in de Active Server Pages (ASP)-overzicht
detecteren verifiëren controleren

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Savybės

Straipsnio ID: 167820 – Paskutinė peržiūra: 02/23/2011 12:20:00 – Peržiūra: 2.0

 • kbFAQ kbhowto kbscript kbmt KB167820 KbMtnl
Atsiliepimai