Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

OUTLOOK 98: Het PST- en OST-bestand van Outlook comprimeren

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL179868
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.


OPMERKING: de hierna beschreven procedures zijn alleen van toepassing als u Outlook hebt geïnstalleerd met de optie Bedrijfswerkgroep/overige. Met deze optie kunt u gebruikmaken van MAPI-services (Messaging Application Programming Interface). Als u niet meer weet welke installatie-optie u hebt geselecteerd, klikt u op Info in het menu Help. Als u Outlook hebt geïnstalleerd met de optie Bedrijfswerkgroep, wordt dit in het dialoogvenster Info vermeld.
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u het PST-bestand (Personal Folders) of het OST-bestand (Offline Store) van Microsoft Outlook kunt comprimeren. Op die manier zorgt u ervoor dat verwijderde items geen schijfruimte meer innemen en dat er ruimte vrijkomt op de vaste schijf.
Meer informatie
Als u ruimte wilt vrijmaken op de vaste schijf van uw computer, kunt u ongewenste items uit de verschillende PST- en/of OST-mappen verwijderen en de bestanden vervolgens comprimeren.

OPMERKING: als u ongewenste items verwijdert uit de verschillende Outlook-mappen, worden deze items automatisch verplaatst naar de map Verwijderde items. Er komt dan geen extra schijfruimte vrij, aangezien deze map in hetzelfde bestand is opgenomen. Als u de items definitief wilt verwijderen, maakt u de map Verwijderde items leeg, zodat het bestand door Outlook kan worden gecomprimeerd.

Tijdens het compressieproces wordt niet alle vrije ruimte uit het bestand verwijderd. Er blijft altijd 16 kB of 4 procent van de totale bestandsgrootte (indien dit meer is dan 16 kB) aan vrije ruimte in het bestand aanwezig.

Een te comprimeren bestand moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De bestandsgrootte moet minimaal 16 kB bedragen.

 • In het bestand moet minimaal 16 kB aan ruimte zijn vrijgemaakt sinds dit voor het laatst werd gecomprimeerd.
U kunt de bestandscompressie handmatig starten. Het is echter ook mogelijk een bestand automatisch te laten comprimeren.

Automatisch comprimeren op de achtergrond

PST-bestanden die niet op uw computer zijn opgeslagen, moeten wellicht handmatig worden gecomprimeerd. Dit komt door de interactie tussen uw computer en de computer met de PST-bestanden.

Automatische compressie is een achtergrondtaak die tijdens perioden van inactiviteit wordt uitgevoerd. U kunt deze achtergrondtaak alleen laten uitvoeren als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Outlook moet actief zijn.-en-

 • -en-De computer mag niet bezig zijn met andere CPU-intensieve taken, zoals het kopiëren of downloaden van bestanden.

PST-compressie handmatig starten

 1. Klik op Services in het menu Extra.
 2. Selecteer Persoonlijke mappen en klik op Eigenschappen.
 3. Klik op Nu comprimeren op het tabblad Algemeen.
 4. Klik tweemaal op OK.

OST-compressie handmatig starten

 1. Klik op Services in het menu Extra.
 2. Selecteer Microsoft Exchange-server en klik op Eigenschappen.
 3. Klik op 'Instellingen van bestand met off line mappen' op het tabblad Geavanceerd.
 4. Klik op Nu comprimeren.
 5. Klik driemaal op OK.
Als u meer informatie wilt over het comprimeren van mappen bij de installatie Alleen Internet-e-mail, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
179870 OL98: (IMO) Compacting Outlook PST Files
98 outlook.pst mailbox.pst
Eigenschappen

Artikel-id: 179868 - Laatst bijgewerkt: 02/10/2014 21:40:43 - Revisie: 2.0

Microsoft Outlook 98 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive evnprfm gnlfilem gnlfold kbhowto kbinfo KB179868
Feedback