Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

De beschikbare hoeveelheid RAM voor Windows opgeven met behulp van MaxPhysPage

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL181862
Samenvatting
Dit artikel bevat een tabel met MaxPhysPage-waarden die u kunt gebruiken om de beschikbare hoeveelheid RAM (Random Access Memory) voor Windows te beperken.
Meer informatie
Als u MaxPhysPage wilt gebruiken om de beschikbare hoeveelheid RAM voor Windows op te geven, voegt u de volgende regel toe aan de sectie [386Enh] van het bestand System.ini:
 MaxPhysPage=<nnn>

Hierbij is <nnn> een hexadecimaal getal dat het aantal geheugenpagina's bepaalt dat voor Windows beschikbaar is. Een pagina staat voor 4096 byte RAM voor 486-processoren en Pentium-processoren.

Als MaxPhysPage wordt gebruikt, wordt de volgende formule gebruikt voor het vaststellen van de hoeveelheid RAM die voor Windows beschikbaar is:
  4096 X MaxPhysPage (decimaal) = Hoeveelheid beschikbaar RAM voor Windows in bytes

Als u Windows derhalve wilt beperken tot 32 MB geheugen, gebruikt u de volgende formule voor MaxPhysPage:
  (32 * 1048576) / 4096 = 8192 (decimaal) of 02000 (hexadecimaal)

OPMERKING: één megabyte is 1.048.576 bytes.

In de volgende tabel worden een aantal gangbare hoeveelheden RAM vermeld met de bijbehorende ingang voor MaxPhysPage:
  Hoeveelheid RAM  beschikbaar voor Windows (MB) (Bytes)      MaxPhysPage  --------------------------------------------------------------  960            1,006,632,960   MaxPhysPage=3C000  896             939,524,096   MaxPhysPage=38000  832             872,415,323   MaxPhysPage=34000  768             805,306,368   MaxPhysPage=30000  704             738,197,504   MaxPhysPage=2C000  640             671,088,640   MaxPhysPage=28000  576             603,979,776   MaxPhysPage=24000  512             536,870,912   MaxPhysPage=20000  448             469,762,048   MaxPhysPage=1C000  384             402,653,184   MaxPhysPage=18000  320             335,544,320   MaxPhysPage=14000  256             268,435,456   MaxPhysPage=10000  224             234,881,024   MaxPhysPage=0E000  192             201,326,592   MaxPhysPage=0C000  160             167,772,160   MaxPhysPage=0A000  128             134,217,728   MaxPhysPage=08000  96             100,663,296   MaxPhysPage=06000  88              92,274,688   MaxPhysPage=05800  80              83,886,080   MaxPhysPage=05000  72              75,497,472   MaxPhysPage=04800  64              67,108,864   MaxPhysPage=04000  56              58,720,256   MaxPhysPage=03800  48              50,331,648   MaxPhysPage=03000  40              41,943,040   MaxPhysPage=02800  32              33,554,432   MaxPhysPage=02000  24              25,165,824   MaxPhysPage=01800  16              16,777,216   MaxPhysPage=01000  12              12,582,912   MaxPhysPage=00C00  08              8,388,608   MaxPhysPage=00800

Raadpleeg het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor meer informatie over MaxPhysPage:
Artikel-id:134503
TITEL: Parity Error Messages May Indicate Bad Memory

Artikel-id: Q8343683436
TITEL: Windows 3.1 Resource Kit SYSTEM.INI [386ENH] Section M-Z
how to
Eigenschappen

Artikel-id: 181862 - Laatst bijgewerkt: 12/15/2004 23:03:00 - Revisie: 2.2

 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • kbhowto kbwinme kbenv diskmem win98 win95 KB181862
Feedback