Šobrīd esat bezsaistē, tiek gaidīts atkārtots savienojums ar internetu

Voorbeeld: IEHelper-koppelen aan Internet Explorer 4. 0 met behulp van een Browser-helperobject

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:179230
Samenvatting
Om te koppelen aan een actief exemplaar van Internet Explorer 4. 0, kunt uGebruik een "Browser-helperobject." Een "Browser Helper Object" is een DLL-bestand dat wordtzelf koppelen aan elke nieuwe sessie van Internet Explorer 4. 0. U kuntDeze functie toegang te krijgen tot het objectmodel van een bepaald actiefexemplaar van Internet Explorer. U kunt deze functie ook gebruiken om gebeurtenissenvanuit een exemplaar van Internet Explorer 4. 0.

Dit artikel verwijst ook naar een voorbeeld dat laat zien hoe eenBrowser helperobject.
Meer informatie
Het volgende bestand wordt gedownload vanaf het Microsoft Download Center:
Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591Hoe Microsoft-ondersteuningsbestanden via Online Services downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen. Microsoft gebruikt de meest actuele software voor virusdetectie die beschikbaar was op de datum waarop het bestand werd gepost. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand verhinderen.

Browser Helper-objecten

Wanneer een exemplaar van Internet Explorer 4. 0 wordt gestart, wordt er gezocht deregister voor CLSID's opgeslagen onder de volgende sleutel:
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Explorer\Browser helper-objecten
Als deze sleutel bestaat en er zijn CLSID's die worden vermeld onder het Internet ExplorerCoCreateInstance zal gebruiken om een exemplaar van elk object te makeneen subsleutel onder deze sleutel weer gegeven. Houd er rekening mee dat de CLSID van het object umaken moet worden weer gegeven als een subsleutel en niet een benoemde waarde.

Stel bijvoorbeeld dat de volgende vermelding in het register bestaatHKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser HelperObjects\ {CE7C3CF0-4B15-11 D 1-ABED-709549C10000}. Internet Explorer probeertmaakt een exemplaar van het object waarnaar wordt verwezen door de CLSID {CE7C3CF0 - 4B15 -11 D 1-ABED-709549C10000} telkens wanneer Internet Explorer wordt gestart.

Deze registersleutels kunnen handmatig of via het zelf worden gemaaktregistratie-gedeelte van uw COM-toepassing.

Er zijn enkele vereisten bij het maken van een Browser-helperobject

  • De toepassing die u maakt, moet een in-proc server (dat wil zeggen DLL-BESTAND).
  • Deze DLL moet IObjectWithSite implementeren.
  • De IObjectWithSite::SetSite()-methode moet worden geïmplementeerd. Via de Deze methode die uw toepassing een verwijzing naar Internet ontvangt IUnknown van Explorer. (Internet Explorer daadwerkelijk geeft een verwijzing naar Kan IWebBrowser2, maar de uitvoering van SetSite() krijgt een verwijzing naar IUnknown). U kunt deze IUnknown pointer gebruiken voor het automatiseren van Internet Explorer of gebeurtenissen worden opgevangen vanuit Internet Explorer.
  • Deze moet worden geregistreerd als een Browser-helperobject zoals hierboven beschreven.
WAARSCHUWING: Internet Explorer maakt een exemplaar van elke Browser HelperObject weer gegeven in het register telkens wanneer een nieuw exemplaar van InternetExplorer wordt gestart. Dit betekent dat als u Active Desktop geïnstalleerd hebt,Browser Helper-objecten worden geladen telkens als u een nieuwe map openenevenals bij de browser zelf wordt gestart.
IEHelper Helper

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Rekvizīti

Raksta ID: 179230. Pēdējo reizi pārskatīts: 02/25/2011 04:08:00. Pārskatījums: 2.0

Microsoft Internet Client SDK 4.01

  • kbdownload kbFAQ kbfile kbinfo kbsample kbmt KB179230 KbMtnl
Atsauksmes