PDF-bestanden van Adobe Acrobat worden als leeg venster of als kader weergegeven

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL177321
Vrijwaring inhoud KB-artikelen over niet langer ondersteunde producten
Dit artikel heeft betrekking op producten waarvoor Microsoft geen ondersteuning meer biedt. Daarom wordt dit artikel alleen in de huidige vorm aangeboden en wordt het niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Wanneer u een PDF-bestand (Portable Document Format) probeert weer te geven in Internet Explorer, wordt een leeg venster of kader weergegeven in plaats van het PDF-bestand. Dit probleem kan ook optreden als u het programma Adobe Acrobat Reader hebt geïnstalleerd en doorgaans wel PDF-bestanden kunt weergeven in dat programma.
Oorzaak
Dit probleem kan een van de volgende oorzaken hebben:

 • Er is een bijgewerkte versie van Adobe Acrobat Reader vereist voor interne activering. Interne activering is een functie waarmee een programmabestand in Internet Explorer wordt geopend en waarbij de werkbalken van het bijbehorende programma worden weergegeven.
 • Het beveiligingsniveau voor deze zone werd op Hoog ingesteld in Internet Explorer 4.0, 4.01 of 5. Raadpleeg het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor meer informatie over beveiligingszones in Internet Explorer:
  174360Beveiligingszones gebruiken in Internet Explorer 4.0
 • Er zijn internetrestricties ingeschakeld in Internet Explorer 3.02 of het beveiligingsniveau is ingesteld op Hoog.
 • Het PDF-bestand wordt aangeleverd door een oudere versie van bepaalde webservers (zoals Microsoft Internet Information Server versie 2.0).
 • De verbinding is traag, de server is overbelast of het PDF-bestand is bijzonder groot.
 • U gebruikt een Internet Explorer-versie die lager is dan Internet Explorer 5.5.
Dit probleem kan worden verzaakt door een beschadigd ActiveX-besturingselement. Adobe Acrobat Reader 4 kan de functie voor interne activering bij Internet Explorer alleen gebruiken als de bestanden Pdf.ocx en Pdf.tlb aanwezig zijn in de map x:\Program Files\Adobe\Acrobat 4.0\Acrobat\ActiveX\, waarbij x de aanduiding is van het station waarop Adobe Acrobat Reader is geïnstalleerd. Als een van deze bestanden ontbreekt, wordt in Internet Explorer een leeg venster weergegeven wanneer een PDF-bestand wordt geopend.
Oplossing
U kunt dit probleem oplossen door de stappen in de van toepassing zijnde sectie hieronder uit te voeren:

Voer een upgrade uit naar Internet Explorer 5.5

In Internet Explorer 5.5 is het probleem opgelost waarbij een lege pagina werd weergegeven wanneer een PDF-bestand werd opgehaald met behulp van de POST-methode. U kunt het probleem oplossen door een upgrade uit te voeren naar Internet Explorer 5.5 via de volgende Microsoft-website:

Internet Explorer 4.0, 4.01 en 5

Als u Adobe Acrobat Reader 3.0 of lager gebruikt, voert u een upgrade uit naar versie 4.0 of hoger. Als u al met versie 4.0 of hoger werkt, voert u de volgende procedure uit:
 1. Stel het beveiligingsniveau van Internet Explorer in op Normaal of lager. Als u PDF-bestanden wilt weergeven in Internet Explorer 4.0, 4.01 of 5, is Normaal het maximaal toegestane beveiligingsniveau. Ga als volgt te werk om het beveiligingsniveau te wijzigen.

  Opmerking: Als u het beveiligingsniveau niet wilt verlagen voor deze zone, gaat u verder met stap 2.
  1. Start Internet Explorer en klik op Internet-opties in het menu Beeld. Als u Internet Explorer 5.0 gebruikt, klikt u op Internet-opties in het menu Extra.
  2. Open het tabblad Beveiliging, klik op Internet in het vak met zones, klik op Normaal (veiliger) of op Laag en klik vervolgens op OK.
 2. Download het PDF-bestand en open dit bestand met Adobe Acrobat Reader.

Internet Explorer 3.02

Als u Adobe Acrobat Reader 3.0 of lager gebruikt, voert u een upgrade uit naar versie 3.01 of hoger. Als u al met versie 3.01 of hoger werkt, voert u een van de volgende of beide procedures uit:

Restricties in Internet Explorer uitschakelen

Ga als volgt te werk om restricties in Internet Explorer uit te schakelen:
 1. Start Internet Explorer en klik op Opties in het menu Beeld.
 2. Klik op het tabblad Beveiliging op Restricties uitschakelen en klik op OK.
 3. Sluit Internet Explorer af.
 4. Download het PDF-bestand en open dit bestand met Adobe Acrobat Reader.

Het beveiligingsniveau verlagen

Stel het beveiligingsniveau van Internet Explorer in op Gemiddeld of lager. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Open het menu Beeld en klik op Opties.
 2. Open het tabblad Beveiliging en klik op Beveiligingsniveau.
 3. Klik op Gemiddeld, klik op OK en klik nogmaals op OK.
 4. Sluit Internet Explorer af.
 5. Download het PDF-bestand en open dit bestand met Adobe Acrobat Reader.

Trage verbinding

Als het probleem wordt veroorzaakt door een trage verbinding, een overbelaste server of een groot PDF-bestand, kunt u het bestand het beste eerst volledig downloaden en daarna pas weergeven.

Verwijder Adobe Acrobat Reader 4 en installeer het programma opnieuw

 1. Dubbelklik in het Configuratiescherm op Software.
 2. Dubbelklik op Adobe Acrobat Reader 4 om het programma te verwijderen. Verwijder het programma volgens de aanwijzingen op het scherm.
 3. Download Adobe Acrobat Reader 4 zo nodig van de website van Adobe.
 4. Zoek naar het bestand Rs405eng.exe en dubbelklik op dit bestand om het programma opnieuw te installeren.
 5. Hoewel u niet wordt gevraagd de computer opnieuw op te starten, sluit u de computer af en start u opnieuw op.
 6. Het PDF-bestand wordt nu weergegeven in Internet Explorer wanneer u klikt op het PDF-bestand op internet.

Tijdelijke oplossing

 1. Open Adobe Acrobat Reader 4, klik op Preferences in het menu File en klik op General.
 2. Schakel het selectievakje Web Browser Integration uit en klik op OK.
 3. Wanneer u klikt op een koppeling naar een PDF-bestand, wordt u in het dialoogvenster File Download gevraagd het bestand op te slaan. U kunt het bestand opslaan en vervolgens op het bestand dubbelklikken om het te openen. Het bestand wordt nu geopend in Adobe Acrobat Reader.

  Als u de optie Dit bestand openen vanaf de huidige locatie kiest, wordt het bestand geopend in Adobe Acrobat Reader 4 en niet in Internet Explorer.
Meer informatie
Internet Explorer biedt de mogelijkheid om de Adobe Acrobat-viewer te gebruiken als besturingselement. Vanwege een wijziging in het objectmodel van Internet Explorer 3.0 naar Internet Explorer 4.0, moest Adobe de viewer bijwerken om met het objectmodel van Internet Explorer 4.0 te kunnen werken. Neem contact op met Adobe voor een bijgewerkte versie van Adobe Acrobat.

Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
253213 Onjuist adres wordt doorgegeven bij gebruik van de methode POST versus de methode GET (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)
De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
3.02 4.00 4.01
Eigenschappen

Artikel-id: 177321 - Laatst bijgewerkt: 11/30/2012 18:34:00 - Revisie: 5.0

 • kbenv kbui KB177321
Feedback