Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

U wordt niet gevraagd een downloadmap voor bestand op te geven

Vrijwaring inhoud KB-artikelen over niet langer ondersteunde producten
Dit artikel heeft betrekking op producten waarvoor Microsoft geen ondersteuning meer biedt. Daarom wordt dit artikel alleen in de huidige vorm aangeboden en wordt het niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Als u een bestand downloadt van internet, wordt er niet gevraagd naar de locatie waarin het te downloaden bestand moet worden opgeslagen. In plaats hiervan wordt het bestand geopend.
Oorzaak
Dit probleem kan optreden als u het selectievakje Altijd waarschuwen alvorens bestanden van dit type te openen uitschakelt wanneer u een bestand downloadt. Als u dit doet, wordt dit type bestanden automatisch in de map Tijdelijke Internet-bestanden geplaatst en worden ze geopend door het programma dat bij het bestandstype hoort.
Oplossing
Als u wilt dat er wordt gevraagd naar een downloadlocatie voor het bestandstype, gaat u als volgt te werk:
  1. Dubbelklik op Deze computer.
  2. Open het menu Beeld en klik op Mapopties.
  3. Klik op het tabblad Bestandstypen op het juiste type bestand in het vak Geregistreerde bestandstypen.
  4. Klik op Bewerken.
  5. Schakel het selectievakje Openen na downloaden bevestigen in.
  6. Klik op OK en klik nogmaals op OK.
Meer informatie
Als u eerst op een koppeling klikt om een bestand te downloaden, wordt het dialoogvenster Bestand downloaden weergegeven. U hebt de volgende keuzen:
  • Dit bestand openen vanaf de huidige locatie
  • Dit bestand op schijf opslaan
  • Altijd waarschuwen alvorens bestanden van dit type te openen
Als u het selectievakje Altijd waarschuwen alvorens bestanden van dit type te openen uitschakelt, betekent dit dat dit type bestand altijd moet worden geopend met het gekoppelde programma. Het bestand wordt dan gedownload naar de map Tijdelijke Internet-bestanden en vervolgens geopend.

Als het selectievakje Altijd waarschuwen alvorens bestanden van dit type te openen niet beschikbaar is, is er geen programma gekoppeld aan dit type bestand. Als u bijvoorbeeld een bestand met de extensie .ZIP downloadt, is het selectievakje niet beschikbaar tenzij u een programma hebt geïnstalleerd dat ZIP-bestanden kan openen.

Als u meer informatie wilt over het downloaden van EXE-bestanden met Internet Explorer, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
140991 EXE-bestanden worden door Internet Explorer geopend in plaats van gedownload
Voor meer informatie over een hulpprogramma om voor alle Microsoft Office-bestandstypen het proces automatisch te laten uitvoeren, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
238918 Beschikbaarheid van het Microsoft-hulpprogramma voor het bevestigen van het openen van Office-documenten
jpg gif bmp jpeg pcx png grayed greyed out save to disk tif tiff
Eigenschappen

Artikel-id: 177976 - Laatst bijgewerkt: 01/10/2005 15:54:33 - Revisie: 3.0

Microsoft Internet Explorer 1.0, Microsoft Internet Explorer 2.0, Microsoft Internet Explorer 3.0, Microsoft Internet Explorer 3.01, Microsoft Internet Explorer 3.02, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-bits editie, Microsoft Internet Explorer 4.01 128-bits editie, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 3.2, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-bits editie, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-bits editie, Microsoft Internet Explorer 4.01 128-bits editie, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 2.0, Microsoft Internet Explorer 3.0, Microsoft Internet Explorer 3.01, Microsoft Internet Explorer 3.02, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-bits editie, Microsoft Internet Explorer 4.01 128-bits editie, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.5

  • kbenv kbprb kbui KB177976
Feedback