Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Word 98: Problemen met beschadigde documenten in Word 98 voor Macintosh

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:176050
Vrijwaring inhoud KB-artikelen over niet langer ondersteunde producten
Dit artikel heeft betrekking op producten waarvoor Microsoft geen ondersteuning meer biedt. Daarom wordt dit artikel alleen in de huidige vorm aangeboden en wordt het niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Dit artikel bevat procedures voor probleemoplossing die kunt u te identificeren,herstellen of te voorkomen dat schade in Microsoft Word voor Macintoshdocumenten.

Beschadigde documentbestanden kunnen tot onverwacht gedrag van een programma leiden.Dit probleem treedt op omdat het programma probeert om beslissingen overWat te doen, op basis van onjuiste informatie in het beschadigde document.
Meer informatie

Een beschadigd Document herkennen

Beschadigde documenten vertonen vaak gedrag dat niet onderdeel is van deontwerp programma (bijvoorbeeld oneindig opnieuw pagineren, onjuiste documentindeling en -opmaak, onleesbare tekens op het scherm, foutberichtentijdens de verwerking van systeem loopt vast of crasht bij het laden of het bestand weer gevenof ander vreemd gedrag dat niet kan worden toegeschreven aan de normalewerking van het programma). Deze problemen kunnen worden veroorzaakt door andere factorendan een beschadigd document. Andere factoren weerleggen, volgt oplossen:
 • Controleer of hetzelfde probleem zich voordoet in andere documenten.
 • Controleer of hetzelfde probleem zich voordoet in andere programma's.
 • Het bestand in kwestie nemen naar een andere computer en probeert het probleem te reproduceren.
 • Gebruik een ander printer stuur programma en probeer het probleem te reproduceren.
 • Wijzig alle sjablonen die zijn gekoppeld aan het document en probeert het probleem te reproduceren.
 • Start de computer opnieuw met extensies uit alle programma's die worden uitgevoerd (zoals-and-stay-resident-programma's [Terminate], font managers en schermbeveiligingen) uitschakelt en vervolgens probeert het probleem te reproduceren.
Als het probleem slechts met één document na het uitvoeren van dezestappen, het document waarschijnlijk beschadigd.

Een beschadigd Document corrigeren

Er zijn verschillende technieken die u kunt proberen een beschadigddocument. Welke methode u gebruikt, is afhankelijk van de aard en de ernst van deschade en de aard van het probleem optrad. Hoewel veel van dezemethoden vaak succes hebben, kan niet elk beschadigd document worden hersteld.Een reserve kopie van een document te houden is de beste manier om ervoor te zorgen de herstel.

Converteer het bestand naar een andere indeling

Converteer het bestand naar een andere indeling en converteer het terug naar haar eigenindeling.

Dit is de eenvoudigste en meest volledige document herstel methode. Probeer altijdhet eerste. Het bestand opslaan in de bestandsindeling RTF (RICH Text Format). Deze indelingde opmaak in uw Microsoft Word voor Macintosh-document behouden blijft.Nadat u het bestand opslaan in RTF-indeling, opent u het document in Word enconverteren van RTF. Als deze methode slaagt, is de beschadigingtijdens de conversie verwijderd.

Het bestand opslaan als RTF, gaat u als volgt te werk:
 1. Op deBestandmenu, klikt u opOpslaan als.
 2. In deBestand opslaan alslijst selecterenRTF-indeling
Als de schade zich blijft voordoen nadat u het bestand opslaan in RTF-bestandsindelinghet bestand opslaan in de volgende bestandsindelingen:
 • Andere tekstverwerkings indelingen
 • Alleen tekst
OPMERKING: Een bestand opslaat in de indeling alleen tekst vaak corrigeert het probleem met beschadigde documenten; alle document opmaak gaat echter verloren inclusief afbeeldingen en veld codes in Word 98 Macintosh editie. Deze methode vereist meer formatteren; Daarom wordt alleen gebruiken nadat andere bestandsindelingen, mislukt het probleem te verhelpen.

Voor informatie over het verlies van Visual Basic for Applications-code in Word 98 artikelen die worden geconverteerd naar andere bestandsindelingen, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
184153Word 98: VBA-Code gaat verloren na conversie naar een andere documentindeling

De AutoHerstel-functie in Word gebruiken

De AutoHerstel-functie in Word probeert tekst automatisch herstellenuit een document dat is geopend wanneer Word niet meer reageert. Wanneer uStart Word zodra deze niet meer reageert (vastloopt), een dialoog wordenmet het volgende bericht weer gegeven:
Beschadiging van Word is opgetreden bij het openenBESTANDSNAAM. Een deel van dit document kan worden hersteld. Nu proberen te herstellen?
OPMERKING: Dit herstel kan duren, afhankelijk van de grootte van dedocument en het bedrag van de schade in het document.

Onmiddellijk nadat het document is hersteld, gebruikt deOpslaan alsin deBestandmenu om het document opslaan met een nieuwe bestandsnaam. Dit zal ervoor zorgen dat het oorspronkelijke document beschikbaar voor andere herstel pogingen zijn. Deze automatische herstel methode verwijdert alle opmaak, afbeeldingen en objecten uit het document. Andere methoden, hieronder, kunt u meer van de oorspronkelijke opmaak enzovoort uit het beschadigde document herstellen.

Zie voor meer informatie over de functie Auto Herstel voorkomen verlies"van Word documenten verloren herstellen'-onderwerp in de Help van Word.

Open het beschadigde Word-Document in de concept modus

Open het beschadigde Word-document in de concept modus. Soms (niet altijd gevolg aande aard van beschadigde documenten) kunt u probleemloos in een document openenconcept modus wanneer het wordt niet geopend in andere weergaven. Nadat u het bestand opentmogelijk kunt terugzetten of het bestand niet herstellen.

Overschakelen naar de ontwerp modus in Word, gaat u als volgt te werk:
 1. Op deWeergavemenu, klikt u opNormaal.
 2. Op deHulp programma'smenu, klikt u opVoorkeuren.
 3. Klik op deWeergavetabblad.
 4. Schakel deConcept letter typeselectie vakje.

Alles behalve de laatste alineamarkering naar een nieuw Document kopiëren

Word koppelt een groot aantal opmaak met de laatste alineamarkeringmet name sectie opmaak en opmaak profielen. Als u alles behalve delaatste alineamarkering naar een nieuw document, de schade achterblijven inhet oorspronkelijke document. In het nieuwe document de sectie of het opmaak profiel toepassenopmaak.

OPMERKING: U kunt selecteren Alles behalve de laatste alinea markering door opdracht + END en opdracht + SHIFT + HOME te drukken.

Kopieer de onbeschadigde delen van het Document naar een nieuw Document

Soms kunt u bepalen de locatie van een beschadigd bestand in uwdocument. In dat geval kopieert u alles behalve het beschadigde gedeelte naar eennieuw bestand en de volgende stappen om uw document samen te stellen:
 1. Kopieer de onbeschadigde delen van het document en plak ze in een nieuw bestand (kan niet de laatste alineamarkering van deze selectie selecteren omdat de alineamarkering onjuiste informatie bevatten kan).
 2. Sla een kopie van het beschadigde document in de indeling alleen tekst.
 3. Open het bestand alleen-tekst.
 4. Kopieer de tekst uit dit bestand en plak deze in het bestand met het onbeschadigde deel van uw document.
 5. Formatteer de secties van het document dat u in stap 4 hebt geplakt en vervolgenshet herstelde document opslaan.

Het bestand invoegt in een leeg Document

Als u alle tekst, behalve de laatste alineamarkering kopiëren van een bestand niet openenu kunt het bestand invoegt in een nieuw document mogelijk (die krijgt eennieuwe laatste alineamarkering naar het bestand dat u corrigeert). U doet dit doorVolg deze stappen:
 1. Maak een nieuw document op basis van de sjabloon Normal. dot.
 2. Op deInvoegenmenu, klikt u opBestand. Selecteer het beschadigde document en klik opOK.

Gebruik de opdracht koppeling plakken het Document via een koppeling te openen

Deze methode wordt een "dummy" document gebruikt om een koppeling te maken en vervolgens schakelt u de koppeling tussen de "dummy" en het beschadigde document.

Een koppeling plakken bewerking gebruiken om een beschadigd document opent, gaat u als volgt te werk:
 1. Sluit alle geopende documenten in Word en open een nieuw, leeg document.
 2. TypeTest.
 3. Selecteer het woordTest. Op deBewerkenmenu, klikt u opKopiëren.
 4. Op deBestandmenu, klikt u opNieuween open een nieuw, leeg document.
 5. Op deBewerkenmenu, klikt u opPlakken speciaal. In dePlakken speciaalhet dialoog venster, klikt u opKoppeling plakken. In deAlsklikt u opOpgemaakte tekst (RTF), en klik vervolgens opOK.
 6. Op deBewerkenmenu, klikt u opKoppelingen.
 7. In deKoppelingenhet dialoog venster, klikt u opBron wijzigen. In deOpendialoog venster vak en selecteer het document dat u wilt herstellen. Klik opOpenen klik vervolgens opOK.
 8. Wanneer het document wordt geopend, klikt u opOpslaan alsop deBestandmenu. Typ een nieuwe naam voor het document en klik vervolgens opOpslaan.
 9. Klik in het geopende documentKoppelingenop deBewerkenmenu.
 10. In deKoppelingenhet dialoog venster, klikt u opKoppelingen verbreken. Klik in het dialoog venster dat wordt weer gegevenJade koppeling verbroken.

OPMERKING: Nadat de koppeling verbroken is, moet u het document opslaan voordat u deze sluit of wijzigt.

Open het bestand met ''Tekst uit een willekeurig bestand herstellen'

Als laatste redmiddel, kan speciale conversie programma worden gebruikt voor het handmatig openenbeschadigde documenten. Alle opmaak, afbeeldingen, verwijdert u dit conversie programma gebruikten ingesloten objecten uit het bestand. Dit stroken alles uit het bestandmet uitzondering van leesbare tekst (ASCII-tekens). Vanwege de manier waarop Word-documentbestanden worden geordend en opgeslagen, kan de tekst disjointed of gedupliceerd.Zelfs de eenvoudigste bestanden, zal er veel formatteren vereist.Met kleinere bestanden is het vaak wenselijk om een nieuwe tweede document te openen entekst kopiëren en plakken vanuit het herstelde document naar het nieuwe document omdatEr is veel ongewenste tekst hersteld.

Het conversie programma 'Tekst uit een willekeurig bestand herstellen' gebruiken om een document te openenVolg deze stappen:
 1. Op deBestandmenu, klikt u opOpen.
 2. In deBestands typenweer geven, klikt u opTekst uit een willekeurig bestand herstellen.
 3. Zoek de map met het beschadigde bestand en selecteer het bestand.
 4. Klik opOpen.

  OPMERKING: Het herstelproces kan duren, afhankelijk van de grootte van het document en het type beschadiging. Zodra het herstel is voltooid, klikt u opOpenop deBestandmenu en wijzigenBestands typenterug naarWord-documentenofLeesbare bestanden.

  TIP: Het herstelde bestand opslaan met een nieuwe naam op dit punt. Hierdoor wordt voorkomen dat u per ongeluk overschrijven van het originele document en wordt Zorg ervoor dat het oorspronkelijke document nog steeds beschikbaar voor andere zijn herstel pogingen.
Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
87856Word 97: Problemen met beschadigde documenten in Word voor Windows
garbage vergrendeld vastgelopen stoppen gestopt vastgelopen bevroren niets beschadigd beschadiging tshoot beschadigd vastgelopen crash bevriezen lock up beschadigd beschadiging word mac indelingsfout oplossen

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 176050 - Laatst bijgewerkt: 02/25/2011 04:41:00 - Revisie: 2.0

Microsoft Word 98 voor Macintosh

 • kbhowto kbmt KB176050 KbMtnl
Feedback