Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

OUTLOOK EXPRESS: Contactpersonen uit Outlook importeren in Outlook Express

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL177123
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Als u wilt weten wat de verschillen zijn tussen de e-mailclients Microsoft Outlook Express en Microsoft Outlook, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
257824 OL2000: Differences Between Outlook and Outlook Express
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u contactpersonen vanuit Microsoft Outlook 97 of Microsoft Outlook 98 exporteert en vervolgens in Outlook Express importeert als adresboekvermeldingen.
Meer informatie
Voer de stappen in de volgende secties uit als u contactpersonen vanuit Outlook 97 of Outlook 98 wilt exporteren en deze vervolgens in Outlook Express wilt importeren als adresboekvermeldingen.

Contactpersonen exporteren vanuit Outlook 97 of Outlook 98

 1. Klik in Outlook 97 of Outlook 98 op Importeren en exporteren in het menu Bestand.
 2. Klik op Exporteren naar bestand en klik op Volgende.
 3. Klik op de map waaruit u de contactpersonen wilt exporteren en klik op Volgende. Standaard worden contactpersonen opgeslagen in de map Contactpersonen.

  OPMERKING: stap 3 en 4 zijn omgekeerd in Outlook 98.
 4. Klik op Door lijstscheidingstekens gescheiden waarden (DOS) en klik op Volgende. Een bestand met door lijstscheidingstekens gescheiden waarden (csv-bestand) is een tekstbestand dat rijen bevat met gegevens die door komma's zijn gescheiden.
 5. Typ in het vak Geëxporteerd bestand opslaan als de naam van het bestand dat u wilt exporteren en klik op Volgende.
 6. Klik op Voltooien.
Standaard wordt het geëxporteerde csv-bestand opgeslagen in de map Windows of Winnt.

Contactpersonen importeren in Outlook Express

 1. Voer een van de volgende stappen uit:
  • In Outlook Express 4.0 en 4.01 wijst u Importeren in het menu Bestand aan en klikt u op Adresboek.
  • In Outlook Express 5 wijst u Importeren in het menu Bestand aan en klikt u op Ander adresboek.
 2. Klik op Tekstbestand (door lijstscheidingsteken gescheiden waarden) en klik vervolgens op Importeren.
 3. Zoek en selecteer het csv-bestand dat u uit Outlook 97 of Outlook 98 hebt geëxporteerd, en klik op Volgende.
 4. Wijs de tekstvelden in het csv-bestand toe aan de juiste adresboekvelden:
  1. Schakel het selectievakje in van het tekstveld dat u wilt toewijzen.
  2. Klik in het dialoogvenster Toewijzing wijzigen op het gewenste adresboekveld.
  3. Schakel het selectievakje Dit veld importeren in en klik op OK.
 5. Klik op Voltooien.
4.00 5.0 5.00
Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst voor overige aandachtspunten.
Eigenschappen

Artikel-id: 177123 - Laatst bijgewerkt: 12/05/2015 08:11:32 - Revisie: 2.0

Microsoft Outlook Express 4.0

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbtool KB177123
Feedback