Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Beschrijving van beveiligingsgebeurtenissen

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL174074
Samenvatting
In dit artikel worden diverse beveiligings- en controlegebeurtenissen beschreven. Er worden ook tips gegeven voor de interpretatie van deze gebeurtenissen.

Al deze gebeurtenissen worden onder de vermelding 'Beveiliging' geregistreerd in het logboek voor beveiligingsgebeurtenissen.
Meer informatie
  Gebeurtenis-ID: 512       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Windows NT is bezig met opstarten.  Gebeurtenis-ID: 513       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Windows NT wordt afgesloten. Alle aanmeldingssessies worden          hierdoor beëindigd.  Gebeurtenis-ID: 514       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: De LSA (Local Security Authority) heeft een verificatiepakket          geladen. Dit verificatiepakket wordt gebruikt om          aanmeldingspogingen te verifiëren.          De naam van het verificatiepakket is: %1  Gebeurtenis-ID: 515       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Er is een vertrouwd aanmeldingsproces in de LSA          geregistreerd. Dit aanmeldingsproces wordt vertrouwd om          aanmeldingsaanvragen te doen.          De naam van het aanmeldingsproces is: %1  Gebeurtenis-ID: 516       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Interne bronnen, toegewezen voor het in de wachtrij plaatsen          van controleberichten, zijn niet meer beschikbaar, waardoor          sommige controles verloren zijn gegaan.          Het aantal verwijderde controleberichten bedraagt: %1  Gebeurtenis-ID: 517       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Het controlelogboek is gewist          Primaire gebruikersnaam: %1   Primair domein: %2          Primaire aanmeldings-ID: %3   Gebruikersnaam van client: %4          Domein van client: %5      Aanmeldings-ID van client: %6  Gebeurtenis-ID: 518       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: De SAM (Security Account Manager) heeft een berichtgevingspakket          geladen. Dit pakket krijgt bericht bij elke wijziging          van accounts of wachtwoorden.          De naam van het berichtgevingspakket is: %1  Gebeurtenis-ID: 528       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Aanmelding is voltooid:          Gebruikersnaam: %1       Domein: %2          Aanmeldings-ID: %3       Aanmeldingstype: %4          Aanmeldingsproces: %5     Verificatiepakket: %6          Naam van werkstation: %7  Gebeurtenis-ID: 529       Type: Controle van mislukte poging   Beschrijving: Aanmeldingsfout:          Reden: onbekende gebruikersnaam of onjuist wachtwoord          Gebruikersnaam: %1       Domein: %2          Aanmeldingstype: %3      Aanmeldingsproces: %4          Verificatiepakket: %5     Werkstationnaam: %6  Gebeurtenis-ID: 530       Type: Controle van mislukte poging   Beschrijving: Aanmeldingsfout:          Reden: schending van de beperkte tijd voor aanmelden          Gebruikersnaam: %1       Domein: %2          Aanmeldingstype: %3      Aanmeldingsproces: %4          Verificatiepakket: %5     Werkstationnaam: %6  Gebeurtenis-ID: 531       Type: Controle van mislukte poging   Beschrijving: Aanmeldingsfout:          Reden: account is momenteel uitgeschakeld          Gebruikersnaam: %1       Domein: %2          Aanmeldingstype: %3      Aanmeldingsproces: %4          Verificatiepakket: %5     Werkstationnaam: %6  Gebeurtenis-ID: 532       Type: Controle van mislukte poging   Beschrijving: Aanmeldingsfout:          Reden: opgegeven gebruikersaccount is verlopen          Gebruikersnaam: %1       Domein: %2          Aanmeldingstype: %3      Aanmeldingsproces: %4          Verificatiepakket: %5     Werkstationnaam: %6  Gebeurtenis-ID: 533       Type: Controle van mislukte poging   Beschrijving: Aanmeldingsfout:          Reden: gebruiker heeft geen toestemming om zich aan te melden bij deze computer          Gebruikersnaam: %1       Domein: %2          Aanmeldingstype: %3      Aanmeldingsproces: %4          Verificatiepakket: %5     Werkstationnaam: %6  Gebeurtenis-ID: 534       Type: Controle van mislukte poging   Beschrijving: Aanmeldingsfout:          Reden: de gebruiker heeft het aangevraagde aanmeldingstype          voor deze computer niet gekregen          Gebruikersnaam: %1       Domein: %2          Aanmeldingstype: %3      Aanmeldingsproces: %4          Verificatiepakket: %5     Werkstationnaam: %6  Gebeurtenis-ID: 535       Type: Controle van mislukte poging   Beschrijving: Aanmeldingsfout:          Reden: opgegeven accountwachtwoord is verlopen          Gebruikersnaam: %1       Domein: %2          Aanmeldingstype: %3      Aanmeldingsproces: %4          Verificatiepakket: %5     Werkstationnaam: %6  Gebeurtenis-ID: 536       Type: Controle van mislukte poging   Beschrijving: Aanmeldingsfout:          Reden: NetLogon-component is niet actief          Gebruikersnaam: %1       Domein: %2          Aanmeldingstype: %3      Aanmeldingsproces: %4          Verificatiepakket: %5     Werkstationnaam: %6  Gebeurtenis-ID: 537       Type: Controle van mislukte poging   Beschrijving: Aanmeldingsfout:          Reden: onverwachte fout tijdens het aanmelden          Gebruikersnaam: %1       Domein: %2          Aanmeldingstype: %3      Aanmeldingsproces: %4          Verificatiepakket: %5     Werkstationnaam: %6  Gebeurtenis-ID: 538       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Afmelding van gebruiker:          Gebruikersnaam: %1       Domein: %2          Aanmeldings-ID: %3       Aanmeldingstype: %4  Gebeurtenis-ID: 539       Type: Controle van mislukte poging   Beschrijving: Aanmeldingsfout:          Reden: account is vergrendeld          Gebruikersnaam: %1       Domein: %2          Aanmeldingstype: %3      Aanmeldingsproces: %4          Verificatiepakket: %5     Werkstationnaam: %6  Gebeurtenis-ID: 560       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Object is geopend:          Objectserver: %1        Objecttype: %2          Objectnaam: %3         Nieuwe ingang-ID: %4          Bewerking-ID: {%5,%6}          Proces-ID: %7         Primaire gebruikersnaam: %8          Primair domein: %9       Primaire aanmeldings-ID: %10          Clientgebruikersnaam: %11   Clientdomein: %12          Client-aanmeldings-ID: %13   Toegangspogingen %14          Machtigingen %15  Gebeurtenis-ID: 561       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Ingang is toegewezen:          Ingang-ID: %1         Bewerking-ID: {%2,%3}          Proces-ID: %4  Gebeurtenis-ID: 562       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Ingang is gesloten:          Objectserver: %1        Ingang-ID: %2          Proces-ID: %3  Gebeurtenis-ID: 563       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Object is geopend voor verwijderen:          Objectserver: %1        Objecttype: %2          Objectnaam: %3         Nieuwe ingang-ID: %4          Bewerking-ID: {%5,%6}          Proces-ID: %7         Primaire gebruikersnaam: %8          Primair domein: %9       Primaire aanmeldings-ID: %10          Clientgebruikersnaam: %11   Clientdomein: %12          Client-aanmeldings-ID: %13   Toegangspogingen %14          Machtigingen %15  Gebeurtenis-ID: 564       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Object is verwijderd:          Objectserver: %1        Ingang-ID: %2          Proces-ID: %3  Gebeurtenis-ID: 576       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Speciale bevoegdheden toegewezen aan nieuwe aanmelding:          Gebruikersnaam: %1       Domein: %2          Aanmeldings-ID: %3       Toegewezen: %4  Gebeurtenis-ID: 577       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Bevoegdheidsservice aangeroepen:          Server: %1           Service: %2          Primaire gebruikersnaam: %3  Primair domein: %4          Primaire aanmeldings-ID: %5  Gebruikersnaam van client: %6          Domein van client: %7     Aanmeldings-ID van client: %8          Bevoegdheden: %9  Gebeurtenis-ID: 578       Type: Controle van mislukte poging   Beschrijving: Bewerking van bevoegd object:          Objectserver: %1        Objectingang: %2          Proces-ID: %3         Primaire gebruikersnaam: %4          Primair domein: %5       Primaire aanmeldings-ID: %6          Gebruikersnaam van client: %7 Domein van client: %8          Aanmeldings-ID van client: %9 Bevoegdheden: %10  Gebeurtenis-ID: 592       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Er is een nieuw proces gemaakt:          Nieuwe proces-ID: %1      Naam van afbeeldingsbestand: %2          ID van Maken-proces: %3    Gebruikersnaam: %4          Domein: %5           Aanmeldings-ID: %6  Gebeurtenis-ID: 593       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Proces is afgesloten:          Proces-ID: %1         Gebruikersnaam: %2          Domein: %3           Aanmeldings-ID: %4  Gebeurtenis-ID: 594       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Een ingang naar een object is gedupliceerd:          Ingang-ID van bron: %1     Proces-ID van bron: %2          Ingang-ID van doel: %3     Proces-ID van doel: %4  Gebeurtenis-ID: 595       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Indirecte toegang tot een object verkregen:          Objecttype: %1         Objectnaam: %2          Proces-ID: %3         Primaire gebruikersnaam: %4          Primair domein: %5       Primaire aanmeldings-ID: %6          Gebruikersnaam van client: %7 Domein van client: %8          Aanmeldings-ID van client: %9 Toegang: %10  Gebeurtenis-ID: 608       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Toegewezen gebruikersrecht:          Gebruikersrecht: %1      Toegewezen aan: %2          Toegewezen door:          Gebruikersnaam: %3       Domein: %4          Aanmeldings-ID: %5  Gebeurtenis-ID: 609       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Opgeheven gebruikersrecht:          Gebruikersrecht: %1      Opgeheven voor: %2          Opgeheven door:          Gebruikersnaam: %3       Domein: %4          Aanmeldings-ID: %5  Gebeurtenis-ID: 610       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Nieuw vertrouwd domein:          Domeinnaam: %1         Domein-ID: %2          Opgezet door:          Gebruikersnaam: %3       Domein: %4          Aanmeldings-ID: %5  Gebeurtenis-ID: 611       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Opgeheven vertrouwd domein:          Domeinnaam: %1         Domein-ID: %2          Opgeheven door:          Gebruikersnaam: %3       Domein: %4          Aanmeldings-ID: %5  Gebeurtenis-ID: 612       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Wijziging in controlebeleid:          Nieuw beleid:          Gelukt  Mislukt           %1     %2  Systeem           %3     %4  Aanmelden/afmelden           %5     %6  Objecttoegang           %7     %8  Gebruik van bevoegdheid           %9    %10  Gedetailleerde tracking          %11    %12  Beleidswijziging          %13    %14  Accountbeheer          Gewijzigd door:          Gebruikersnaam: %15      Domeinnaam: %16          Aanmeldings-ID: %17  Gebeurtenis-ID: 624       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Gebruikersaccount is gemaakt:          Nieuwe accountnaam: %1     Nieuw domein: %2          Nieuwe account-ID: %3     Gebruikersnaam van aanroeper: %4          Domein van aanroeper: %5    Aanmeldings-ID van aanroeper: %6          Bevoegdheden %7  Gebeurtenis-ID: 625       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Type wijziging van gebruikersaccount:          Doel-accountnaam: %1      Doeldomein: %2          Doel-account-ID: %3      Nieuw type: %4          Gebruikersnaam van aanroeper: %5  Domein van aanroeper: %6          Aanmeldings-ID van aanroeper: %7  Gebeurtenis-ID: 626       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Gebruikersaccount is ingeschakeld:          Doel-accountnaam: %1      Doeldomein: %2          Doel-account-ID: %3      Gebruikersnaam van aanroeper: %4          Domein van aanroeper: %5    Aanmeldings-ID van aanroeper: %6  Gebeurtenis-ID: 627       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Poging tot wachtwoord wijzigen:          Doel-accountnaam: %1      Doeldomein: %2          Doel-account-ID: %3      Gebruikersnaam van aanroeper: %4          Domein van aanroeper: %5    Aanmeldings-ID van aanroeper: %6          Bevoegdheden: %7  Gebeurtenis-ID: 628       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Gebruikerswachtwoord is ingesteld:          Doel-accountnaam: %1      Doeldomein: %2          Doel-account-ID: %3      Gebruikersnaam van aanroeper: %4          Domein van aanroeper: %5    Aanmeldings-ID van aanroeper: %6  Gebeurtenis-ID: 629       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Gebruikersaccount is uitgeschakeld:          Doel-accountnaam: %1      Doeldomein: %2          Doel-account-ID: %3      Gebruikersnaam van aanroeper: %4          Domein van aanroeper: %5    Aanmeldings-ID van aanroeper: %6  Gebeurtenis-ID: 630       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Gebruikersaccount is verwijderd:          Doel-accountnaam: %1      Doeldomein: %2          Doel-account-ID: %3      Gebruikersnaam van aanroeper: %4          Domein van aanroeper: %5    Aanmeldings-ID van aanroeper: %6          Bevoegdheden: %7  Gebeurtenis-ID: 631       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Globale groep is gemaakt:          Nieuwe accountnaam: %1     Nieuw domein: %2          Nieuwe account-ID: %3     Gebruikersnaam van aanroeper: %4          Domein van aanroeper: %5    Aanmeldings-ID van aanroeper: %6          Bevoegdheden: %7  Gebeurtenis-ID: 632       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Lid aan globale groep toegevoegd:          Lid: %1            Doel-accountnaam: %2          Doeldomein: %3         Doel-account-ID: %4          Gebruikersnaam van aanroeper: %5 Domein van aanroeper: %6          Aanmeldings-ID van aanroeper: %7 Bevoegdheden: %8  Gebeurtenis-ID: 633       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Lid uit globale groep verwijderd:          Lid: %1            Doel-accountnaam: %2          Doeldomein: %3         Doel-account-ID: %4          Gebruikersnaam van aanroeper: %5 Domein van aanroeper: %6          Aanmeldings-ID van aanroeper: %7 Bevoegdheden: %8  Gebeurtenis-ID: 634       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Globale groep is verwijderd:          Doel-accountnaam: %1      Doeldomein: %2          Doel-account-ID: %3      Gebruikersnaam van aanroeper: %4          Domein van aanroeper: %5    Aanmeldings-ID van aanroeper: %6          Bevoegdheden: %7  Gebeurtenis-ID: 635       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Lokale groep is gemaakt:          Nieuwe accountnaam: %1     Nieuw domein: %2          Nieuwe account-ID: %3     Gebruikersnaam van aanroeper: %4          Domein van aanroeper: %5    Aanmeldings-ID van aanroeper: %6          Bevoegdheden: %7  Gebeurtenis-ID: 636       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Lid aan lokale groep toegevoegd:          Lid: %1            Doel-accountnaam: %2          Doeldomein: %3         Doel-account-ID: %4          Gebruikersnaam van aanroeper: %5 Domein van aanroeper: %6          Aanmeldings-ID van aanroeper: %7 Bevoegdheden: %8  Gebeurtenis-ID: 637       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Lid uit lokale groep verwijderd:          Lid: %1            Doel-accountnaam: %2          Doeldomein: %3         Doel-account-ID: %4          Gebruikersnaam van aanroeper: %5 Domein van aanroeper: %6          Aanmeldings-ID van aanroeper: %7 Bevoegdheden: %8  Gebeurtenis-ID: 638       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Lokale groep is verwijderd:          Doel-accountnaam: %1      Doeldomein: %2          Doel-account-ID: %3      Gebruikersnaam van aanroeper: %4          Domein van aanroeper: %5    Aanmeldings-ID van aanroeper: %6          Bevoegdheden: %7  Gebeurtenis-ID: 639       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Lokale groep is gewijzigd:          Doel-accountnaam: %1      Doeldomein: %2          Doel-account-ID: %3      Gebruikersnaam van aanroeper: %4          Domein van aanroeper: %5    Aanmeldings-ID van aanroeper: %6          Bevoegdheden: %7  Gebeurtenis-ID: 640       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Wijziging in algemene accountdatabase:          Type wijziging: %1       Objecttype: %2          Objectnaam: %3         Object-ID: %4          Gebruikersnaam van aanroeper: %5 Domein van aanroeper: %6          Aanmeldings-ID van aanroeper: %7  Gebeurtenis-ID: 641       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Globale groep is gewijzigd:          Doel-accountnaam: %1      Doeldomein: %2          Doel-account-ID: %3      Gebruikersnaam van aanroeper: %4          Domein van aanroeper: %5    Aanmeldings-ID van aanroeper: %6          Bevoegdheden: %7  Gebeurtenis-ID: 642       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Gebruikersaccount is gewijzigd:          Doel-accountnaam: %1      Doeldomein: %2          Doel-account-ID: %3      Gebruikersnaam van aanroeper: %4          Domein van aanroeper: %5    Aanmeldings-ID van aanroeper: %6          Bevoegdheden: %7  Gebeurtenis-ID: 643       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Domeinbeleid is gewijzigd          Domein: %1            Domein-ID: %2          Gebruikersnaam van aanroeper: %3 Domein van aanroeper: %4          Aanmeldings-ID van aanroeper: %5 Bevoegdheden: %6  Gebeurtenis-ID: 644 Gebeurtenistype: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Gebruikersaccount vergrendeld:          Doel-accountnaam: %1       Doel-account-ID: %2          Computernaam van aanroeper: %3  Gebruikersnaam van aanroeper: %4          Domein van aanroeper:   %5   Aanmeldings-ID van aanroeper: %6
hack sec evt
Eigenschappen

Artikel-id: 174074 - Laatst bijgewerkt: 10/23/2003 22:22:00 - Revisie: 2.3

 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.5
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • kbinfo ntdomain ntsrvwkst ntsecurity KB174074
Feedback