Opdracht regel parameters gebruiken met afs peel lijsten

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:176678
Vrijwaring inhoud KB-artikelen over niet langer ondersteunde producten
Dit artikel heeft betrekking op producten waarvoor Microsoft geen ondersteuning meer biedt. Daarom wordt dit artikel alleen in de huidige vorm aangeboden en wordt het niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Afs peel lijst bestanden zijn tekstbestanden (met een.LST bestands naam extensie) die bevatten een lijst van PowerPoint-presentaties. Deze bestanden kunnen dePowerPoint viewer meerdere diavoorstellingen afspelen in volg orde. Dit artikel beschrijft de opdracht regel schakel opties die u gebruiken in een afs peel lijst kunt.

OPMERKING: Microsoft PowerPoint Viewer 97 ondersteunt ook opdracht regelschakelt tijdens het starten van deUitvoerenhet dialoog venster of vanuit een Microsoft Windows 95 snel koppelings bestand.
Meer informatie
Opdracht regels moet de volgende notatie gebruiken.
  ppview32.exe [command-line switches] "<path\powerpnt file name>"				
waar <path\powerpnt file="" name="">is het pad en de bestands naam voor de presentatie die u wilt opnemen in de afs peel lijst.</path\powerpnt>

De volgende schakel opties worden ondersteund:
  Switch       Used for  -------------------------------------------------------------------  /A or /a      Automatic advance  /R=n-m or /r=n-m  Slide range  (where n<=m)  /L or /l      Loop continuously  /P or /p      Print, for printing file  /K or /k      Kiosk password, for setting a kiosk mode for file  /V or /v      For showing the macro virus dialog box				
OPMERKING: De/vSchakel optie wordt niet ingeschakeld voor het gebruik van macro's, gewoon een speciaal dialoog venster moet worden weer gegeven bij het openen van andere documenten met macro's ingeschakeld, zoals een Word-document mogelijk maakt.

Afs peel lijst bestanden gebruikt met de Microsoft PowerPoint Viewer 97 nietWanneer u op de opdracht regel opties worden herkend. U kunt echterSchakel in de afs peel lijst met de onderstaande notatie.

Een schakel optie toepassen op afzonderlijke bestanden, gebruikt u de volgende notatie:
  [switch] <path\filename>  [switch] <path\filename>  ...  [switch] <path\filename>				
In het volgende voorbeeld wordt een presentatie continu afgespeeld totdat het ESC wordt gedrukt, enverplaatst naar de volgende presentatie en wordt een lus:
  /L PRES1.PPT  /L PRES2.PPT  ...  /L PRESx.PPT				
Een schakel optie in een groep bestanden toepassen, moet u de volgende notatie gebruiken:
  [switch] "<path\filename>" "<path\filename>" ... "<path\filename>"				
In het volgende voorbeeld wordt elke presentatie eenmaal afgespeeld en begint opnieuw nadat de laatste presentatie is voltooid:
  /L "PRES1.PPT" "PRES2.PPT" ... "PRESx.PPT"				
Niet alle opdracht regel parameters zijn beschikbaar in de afs peel lijst bestanden. Hetvolgende schakel opties worden ondersteund binnen.LST-bestanden:/A,/ R = N M,/L,/K, en/V.
Referenties
Voor meer informatie over afs peel lijsten, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
171681Een afs peel lijst die voortdurend een lus maken
Hoe stel ik een schakel optie wilt in een lus beveiligde lst 98 automatiseren automatische PowerPoint 97

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 176678 - Laatst bijgewerkt: 02/25/2011 02:18:00 - Revisie: 2.0

Microsoft PowerPoint 97 Standard Edition

 • kbhowto kbmt KB176678 KbMtnl
Feedback