VERT.ZOEKEN of HORIZ.ZOEKEN gebruiken om een exacte overeenkomst te zoeken

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder nl181213
Samenvatting
De functies VERT.ZOEKEN en HORIZ.ZOEKEN bevatten een argument, bereik genaamd, waarmee u een exacte overeenkomst voor de zoekwaarde kunt zoeken zonder de opzoektabel te sorteren.

Opmerking De opzoektabel hoeft niet te worden gesorteerd als u het argument bereik op de juiste manier gebruikt.
Meer informatie
De syntaxis van deze functies is als volgt gedefinieerd.

Functie VERT.ZOEKEN

  =VERT.ZOEKEN(zoekwaarde;tabelmatrix;kolomindex_getal;bereik)				
waarbij:
  Argument   Definitie van argument  ---------------------------------------------------------------------  zoekwaarde  De waarde die in de eerste kolom van de matrix moet worden gezocht.  tabelmatrix De tabel met gegevens waarin gegevens worden gezocht.  kolomindex  Het kolomnummer in de tabelmatrix waarvoor de        overeenkomende waarde moet worden geretourneerd.  bereik    Dit is een logische waarde waarmee wordt aangegeven of de        gevonden gegevens exact of bij benadering moeten overeenkomen. Bij WAAR of        weglating komt het resultaat ongeveer overeen met de zoekwaarde. Met andere woorden,        als er geen exacte overeenkomst wordt gevonden, wordt de volgende        grootste waarde geretourneerd die minder is dan de zoekwaarde.        Bij ONWAAR wordt met VERT.ZOEKEN een exacte overeenkomst gezocht.        Als deze niet wordt gevonden, wordt de foutwaarde #N/B geretourneerd.				
Opmerking Als het argument bereik WAAR is of wordt weggelaten (om gegevens te retourneren die bij benadering overeenkomen), moeten de waarden in de eerste kolom van tabelmatrix in oplopende volgorde zijn gesorteerd. Als het argument bereik ONWAAR is (voor een exacte overeenkomst), hoeft de tabelmatrix niet te zijn gesorteerd.

Voorbeeld waarbij het argument bereik ONWAAR is

De volgende lijst bevat enkele soorten fruit en de bijbehorende kleuren. Zoals u ziet, is de eerste kolom niet gesorteerd:
  A1: Fruit     B1: Kleur  A2: Kiwi     B2: Groen  A3: Banaan    B3: Geel  A4: Grapefruit  B4: Oranje   A5: Appel     B5: Rood  				
Met de volgende formule wordt de kleur (Rood) gezocht die hoort bij de appel. U kunt de formule in een willekeurige cel van het werkblad typen:
=VERT.ZOEKEN("Appel";A2:B5;2;ONWAAR)				
Als u het argument bereik wijzigt in WAAR, wordt in Excel de fout #N/B geretourneerd omdat de eerste kolom niet is gesorteerd.

Functie HORIZ.ZOEKEN

=HORIZ.ZOEKEN(zoekwaarde;tabelmatrix;rij-index_getal;bereik)				
waarbij:
  Argument   Definitie van argument  ---------------------------------------------------------------------  zoekwaarde  De waarde die in de eerste kolom van de matrix moet worden gezocht.  tabelmatrix De tabel met gegevens waarin gegevens worden gezocht.  rij_index  Het rijnummer in de tabelmatrix waarvoor de        overeenkomende waarde moet worden geretourneerd.  bereik    Dit is een logische waarde waarmee wordt aangegeven        of de gevonden gegevens exact of bij benadering moeten overeenkomen.        Bij WAAR of weglating komt het resultaat ongeveer overeen met        de zoekwaarde. Met andere woorden, als er geen exacte overeenkomst        wordt gevonden, wordt de volgende grootste waarde geretourneerd        die minder is dan de zoekwaarde. Bij ONWAAR wordt met VERT.ZOEKEN        een exacte overeenkomst gezocht. Als er geen exacte overeenkomst        wordt gevonden, wordt de foutwaarde #N/B geretourneerd.				
Opmerking Als het argument bereik WAAR is of wordt weggelaten (om gegevens te retourneren die bij benadering overeenkomen), moeten de waarden in de eerste rij van tabelmatrix in oplopende volgorde zijn gesorteerd. Als het argument bereik ONWAAR is (voor een exacte overeenkomst), hoeft de tabelmatrix niet te zijn gesorteerd.

Voorbeeld waarbij het argument bereik ONWAAR is

De volgende lijst bevat enkele soorten fruit en de bijbehorende kleuren. Zoals u ziet, is de eerste kolom niet gesorteerd:
  A1: Fruit     B1: Kleur  A2: Kiwi     B2: Groen  A3: Banaan    B3: Geel  A4: Grapefruit  B4: Oranje   A5: Appel     B5: Rood				
Met de volgende formule wordt de kolom Kleur gevonden en wordt het derde item (-1) voor de kop Geel geretourneerd. U kunt de formule in een willekeurige cel van het werkblad typen:
=HORIZ.ZOEKEN("Kleur";A1:B5;3;ONWAAR)				
Als u het argument bereik wijzigt in WAAR, wordt in Excel de fout #N/B geretourneerd omdat de eerste kolom niet is gesorteerd.
Referenties
Voor meer informatie over het gebruik van ZOEKEN-functies in Microsoft Excel klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
181212XL: Een zoekactie uitvoeren met ongesorteerde gegevens in Excel
214264XL: Een hoofdlettergevoelige zoekactie uitvoeren
214069XL: De eerste of laatste overeenkomst retourneren in een matrix
181201XL: HORIZ.ZOEKEN, VERT.ZOEKEN, ZOEKEN retourneren onjuiste waarden
213476XL: Onverwachte resultaten met combinatie van tekst en getallen in opzoektabel
280094XL: Voorbeeld van een door de gebruiker gedefinieerde functie om formulefouten te verbergen
Voor meer informatie over de functie HORIZ.ZOEKEN klikt u op Microsoft Excel Help in het menu Help, typt u HORIZ.ZOEKEN werkbladfunctie in de Office-assistent of de Antwoordwizard en klikt u op Zoeken om het onderwerp weer te geven.
Voor meer informatie over de functie VERT.ZOEKEN klikt u op Microsoft Excel Help in het menu Help, typt u VERT.ZOEKEN werkbladfunctie in de Office-assistent of de Antwoordwizard en klikt u op Zoeken om het onderwerp weer te geven.
XL2002 XL2000 XL97 XL XL2003
Eigenschappen

Artikel-id: 181213 - Laatst bijgewerkt: 12/11/2006 15:28:58 - Revisie: 3.0

Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition

 • kbhowto KB181213
Feedback