Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Word: Voor automatisch markeren doet niet merk woorden met apostroffen

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:178920
Vrijwaring inhoud KB-artikelen over niet langer ondersteunde producten
Dit artikel heeft betrekking op producten waarvoor Microsoft geen ondersteuning meer biedt. Daarom wordt dit artikel alleen in de huidige vorm aangeboden en wordt het niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Wanneer u de index vermeldingen automatisch markeren met behulp van de voor automatisch markeren (die functieis, met een concordantie bestand), Microsoft Word niet zoeken naar woorden metapostrofs.
Oorzaak
De vermeldingen op de linkerkant van het concordantie bestand bevatten apostroffen.
Workaround
Dit probleem wilt omzeilen, zoeken naar woorden met de apostroffen die uwilt markeren met een Index vermeldings veld en vervang de apostroffen met eenspeciale caret-teken (^ ^). Hiervoor zowel in het document als linksde kolom van het bestand voor automatisch markeren (concordantie). Nadat de Index vermeldings veldenaan het document is toegevoegd, vervangt u de speciale tekens in dedocument met apostrofs.

Vervangt de apostroffen in het bestand voor automatisch markeren

Vervang de apostroffen in het bestand voor automatisch markeren, gaat u als volgt te werk:

 1. Open het bestand voor automatisch markeren (concordantie).
 2. Klik in het menu Bewerken op vervangen.
 3. Typ in het vak Zoeken een apostrof.
 4. Klik op speciaal en Caret-teken selecteren in het vak vervangen door. (Voer Word ^ ^ het post vak in.)Opmerking: Mogelijk moet u op meer speciale knop te zien.
 5. U moet hiertoe een selectieve vervangen op dit bestand. Hiertoe klikt u op Volgende zoeken. Als u de geselecteerde tekst vervangen door de speciale teken, klikt u op vervangen; Klik anders op Volgende zoeken. Wijzig alleen de apostrofs in de linkerkolom. Doe dit voor het hele document.
 6. Opslaan en sluit het bestand.

De apostroffen in het bestand dat u markeren met Index items wilt vervangen

Ter vervanging van de apostroffen in het bestand dat u markeren met index wiltposten, volg deze stappen:

 1. Open het bestand dat u voor automatisch markeren willen.
 2. Klik in het menu Bewerken op vervangen.
 3. Typ in het vak Zoeken een apostrof.
 4. Klik op speciaal en Caret-teken selecteren in het vak vervangen door. (In Word Voer ^ ^ het post vak in.)

  Opmerking: Mogelijk moet u op meer speciale knop te zien.
 5. U moet hiertoe een selectieve vervangen op dit bestand. Hiertoe klikt u op Volgende zoeken. Als u de geselecteerde tekst vervangen door de speciale teken, klikt u op vervangen; Klik anders op Volgende zoeken. Doe dit voor de hele document.

Gebruik de functie voor automatisch markeren de woorden in het bestand markeren

Open het bestand dat u wilt markeren index vermeldingen in en voert u dezestappen:

 1. Klik in het menu invoegen op Index en tabellen.
 2. Klik op het tabblad Index en op voor automatisch markeren.
 3. Selecteer in het dialoog venster bestand openen Index voor automatisch markeren voor het automatisch markeren (concordantie) bestand en klik op openen.

De apostrof teken herstellen

In het bestand waarin u index vermeldingen hebt gemarkeerd, gebruikt u het zoeken en vervangenfunctie vervangen het invoegteken (^ ^) met een apostrof. U doet dit doorVolg deze stappen:

 1. Klik in het menu Bewerken op vervangen.
 2. Met zoeken op speciaal en selecteer Caret-teken. (Deze wordt Typ ^ ^ het post vak in.)

  Opmerking: Mogelijk moet u op meer speciale knop te zien.
 3. Typ in het vak vervangen door een apostrof.
 4. Klik op Alles vervangen en sla het bestand.
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem in de Microsoft-productenaan het begin van dit artikel worden vermeld. Wij zijn dit probleem onderzoekenen wordt nieuwe informatie hier boeken in de Microsoft Knowledge Base als hetbeschikbaar.
Meer informatie
De functie voor automatisch markeren wilt gebruiken, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik in het menu invoegen op Index en tabellen.
 2. Klik op het tabblad Index en op voor automatisch markeren.
 3. Selecteer het bestand dat u hebt ingesteld om te zoeken naar woorden markeren met Index velden (XE) vermelding in uw document en klik op openen.
Opmerking: Dit bestand wordt meestal opgeslagen met de naam van het concordantie; Hoewel hetkan worden aangeroepen door een willekeurige naam.

Het bestand voor automatisch markeren of concordantie, bevat een tabel met twee kolommen. Linksitems voor Word te vinden (tref woorden) en de rechter kolom worden aangeduidkolom geeft de tekst voor de index (XE) velden. De informatie inDit artikel is van toepassing op de tref woorden in de linkerkolom.

Bijvoorbeeld vermeld een bestand voor automatisch markeren met de volgende gegevens
   Search Words            {XE} Content     |                  |  ------------------------------------------------------------  |sample text         |This goes in the XE Field  |  ------------------------------------------------------------  |Smith's Concept of a Dream |Smith's Concept of a Dream  |  ------------------------------------------------------------  |Smith Concept of a Dream  |Smith's Concept of a Dream  |  ------------------------------------------------------------				
Voor automatisch markeren wordt niet de items in de linkerkolom van de tabel markerenapostroffen (rij twee), maar wordt markeert het derde item in de derde rij.
VBA auto merk fout niet word97 word8

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 178920 - Laatst bijgewerkt: 02/25/2011 03:04:00 - Revisie: 2.0

Microsoft Word 97 Standard Edition, Microsoft Word 98 voor Macintosh

 • kbbug kbfield kbfix kbmacro kbmt KB178920 KbMtnl
Feedback