Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

FIX: Content-Disposition: forceert geen weergave van het dialoogvenster voor het downloaden van een bestand

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL182315
Vrijwaring inhoud KB-artikelen over niet langer ondersteunde producten
Dit artikel heeft betrekking op producten waarvoor Microsoft geen ondersteuning meer biedt. Daarom wordt dit artikel alleen in de huidige vorm aangeboden en wordt het niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Volgens de informatie op de websitehttp://www.nic.mil/ftp/rfc/rfc2183.txtwordt door het instellen van de header Content-Disposition op het type 'attachment' bij het terugsturen van een bestand naar een client, de client geforceerd de gebruiker om invoer te vragen. Het gaat hierbij normaal gesproken om de vraag of de gebruiker het bestand wil inzien of opslaan. Het is mogelijk dat Internet Explorer 4.01 het teruggestuurde bestand probeert te openen zonder dit te vragen aan de gebruiker.
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden genoemd in de sectie "De informatie in dit artikel is van toepassing op:" worden vermeld.
Deze fout is gecorrigeerd in Internet Explorer 5.
Meer informatie
Internet Explorer geeft een dialoogvenster voor het downloaden van bestanden weer wanneer een documentbestand voor een toepassing die op een client is geïnstalleerd, eerst wordt geopend in Internet Explorer. Dit dialoogvenster biedt de gebruiker de volgende opties:

 • Dit bestand openen vanaf de huidige locatie
 • Dit bestand op schijf opslaan
Tevens bevat dit dialoogvenster het volgende selectievakje:
Altijd waarschuwen alvorens bestanden van dit type te openen
Nadat de gebruiker dit selectievakje heeft uitgeschakeld, zal Internet Explorer altijd bestanden van dit type openen.

Als een bestand wordt teruggestuurd naar Internet Explorer waarvan de header Content-Disposition is ingesteld op het type 'attachment', zou Internet Explorer de gebruiker om een bevestiging moeten vragen, ongeacht de hiervoor vermelde selectie. Dit is echter niet altijd het geval.

Internet Explorer 4.01 biedt ondersteuning voor de header Content-Disposition. Deze ondersteuning bestaat uit het initialiseren van het dialoogvenster Bestand downloaden (indien dit wordt weergegeven) met een voorgestelde bestandsnaam. In de volgende programmacode kunt u zien hoe de header Content-Disposition en een voorgestelde bestandsnaam vanuit een CGI-programma kan worden verzonden:
  #include <stdio.h>  int main()  {   char szContentType[]="Content-Type: bad/type\r\nContent-Disposition:"             " attachment; filename=name.xxx\r\n\r\n";   printf(szContentType);   printf("Dit is een test.");   return 0;  }
Geef bij de parameter voor de bestandsnaam geen pad op. Gebruik ook geen aanhalingstekens rondom de bestandsnaam.

Wanneer u het inhoudstype instelt op een type dat Internet Explorer niet kent, lijkt het voor de hand liggend dat Internet Explorer de weergave van het dialoogvenster Bestand downloaden forceert. Dit is echter niet zo. Internet Explorer onderzoekt de gegevens die door de server worden gestuurd en detecteert het type van het verzonden bestand. Als Internet Explorer het bestandstype herkent, bepalen de gebruikersvoorkeuren de actie die wordt ondernomen. Er is op dit moment geen gegarandeerd betrouwbare methode om de weergave van het dialoogvenster Bestand downloaden te forceren bij het downloaden van een bestand naar Internet Explorer.
kbdsi
Eigenschappen

Artikel-id: 182315 - Laatst bijgewerkt: 11/03/2003 11:36:45 - Revisie: 2.0

Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2

 • kbbug kbfaq kbfix kbiefaq KB182315
Feedback
tml>t=">