Outlook 98: (Internet Mail Only (IMO) PST-gegevens herstellen met de Reparatieset voor het Postvak IN

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.


Opmerking De hierna beschreven procedures zijn alleen van toepassing als u Outlook hebt geïnstalleerd met de optie voor alleen internet-e-mail. Als u niet meer weet welke installatieoptie u hebt geselecteerd, klikt u op Infoin het menu Help. Als de optie Alleen ondersteuning voor Internet-mail is geïnstalleerd, wordt 'Alleen Internet-e-mail' weergegeven.

Voor informatie over de verschillen tussen de e-mailclients Microsoft Outlook en Microsoft Outlook Express klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
257824 Outlook 2002: Verschillen tussen Outlook en Outlook Express
Samenvatting
Dit artikel bevat tips over hoe u mappen en items uit een beschadigd bestand met persoonlijke mappen (*.pst) kunt herstellen met behulp van de Reparatieset voor het Postvak IN.
Meer informatie
De Reparatieset voor het Postvak IN (Scanpst.exe) is een hulpprogramma waarmee u problemen kunt verhelpen met bestanden met persoonlijke mappen (*.pst).

De Reparatieset voor het Postvak IN wordt meegeleverd bij Microsoft Windows 95 en bevindt zich op de cd-rom met Microsoft Outlook 98 en op de cd-rom met Microsoft Office 97. Het programma wordt automatisch geïnstalleerd tijdens Setup.Als u meer informatie wilt over het installeren en uitvoeren van de Reparatieset voor het Postvak IN, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
181167 OL98: How to Find and Run the Inbox Repair Tool

De Reparatieset voor het Postvak IN uitvoeren

 1. Klik op Start en wijs Zoeken aan.
 2. Typ scanpst.exe in het vak Zoeken naar bestanden of mappen met deze naam.
 3. Typ het pad en de bestandsnaam van het pst-bestand of klik op Bladeren om het bestand te zoeken met het bestandssysteem van Windows.
 4. Klik op Starten.

Functie van de Reparatieset voor het Postvak IN

Wanneer u het reparatieprogramma uitvoert op een bestand met persoonlijke mappen, gebeurt het volgende:

 • De mapstructuur en de koppen van de items in het .pst-bestand worden geanalyseerd om te proberen alle mappen en items terug te zetten.
 • Als het .pst-bestand wordt teruggezet, betekent dit dat er problemen zijn gevonden die, indien mogelijk, zijn hersteld.
 • Het reparatieprogramma probeert nu van elk bestand een .pst-bestand te maken. Als u de naam van een uitvoerbaar bestand wijzigt in Iets.pst, wordt het bestand door het hulpprogramma gewijzigd in een koppelbaar .pst-bestand.

Bestand met teruggezette persoonlijke mappen

Nadat u de Reparatieset voor het Postvak IN hebt uitgevoerd, start u Outlook met behulp van het profiel waarin het bestand met persoonlijke mappen is opgenomen dat u wilt herstellen. Klik in het menu Beeld op Mappenlijst om de mappenlijstweergave in te schakelen. In de mappenlijst moeten de volgende teruggezette mappen worden weergegeven:
Teruggezette persoonlijke mappen
Agenda Contactpersonen Logboek Notities Postvak IN Postvak UIT Taken Verwijderde Items Verzonden items
Deze mappen zijn gewoonlijk leeg, omdat dit een nieuw .pst-bestand is. Er moet ook een map worden weergegeven met de naam Gevonden voorwerpen. Deze map bevat mappen en items die zijn teruggezet door de Reparatieset voor het Postvak IN. Verloren items kunnen niet worden gerepareerd.

Gerepareerde items terugzetten

U moet zoveel mogelijk items uit de map Gevonden voorwerpen verplaatsen naar een nieuwe persoonlijke map in uw profiel. Eerst maakt u een nieuwe vermelding voor persoonlijke mappen in het profiel. Vervolgens sleept u de herstelde items uit de map Gevonden voorwerpen naar de gewenste locatie in de nieuwe persoonlijke mappen.

Een nieuwe persoonlijke map maken in uw account

 1. Wijs in het menu Bestand van Outlook Nieuw aan en klik op Bestand met persoonlijke mappen (.pst).
 2. Accepteer of typ een naam voor de nieuwe persoonlijke map en klik op Maken. Klik op OK in het dialoogvenster Persoonlijke mappen maken.
Als het goed is, bevindt er zich nu een nieuwe vermelding voor persoonlijke mappen in het profiel. Sleep de herstelde items uit de map Gevonden voorwerpen naar de nieuwe persoonlijke mappen. Wanneer u alle items hebt verplaatst, kunt u de herstelde persoonlijke mappen uit het profiel verwijderen, inclusief de map Gevonden voorwerpen.

Items uit het back-upbestand met persoonlijke mappen terugzetten

Opmerking Als u het oorspronkelijke .pst-bestand niet kunt openen voordat u de Reparatieset voor het Postvak IN uitvoert, werken de onderstaande procedures niet correct. Als u het oorspronkelijke .pst-bestand wel kunt openen, bestaat een kleine kans dat u met de volgende procedures extra items kunt terugzetten vanuit het beschadigde .pst-bestand.

Wanneer u de Reparatieset voor het Postvak IN uitvoert, wordt de optie voor het maken van een back-up van het oorspronkelijke .pst-bestand ingeschakeld. Met deze optie maakt u een bestand op de vaste schijf met de naam <bestandsnaam>.bak. Dit is een kopie van het oorspronkelijke bestand <bestandsnaam>.pst, met een andere extensie. Het .bak-bestand bevindt zich in de map van het oorspronkelijke .pst-bestand.

Mogelijk kunt u items terugzetten uit het .bak-bestand die niet kunnen worden teruggezet met de Reparatieset voor Postvak IN. Maak een kopie van het .bak-bestand en geef dit bestand een nieuwe naam met een .pst-extensie, bijvoorbeeld Nieuwenaam.pst.

Gegevens importeren uit oude persoonlijke mappen

 1. Klik op Importeren en exporteren in het menu Bestand.
 2. Selecteer Uit een ander programma of bestand importeren en klik op Volgende.
 3. Klik op Persoonlijke mappen-bestand (.pst-bestand) en klik op Volgende.
 4. Selecteer het bestand Nieuwenaam.pst onder de optie Te importeren bestand. Klik op Geen duplicaten importeren onder Opties en klik op Volgende.
 5. Typ het pad en de bestandsnaam bij Persoonlijke mappen importeren of zoek en selecteer de map die u wilt importeren. Klik op Volgende.
 6. Schakel de optie Mappen importeren in dezelfde map in in en selecteer uw bestand met nieuwe persoonlijke mappen die wordt vermeld in stap 4 van de sectie Gerepareerde items terugzetten. Klik op Voltooien.
Opmerking Het back-upbestand is het bestand dat oorspronkelijk was beschadigd. Daarom kunt u mogelijk geen andere items terugzetten dan de items die al waren hersteld in de map Gevonden voorwerpen. Als u het bestand Nieuwenaam.pst niet kunt importeren in Outlook, bent u alle gegevens kwijt die zich niet in de map Gevonden voorwerpen bevinden.

De bezorgingslocatie voor e-mail wijzigen naar uw nieuwe persoonlijke mappen

 1. Klik met de rechtermuisknop op de nieuwe persoonlijke map en klik op Eigenschappen van persoonlijke mappen.
 2. Klik op POP-e-mail bezorgen bij dit bestand met persoonlijke mappen. Klik op OK. Klik op OK wanneer u daarom wordt gevraagd door de Office-assistent.
 3. Sluit Outlook af en start het programma opnieuw. Uw e-mailberichten worden nu verzonden naar de nieuwe persoonlijke map.
 4. Klik op Ja als u daarom wordt gevraagd door de Office-assistent.
 5. Klik met de rechtermuisknop op de oude persoonlijke map en klik vervolgens op Persoonlijke mappen sluiten om de map uit de lijst te verwijderen.


damaged damage
Eigenschappen

Artikel-id: 181523 - Laatst bijgewerkt: 01/12/2015 15:59:35 - Revisie: 1.0

Microsoft Outlook 98 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB181523
Feedback