Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Bijgewerkte versie van Microsoft Jet 3.5 beschikbaar voor downloaden

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL172733
Vrijwaring inhoud KB-artikelen over niet langer ondersteunde producten
Dit artikel heeft betrekking op producten waarvoor Microsoft geen ondersteuning meer biedt. Daarom wordt dit artikel alleen in de huidige vorm aangeboden en wordt het niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Waarschuwing Om dit service pack met succes toe te passen, moet Microsoft Jet versie 3.51.0623 of hoger op uw computer zijn geïnstalleerd. Als op uw computer een eerdere versie van Jet is geïnstalleerd, moet u de computer bijwerken met Microsoft Office 97 Service Release 2 (SR-2). U kunt informatie ophalen over Office 97 SR-2 en de Office 97 SR-2-update downloaden via Services op het web op het volgende adres: Als u de computer niet bijwerkt met de juiste versie van Jet, kan dit leiden tot beschadiging van uw databaseproducten of beschadiging van gegevens.


Opmerking Jet35sp3.exe (Microsoft Jet 3.5 Service Pack 3) vervangt Jet35sp2.exe (Microsoft Jet 3.5 Service Pack 2), waarnaar wordt verwezen op de pagina's over Microsoft Office 97 SR-2 op Services op het web (http://office.microsoft.com/nl-nl/default.aspx). Service Pack 2 en Service Pack 3 zijn beide millenniumbestendig. Service Pack 3 bevat echter tevens extra beveiligings-updates die niet beschikbaar zijn in Service Pack 2. Als u Service Pack 2 of Service Pack 3 nog niet hebt geïnstalleerd, is het aan te raden Service Pack 3 te installeren.

Het bestand Jet35sp3.exe bevat een update van verschillende .dll-bestanden die horen bij Microsoft Access 97, Microsoft Office 97 Professional Edition, Microsoft Visual Basic versie 5.0 of hoger en bij andere producten waarin Jet 3.5x is opgenomen. Bij Microsoft Jet database-engine versie 3.51 zijn de functies voor comprimeren en herstellen samengevoegd tot één proces. De bijgewerkte versie van de Jet-database-engine genereert bovendien een fout als een probleem optreedt tijdens het comprimeren. Vervolgens wordt de tabel MSysCompactError in de bestemmingsdatabase gemaakt.

Opmerking Jetcomp.exe, dat bij Jet35sp3.exe wordt geleverd, werd bijgewerkt op 1 september 1998. U kunt Jetcomp.exe nu gebruiken voor beveiligde databases en databases die voorzien zijn van een databasewachtwoord. Jet35sp3.exe bevat nu Jet 3.52 (MSjt4jlt.dll). Jet 3.52 werkt alleen met de OLE DB-voorziening van Jet en/of ADO met toegang tot Jet-gegevens via de Jet OLE DB-voorziening. Raadpleeg het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
190463 Wat is MDAC, DA SDK, ODBC, OLE DB, ADO, RDS, ADO/MD?
Opmerking Jetcomp.exe is een zelfstandig hulpprogramma waarmee u databases kunt comprimeren die gemaakt zijn met Microsoft Jet database engine 3.x. Dit hulpprogramma kan samen met Microsoft Jet database engine 3.51 worden gebruikt voor het herstel van beschadigde databases. U kunt het hulpprogramma Microsoft Access Compact of de methode CompactDatabase gebruiken met Microsoft Jet database engine 3.51. Met Jetcomp.exe kunt u echter bepaalde beschadigde databases herstellen die niet met de bovenstaande hulpprogramma's kunnen worden hersteld. De reden hiervoor is dat het hulpprogramma Microsoft Access Compact en de methode CompactDatabase een database eerst proberen te openen en sluiten voordat geprobeerd wordt om de database te comprimeren. In bepaalde gevallen, wanneer deze hulpprogramma's de database niet opnieuw kunnen openen, kan het comprimeren niet worden voortgezet en wordt de database niet hersteld. Jetcomp.exe probeert niet de database te openen en te sluiten alvorens deze te comprimeren. Daarom kan dit programma mogelijk bepaalde databases herstellen die niet kunnen worden hersteld met het hulpprogramma Microsoft Access Compact en de methode CompactDatabase.

De gebruikersinterface van JetComp.exe is Engelstalig en wordt niet ondersteund door Microsoft Product Support Services. JetComp.exe kan echter worden gebruikt voor het comprimeren van databases in elke taal die wordt ondersteund door de Microsoft Jet database engine. Het hulpprogramma Jetcomp.exe wordt vrij gedistribueerd. U moet echter wel een van de volgende producten hebben geïnstalleerd:
 • Microsoft Office 97
 • Microsoft Access 97
 • Microsoft Visual Basic 5.0
 • Een Microsoft Office Developer Edition 97 runtime-toepassing die de runtime-versie van Microsoft Access 97 bevat
 • Een Microsoft Visual Basic 5.0 runtime-toepassing die Microsoft Jet database engine 3.5 bevat
U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via Online Services downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen voorkomen.

Opmerking Jet35sp3.exe werd bijgewerkt op 11 oktober 1999. Als u deze update eerder hebt geïnstalleerd en gebruik wilt maken van het verbeterde beveiligingsmechanisme in het bijgewerkte bestand Mstext35.dll, voert u het geïnstalleerde bestand Mstext35.reg uit. Zoek het bestand Mstext35.reg in uw systeem en dubbelklik op het bestand om het uit te voeren.

De huidige release van Jet 3.5 SP3 bevat de volgende bestanden:
  Bestandsnaam   Versie    Grootte  --------------------------------------  JETCOMP.exe  1.0.1526.0  39.424  msexcl35.dll  3.51.3227.2  252.688  msjet35.dll  3.51.3328.0  1.050.896  msjt4jlt.dll  3.52.3328.0  1.238.288  msltus35.dll  3.51.3227.2  168.720  mspdox35.dll  3.51.3007.0  250.128  msrepl35.dll  3.51.3225.0  415.504  msrpfs35.dll  3.51.2826.0  44.304  mstext35.dll  3.51.3330.0  166.672  -en-  Jet35SP3.doc  Installatie-instructies voor de update en meer         informatie over het verbeterde hulpprogramma Compact				

Het huidige service pack-niveau van Jet 3.5 vaststellen

Met de volgende procedure stelt u het service pack-niveau van Jet 3.5 vast dat op de computer is geïnstalleerd.
Opmerking Afhankelijk van de Windows-versie op uw computer, kunnen de volgende stappen enigszins verschillen. Als er verschillen zijn, raadpleegt u de documentatie bij uw product om deze stappen uit te voeren.
 1. Open het menu Start en klik op Zoeken.
 2. Klik op Alle bestanden en mappen onder Zoekassistent in het deelvenster Zoekresultaten.
 3. Typ in het vak De volledige of gedeeltelijke bestandsnaam de naam msjet35.dll en klik op Zoeken.
 4. Klik in de lijst met bestanden met de rechtermuisknop op het bestand Msjet35.dll in de map Windows\System32 (of Windows\System) en klik op Eigenschappen.
 5. Open het tabblad Versie en bepaal met behulp van de volgende tabel het huidige service pack-niveau van Jet 3.5:
Versie Msjet35.dllService pack-niveau Jet 3.5
3.51.2723.0Service Pack 2 (SP2) vereist
3.51.3203.0Service Pack 3 (SP3)
3.51.3328.0Service Pack 3 (SP3) met verbeterde beveiliging

De update van Jet 3.5 installeren

Jet35SP3.exe is een zelfextraherend archief dat de DLL-bestanden in de map Windows\System plaatst. De volledige update van Jet 3.5 installeren:
 1. Zorg dat u beschikt over Service Release 2 van Access of van Office 97. U kunt als volgt vaststellen over welke Service Release u beschikt:
  1. Start Microsoft Access 97 en klik op Annuleren wanneer u wordt gevraagd om een database te openen.
  2. Open het menu Help en klik op Info.

   De Service Release-versie wordt direct onder de productnaam en boven de copyrightgegevens vermeld. Als de vermelding SR-1 is of als er geheel geen vermelding aanwezig is, moet u de SR2-update ophalen via Services op het web. Dit wordt beschreven in de sectie 'Overzicht' van dit artikel.
 2. Download Jet35SP3.exe naar een map op de vaste schijf.
 3. Dubbelklik in Windows Verkenner op het bestand Jet35SP3.exe.
Mogelijk moet u de computer opnieuw opstarten om de wijzigingen te activeren.
Meer informatie
De eerste release van Jet 3.5 SP3 bevatte de volgende bestanden:
Bestandsnaam   Versie    Grootte  --------------------------------------  Msjet35.dll  3.51.3203.0  1.050.384  Msrepl35.dll  3.510.30070.1  415.504  Msjt4jlt.dll  3.52.3203.0  1.238.800  Msexcl35.dll  3.51.2723.2  250.640  Mspdox35.dll  3.51.3007.0  250.128  Msrpfs35.dll  3.51.2826.0  44.304  Mstext35.dll  3.51.3203.0  166.672  JETCOMP.exe  1.0.1526.0  39.424  -en-  Jet35SP3.doc  Installatie-instructies voor de update en meer         informatie over het verbeterde hulpprogramma Compact
Raadpleeg de volgende artikelen in de Microsoft Knowledge Database voor informatie over bekende problemen die kunnen worden opgelost via de bijgewerkte versie van Microsoft Jet:
239105 Text IISAM staat toe dat gebruikers regels toevoegen aan systeembestanden
239104 Jet Expression kan query met onveilige Visual Basic uitvoeren voor toepassingsfuncties
239106 Foutbericht bij uitvoering van query als criteria alleen vraagtekens zijn
235960 Fout 'ORDER BY-clausule niet geldig...' met gekoppelde tabel

170779 ACC: Inconsistent gedrag met primaire sleutel die uit meer velden bestaat

160893 ACC97: Het doorzoeken van gekoppelde SQL Server-tabellen kan fout veroorzaken

158933 ACC: Fout <databasenaam> is geen index in deze tabel

178650 ACC97: Computer met twee processors loopt vast wanneer query wordt uitgevoerd

191916 ACC97: Geen gemeenschappelijk punt om replica's te synchroniseren na het jaar 2000

191743 ACC97: Fout '2004: Onvoldoende geheugen' wanneer query wordt uitgevoerd

191883 ACC: Gegevenswijzigingen zijn opgeslagen in de verkeerde record

221478 ACC97: In QBE-raster en eigenschappenvenster worden datumwaarden opgeslagen als tekenreeksen

225353 ACC97: Fout bij exporteren van Access-tabel of query naar bestaand Excel-bestand met grafiekblad

225422 ACC97: Outer join retourneert verkeerde records met ODBC-tabellen versus lokale tabellen

225351 ACC97: Fout 'Bestand wordt al gebruikt' bij openen van gekoppelde tabel op alleen-lezen bron nadat SR-2-update is toegepast

227259 ACC97: 'Niet-eenduidige kolomnaam in selectielijst' in een outer join met gekoppelde ORACLE-tabel

227413 ACC97: Fout 'ODBC-aanroep mislukt' bij sorteren op veld in gekoppelde DB2-tabel

inf
Eigenschappen

Artikel-id: 172733 - Laatst bijgewerkt: 09/22/2005 09:58:59 - Revisie: 5.0

 • Microsoft Access 97 Standard Edition
 • kbdownload kbhowto KB172733
Feedback
dy>