Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Beschrijving van beveiligingsgebeurtenissen

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL174074
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In dit artikel worden diverse beveiligings- en controlegebeurtenissen beschreven. Er worden ook tips gegeven voor de interpretatie van deze gebeurtenissen.

Al deze gebeurtenissen worden onder de vermelding 'Beveiliging' geregistreerd in het logboek voor beveiligingsgebeurtenissen.
Meer informatie
  Gebeurtenis-ID: 512       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Windows NT is bezig met opstarten.  Gebeurtenis-ID: 513       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Windows NT wordt afgesloten. Alle aanmeldingssessies worden          hierdoor beëindigd.  Gebeurtenis-ID: 514       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: De LSA (Local Security Authority) heeft een verificatiepakket          geladen. Dit verificatiepakket wordt gebruikt om          aanmeldingspogingen te verifiëren.          De naam van het verificatiepakket is: %1  Gebeurtenis-ID: 515       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Er is een vertrouwd aanmeldingsproces in de LSA          geregistreerd. Dit aanmeldingsproces wordt vertrouwd om          aanmeldingsaanvragen te doen.          De naam van het aanmeldingsproces is: %1  Gebeurtenis-ID: 516       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Interne bronnen, toegewezen voor het in de wachtrij plaatsen          van controleberichten, zijn niet meer beschikbaar, waardoor          sommige controles verloren zijn gegaan.          Het aantal verwijderde controleberichten bedraagt: %1  Gebeurtenis-ID: 517       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Het controlelogboek is gewist          Primaire gebruikersnaam: %1   Primair domein: %2          Primaire aanmeldings-ID: %3   Gebruikersnaam van client: %4          Domein van client: %5      Aanmeldings-ID van client: %6  Gebeurtenis-ID: 518       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: De SAM (Security Account Manager) heeft een berichtgevingspakket          geladen. Dit pakket krijgt bericht bij elke wijziging          van accounts of wachtwoorden.          De naam van het berichtgevingspakket is: %1  Gebeurtenis-ID: 528       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Aanmelding is voltooid:          Gebruikersnaam: %1       Domein: %2          Aanmeldings-ID: %3       Aanmeldingstype: %4          Aanmeldingsproces: %5     Verificatiepakket: %6          Naam van werkstation: %7  Gebeurtenis-ID: 529       Type: Controle van mislukte poging   Beschrijving: Aanmeldingsfout:          Reden: onbekende gebruikersnaam of onjuist wachtwoord          Gebruikersnaam: %1       Domein: %2          Aanmeldingstype: %3      Aanmeldingsproces: %4          Verificatiepakket: %5     Werkstationnaam: %6  Gebeurtenis-ID: 530       Type: Controle van mislukte poging   Beschrijving: Aanmeldingsfout:          Reden: schending van de beperkte tijd voor aanmelden          Gebruikersnaam: %1       Domein: %2          Aanmeldingstype: %3      Aanmeldingsproces: %4          Verificatiepakket: %5     Werkstationnaam: %6  Gebeurtenis-ID: 531       Type: Controle van mislukte poging   Beschrijving: Aanmeldingsfout:          Reden: account is momenteel uitgeschakeld          Gebruikersnaam: %1       Domein: %2          Aanmeldingstype: %3      Aanmeldingsproces: %4          Verificatiepakket: %5     Werkstationnaam: %6  Gebeurtenis-ID: 532       Type: Controle van mislukte poging   Beschrijving: Aanmeldingsfout:          Reden: opgegeven gebruikersaccount is verlopen          Gebruikersnaam: %1       Domein: %2          Aanmeldingstype: %3      Aanmeldingsproces: %4          Verificatiepakket: %5     Werkstationnaam: %6  Gebeurtenis-ID: 533       Type: Controle van mislukte poging   Beschrijving: Aanmeldingsfout:          Reden: gebruiker heeft geen toestemming om zich aan te melden bij deze computer          Gebruikersnaam: %1       Domein: %2          Aanmeldingstype: %3      Aanmeldingsproces: %4          Verificatiepakket: %5     Werkstationnaam: %6  Gebeurtenis-ID: 534       Type: Controle van mislukte poging   Beschrijving: Aanmeldingsfout:          Reden: de gebruiker heeft het aangevraagde aanmeldingstype          voor deze computer niet gekregen          Gebruikersnaam: %1       Domein: %2          Aanmeldingstype: %3      Aanmeldingsproces: %4          Verificatiepakket: %5     Werkstationnaam: %6  Gebeurtenis-ID: 535       Type: Controle van mislukte poging   Beschrijving: Aanmeldingsfout:          Reden: opgegeven accountwachtwoord is verlopen          Gebruikersnaam: %1       Domein: %2          Aanmeldingstype: %3      Aanmeldingsproces: %4          Verificatiepakket: %5     Werkstationnaam: %6  Gebeurtenis-ID: 536       Type: Controle van mislukte poging   Beschrijving: Aanmeldingsfout:          Reden: NetLogon-component is niet actief          Gebruikersnaam: %1       Domein: %2          Aanmeldingstype: %3      Aanmeldingsproces: %4          Verificatiepakket: %5     Werkstationnaam: %6  Gebeurtenis-ID: 537       Type: Controle van mislukte poging   Beschrijving: Aanmeldingsfout:          Reden: onverwachte fout tijdens het aanmelden          Gebruikersnaam: %1       Domein: %2          Aanmeldingstype: %3      Aanmeldingsproces: %4          Verificatiepakket: %5     Werkstationnaam: %6  Gebeurtenis-ID: 538       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Afmelding van gebruiker:          Gebruikersnaam: %1       Domein: %2          Aanmeldings-ID: %3       Aanmeldingstype: %4  Gebeurtenis-ID: 539       Type: Controle van mislukte poging   Beschrijving: Aanmeldingsfout:          Reden: account is vergrendeld          Gebruikersnaam: %1       Domein: %2          Aanmeldingstype: %3      Aanmeldingsproces: %4          Verificatiepakket: %5     Werkstationnaam: %6  Gebeurtenis-ID: 560       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Object is geopend:          Objectserver: %1        Objecttype: %2          Objectnaam: %3         Nieuwe ingang-ID: %4          Bewerking-ID: {%5,%6}          Proces-ID: %7         Primaire gebruikersnaam: %8          Primair domein: %9       Primaire aanmeldings-ID: %10          Clientgebruikersnaam: %11   Clientdomein: %12          Client-aanmeldings-ID: %13   Toegangspogingen %14          Machtigingen %15  Gebeurtenis-ID: 561       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Ingang is toegewezen:          Ingang-ID: %1         Bewerking-ID: {%2,%3}          Proces-ID: %4  Gebeurtenis-ID: 562       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Ingang is gesloten:          Objectserver: %1        Ingang-ID: %2          Proces-ID: %3  Gebeurtenis-ID: 563       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Object is geopend voor verwijderen:          Objectserver: %1        Objecttype: %2          Objectnaam: %3         Nieuwe ingang-ID: %4          Bewerking-ID: {%5,%6}          Proces-ID: %7         Primaire gebruikersnaam: %8          Primair domein: %9       Primaire aanmeldings-ID: %10          Clientgebruikersnaam: %11   Clientdomein: %12          Client-aanmeldings-ID: %13   Toegangspogingen %14          Machtigingen %15  Gebeurtenis-ID: 564       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Object is verwijderd:          Objectserver: %1        Ingang-ID: %2          Proces-ID: %3  Gebeurtenis-ID: 576       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Speciale bevoegdheden toegewezen aan nieuwe aanmelding:          Gebruikersnaam: %1       Domein: %2          Aanmeldings-ID: %3       Toegewezen: %4  Gebeurtenis-ID: 577       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Bevoegdheidsservice aangeroepen:          Server: %1           Service: %2          Primaire gebruikersnaam: %3  Primair domein: %4          Primaire aanmeldings-ID: %5  Gebruikersnaam van client: %6          Domein van client: %7     Aanmeldings-ID van client: %8          Bevoegdheden: %9  Gebeurtenis-ID: 578       Type: Controle van mislukte poging   Beschrijving: Bewerking van bevoegd object:          Objectserver: %1        Objectingang: %2          Proces-ID: %3         Primaire gebruikersnaam: %4          Primair domein: %5       Primaire aanmeldings-ID: %6          Gebruikersnaam van client: %7 Domein van client: %8          Aanmeldings-ID van client: %9 Bevoegdheden: %10  Gebeurtenis-ID: 592       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Er is een nieuw proces gemaakt:          Nieuwe proces-ID: %1      Naam van afbeeldingsbestand: %2          ID van Maken-proces: %3    Gebruikersnaam: %4          Domein: %5           Aanmeldings-ID: %6  Gebeurtenis-ID: 593       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Proces is afgesloten:          Proces-ID: %1         Gebruikersnaam: %2          Domein: %3           Aanmeldings-ID: %4  Gebeurtenis-ID: 594       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Een ingang naar een object is gedupliceerd:          Ingang-ID van bron: %1     Proces-ID van bron: %2          Ingang-ID van doel: %3     Proces-ID van doel: %4  Gebeurtenis-ID: 595       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Indirecte toegang tot een object verkregen:          Objecttype: %1         Objectnaam: %2          Proces-ID: %3         Primaire gebruikersnaam: %4          Primair domein: %5       Primaire aanmeldings-ID: %6          Gebruikersnaam van client: %7 Domein van client: %8          Aanmeldings-ID van client: %9 Toegang: %10  Gebeurtenis-ID: 608       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Toegewezen gebruikersrecht:          Gebruikersrecht: %1      Toegewezen aan: %2          Toegewezen door:          Gebruikersnaam: %3       Domein: %4          Aanmeldings-ID: %5  Gebeurtenis-ID: 609       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Opgeheven gebruikersrecht:          Gebruikersrecht: %1      Opgeheven voor: %2          Opgeheven door:          Gebruikersnaam: %3       Domein: %4          Aanmeldings-ID: %5  Gebeurtenis-ID: 610       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Nieuw vertrouwd domein:          Domeinnaam: %1         Domein-ID: %2          Opgezet door:          Gebruikersnaam: %3       Domein: %4          Aanmeldings-ID: %5  Gebeurtenis-ID: 611       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Opgeheven vertrouwd domein:          Domeinnaam: %1         Domein-ID: %2          Opgeheven door:          Gebruikersnaam: %3       Domein: %4          Aanmeldings-ID: %5  Gebeurtenis-ID: 612       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Wijziging in controlebeleid:          Nieuw beleid:          Gelukt  Mislukt           %1     %2  Systeem           %3     %4  Aanmelden/afmelden           %5     %6  Objecttoegang           %7     %8  Gebruik van bevoegdheid           %9    %10  Gedetailleerde tracking          %11    %12  Beleidswijziging          %13    %14  Accountbeheer          Gewijzigd door:          Gebruikersnaam: %15      Domeinnaam: %16          Aanmeldings-ID: %17  Gebeurtenis-ID: 624       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Gebruikersaccount is gemaakt:          Nieuwe accountnaam: %1     Nieuw domein: %2          Nieuwe account-ID: %3     Gebruikersnaam van aanroeper: %4          Domein van aanroeper: %5    Aanmeldings-ID van aanroeper: %6          Bevoegdheden %7  Gebeurtenis-ID: 625       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Type wijziging van gebruikersaccount:          Doel-accountnaam: %1      Doeldomein: %2          Doel-account-ID: %3      Nieuw type: %4          Gebruikersnaam van aanroeper: %5  Domein van aanroeper: %6          Aanmeldings-ID van aanroeper: %7  Gebeurtenis-ID: 626       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Gebruikersaccount is ingeschakeld:          Doel-accountnaam: %1      Doeldomein: %2          Doel-account-ID: %3      Gebruikersnaam van aanroeper: %4          Domein van aanroeper: %5    Aanmeldings-ID van aanroeper: %6  Gebeurtenis-ID: 627       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Poging tot wachtwoord wijzigen:          Doel-accountnaam: %1      Doeldomein: %2          Doel-account-ID: %3      Gebruikersnaam van aanroeper: %4          Domein van aanroeper: %5    Aanmeldings-ID van aanroeper: %6          Bevoegdheden: %7  Gebeurtenis-ID: 628       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Gebruikerswachtwoord is ingesteld:          Doel-accountnaam: %1      Doeldomein: %2          Doel-account-ID: %3      Gebruikersnaam van aanroeper: %4          Domein van aanroeper: %5    Aanmeldings-ID van aanroeper: %6  Gebeurtenis-ID: 629       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Gebruikersaccount is uitgeschakeld:          Doel-accountnaam: %1      Doeldomein: %2          Doel-account-ID: %3      Gebruikersnaam van aanroeper: %4          Domein van aanroeper: %5    Aanmeldings-ID van aanroeper: %6  Gebeurtenis-ID: 630       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Gebruikersaccount is verwijderd:          Doel-accountnaam: %1      Doeldomein: %2          Doel-account-ID: %3      Gebruikersnaam van aanroeper: %4          Domein van aanroeper: %5    Aanmeldings-ID van aanroeper: %6          Bevoegdheden: %7  Gebeurtenis-ID: 631       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Globale groep is gemaakt:          Nieuwe accountnaam: %1     Nieuw domein: %2          Nieuwe account-ID: %3     Gebruikersnaam van aanroeper: %4          Domein van aanroeper: %5    Aanmeldings-ID van aanroeper: %6          Bevoegdheden: %7  Gebeurtenis-ID: 632       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Lid aan globale groep toegevoegd:          Lid: %1            Doel-accountnaam: %2          Doeldomein: %3         Doel-account-ID: %4          Gebruikersnaam van aanroeper: %5 Domein van aanroeper: %6          Aanmeldings-ID van aanroeper: %7 Bevoegdheden: %8  Gebeurtenis-ID: 633       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Lid uit globale groep verwijderd:          Lid: %1            Doel-accountnaam: %2          Doeldomein: %3         Doel-account-ID: %4          Gebruikersnaam van aanroeper: %5 Domein van aanroeper: %6          Aanmeldings-ID van aanroeper: %7 Bevoegdheden: %8  Gebeurtenis-ID: 634       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Globale groep is verwijderd:          Doel-accountnaam: %1      Doeldomein: %2          Doel-account-ID: %3      Gebruikersnaam van aanroeper: %4          Domein van aanroeper: %5    Aanmeldings-ID van aanroeper: %6          Bevoegdheden: %7  Gebeurtenis-ID: 635       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Lokale groep is gemaakt:          Nieuwe accountnaam: %1     Nieuw domein: %2          Nieuwe account-ID: %3     Gebruikersnaam van aanroeper: %4          Domein van aanroeper: %5    Aanmeldings-ID van aanroeper: %6          Bevoegdheden: %7  Gebeurtenis-ID: 636       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Lid aan lokale groep toegevoegd:          Lid: %1            Doel-accountnaam: %2          Doeldomein: %3         Doel-account-ID: %4          Gebruikersnaam van aanroeper: %5 Domein van aanroeper: %6          Aanmeldings-ID van aanroeper: %7 Bevoegdheden: %8  Gebeurtenis-ID: 637       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Lid uit lokale groep verwijderd:          Lid: %1            Doel-accountnaam: %2          Doeldomein: %3         Doel-account-ID: %4          Gebruikersnaam van aanroeper: %5 Domein van aanroeper: %6          Aanmeldings-ID van aanroeper: %7 Bevoegdheden: %8  Gebeurtenis-ID: 638       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Lokale groep is verwijderd:          Doel-accountnaam: %1      Doeldomein: %2          Doel-account-ID: %3      Gebruikersnaam van aanroeper: %4          Domein van aanroeper: %5    Aanmeldings-ID van aanroeper: %6          Bevoegdheden: %7  Gebeurtenis-ID: 639       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Lokale groep is gewijzigd:          Doel-accountnaam: %1      Doeldomein: %2          Doel-account-ID: %3      Gebruikersnaam van aanroeper: %4          Domein van aanroeper: %5    Aanmeldings-ID van aanroeper: %6          Bevoegdheden: %7  Gebeurtenis-ID: 640       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Wijziging in algemene accountdatabase:          Type wijziging: %1       Objecttype: %2          Objectnaam: %3         Object-ID: %4          Gebruikersnaam van aanroeper: %5 Domein van aanroeper: %6          Aanmeldings-ID van aanroeper: %7  Gebeurtenis-ID: 641       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Globale groep is gewijzigd:          Doel-accountnaam: %1      Doeldomein: %2          Doel-account-ID: %3      Gebruikersnaam van aanroeper: %4          Domein van aanroeper: %5    Aanmeldings-ID van aanroeper: %6          Bevoegdheden: %7  Gebeurtenis-ID: 642       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Gebruikersaccount is gewijzigd:          Doel-accountnaam: %1      Doeldomein: %2          Doel-account-ID: %3      Gebruikersnaam van aanroeper: %4          Domein van aanroeper: %5    Aanmeldings-ID van aanroeper: %6          Bevoegdheden: %7  Gebeurtenis-ID: 643       Type: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Domeinbeleid is gewijzigd          Domein: %1            Domein-ID: %2          Gebruikersnaam van aanroeper: %3 Domein van aanroeper: %4          Aanmeldings-ID van aanroeper: %5 Bevoegdheden: %6  Gebeurtenis-ID: 644 Gebeurtenistype: Controle van geslaagde poging   Beschrijving: Gebruikersaccount vergrendeld:          Doel-accountnaam: %1       Doel-account-ID: %2          Computernaam van aanroeper: %3  Gebruikersnaam van aanroeper: %4          Domein van aanroeper:   %5   Aanmeldings-ID van aanroeper: %6
hack sec evt
Eigenschappen

Artikel-id: 174074 - Laatst bijgewerkt: 12/04/2015 17:53:11 - Revisie: 2.3

Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.5, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo ntdomain ntsrvwkst ntsecurity KB174074
Feedback