Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

LMHOSTS-bestand maken voor oplossen van problemen met domeinverificatie en naamomzetting

Klik op de volgende koppeling voor een Microsoft Windows XP-versie van dit artikel: 314108.
Samenvatting
Het kan gebeuren dat er op uw TCP/IP-netwerk problemen met naamomzetting zijn en dat u Lmhosts-bestanden nodig hebt om NetBIOS-namen om te zetten. In dit artikel wordt beschreven hoe u een Lmhosts-bestand kunt maken dat kan worden gebruikt bij het omzetten van namen en het verifiëren van domeinen.
Meer informatie
Gebruik de volgende stappen om een geldig Lmhosts-bestand te maken:
 1. Maak met een teksteditor zoals Notepad.exe of Edit.com een bestand met de naam Lmhosts en sla het bestand op in de volgende map:
     Windows NT   ----------   %SystemRoot%\System32\Drivers\Etc   Windows 95   ----------   C:\Windows (de map waarin Windows is geïnstalleerd)   Windows NT en Windows 2000   ---------------------------   %SystemRoot%\System32\Drivers\Etc						
  Opmerking De bestandsnaam is Lmhosts, zonder extensie. Als u Notepad.exe gebruikt, wordt mogelijk automatisch de extensie .TXT toegevoegd. In dat geval moet u een opdrachtprompt gebruiken om de naam van het bestand te wijzigen (de extensie te verwijderen).
 2. Voeg de volgende vermeldingen toe aan het Lmhosts-bestand:
     10.0.0.1  PDCNAAM  #PRE #DOM:DOMEINNAAM   10.0.0.1  "DOMEINNAAM  \0x1b"  #PRE					
  Opmerking In de domeinnaam in deze vermelding wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters. Zorg ervoor dat u de naam typt in hoofdletters, zie Q262655 PDC Names Entered in LMHOSTS File are case-sensitive.
Opmerking Het gebruik van spaties tussen deze vermeldingen is verplicht. Vervang 10.0.0.1 door het IP-adres van de primaire domeincontroller (PDC), DCNAAM door de NetBIOS-naam van de PDC en domein door de naam van het Windows NT-domein. Tussen de aanhalingstekens moeten in totaal 20 tekens staan (de domeinnaam plus het juiste aantal spaties om aan 15 tekens te komen, plus de backslash, plus de hexadecimale NetBIOS-voorstelling van het type service).

U kunt zien waar het 16e teken staat door de volgende regel naar het LMHOSTS-bestand te kopiëren:
   # IP-adres   "123456789012345*7890"				
Zorg ervoor dat de aanhalingstekens (") onder elkaar staan door spaties toe te voegen aan of te verwijderen van de commentaarregel. Plaats de \ op de 16e positie (de positie die wordt aangegeven met een *). U moet SPATIES gebruiken voor de naam en achter de \, geen tabtekens.

Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
163409 NetBIOS Suffixes (16th Character of the NetBIOS Name)
 1. Nadat u de bovenstaande regels hebt toegevoegd, slaat u het bestand op en sluit u de editor af.
 2. Ga naar een opdrachtprompt, typ de volgende opdracht en druk op ENTER:
  nbtstat -R
  Opmerking De schakeloptie -R moet u als hoofdletter typen. Het volgende bericht wordt weergegeven:
  De NBT-tabel met externe cachenamen is gewist en voorgeladen.
 3. Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt en druk vervolgens op ENTER:
  nbtstat -c
  Opmerking De schakeloptie -c moet u als kleine letter typen. Er verschijnt een bericht dat er ongeveer zo uitziet:
     IP-adres van knooppunt: [10.0.0.5] Scope-ID: []          NetBIOS-tabel met externe cachenamen     Naam       Type    Hostadres  Duur [sec]   ----------------------------------------------------------   PDCnaam    <03> UNIQUE   10.0.0.1      -1   PDCnaam    <00> UNIQUE   10.0.0.1      -1   PDCnaam    <20> UNIQUE   10.0.0.1      -1   Domein     <1B> UNIQUE   10.0.0.1      -1						
Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
180099 Troubleshooting LMHOSTS Name Resolution Issues
win2000hotnet
Eigenschappen

Artikel-id: 180094 - Laatst bijgewerkt: 12/15/2004 23:05:00 - Revisie: 2.1

 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server
 • Microsoft Windows® 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.5
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
 • kbhowto KB180094
Feedback