Beschrijving van registervermeldingen voor beveiligingszones in Internet Explorer

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Opmerking
Dit artikel is bedoeld voor supportmedewerkers en IT-professionals. Als u niet vertrouwd bent met geavanceerde informatie, is het wellicht raadzaam iemand anders om hulp te vragen of om contact op te nemen met de ondersteuningsservice. Op de volgende Microsoft-website vindt u informatie over de manier waarop u contact kunt opnemen met de ondersteuningsservice: Klik voor meer informatie over het beheer van beveiligings- en privacyinstellingen in Internet Explorer voor thuisgebruikers u op de volgende artikelnummers, zodat de desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikelen worden weergegeven:
174360 Beveiligingszones gebruiken in Internet Explorer
283185 Cookies beheren in Internet Explorer 6
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe en waar beveiligingszones en privacy-instellingen van Internet Explorer worden opgeslagen en beheerd in het register. Met Groepsbeleid of de Microsoft Internet Explorer Administration Kit (IEAK) kunt u beveiligingszones en privacy-instellingen opgeven. Als u Groepsbeleid of IEAK gebruikt op een Microsoft Windows 2000-computer, moet u verschillende hotfixes installeren om beveiligingszones en privacy-instellingen te kunnen opgeven.Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
316116 U kunt geen groepsbeleid voor Internet Explorer 6 beheren op een Windows 2000-computer.


Als u de beveiligingszones automatisch wilt laten aanpassen, gaat u naar de sectie Het probleem voor mij oplossen. Als u er de voorkeur aan geeft om het probleem zelf op te lossen, gaat u naar de sectie Dit probleem zelf oplossen.
Het probleem voor mij oplossen
Als u dit probleem automatisch wilt oplossen, klikt u op de koppeling Dit probleem oplossen. Klik vervolgens op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard.Opmerking Deze wizard is mogelijk alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.

Opmerking Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de automatische correctie opslaan op een flashstation of een cd, zodat u de correctie kunt uitvoeren op de computer waarop sprake is van het probleem.
Dit probleem zelf oplossen

Privacy in Internet Explorer 6

In Internet Explorer 6 is het tabblad Privacy toegevoegd om gebruikers meer controle te geven over cookies. Er zijn verschillende privacyniveaus voor de zone Internet en deze worden in het register opgeslagen op dezelfde locatie als de beveiligingszones.

U kunt ook een website toevoegen waarvoor cookies zijn ingeschakeld of geblokkeerd op basis van de website, ongeacht het privacybeleid op de website. Deze registersleutels worden opgeslagen in de volgende registersubsleutel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\P3P\History
Domeinen die zijn toegevoegd als een beheerde site worden onder deze subsleutel weergegeven. Deze domeinen kunnen de volgende DWORD-waarden hebben:
0x00000005 - Altijd blokkeren
0x00000001 - Altijd toestaan

Internet Explorer 5.0 en latere versies van Internet Explorer

Instellingen voor beveiligingszones voor Internet Explorer worden opgeslagen onder de volgende registersubsleutels:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings


HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
Deze registersleutels bevatten de volgende sleutels:
 • TemplatePolicies
 • ZoneMap
 • Zones
Opmerking Beveiligingszones worden standaard opgeslagen in de
HKEY_CURRENT_USER
substructuur van het register. Omdat deze substructuur dynamisch wordt geladen voor elke gebruiker, beïnvloeden de instellingen van de afzonderlijke gebruikers elkaar niet.

Als de instelling Beveiligingszones: alleen de instellingen van de computer gebruiken is ingeschakeld in Groepsbeleid of als de DWORD-waarde Security_HKLM_only aanwezig is en de waarde 1 heeft in de volgende registersubsleutel, worden alleen lokale instellingen gebruikt en hebben alle gebruikers dezelfde beveiligingsinstellingen:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
Als het beleid Security_HKLM_only is ingeschakeld, worden HKLM-waarden gebruikt in Internet Explorer. De HKCU-waarden worden echter nog steeds weergegeven in de zone-instellingen op het tabblad Beveiliging in Internet Explorer. In Internet Explorer 7 wordt het volgende bericht op het tabblad Beveiliging van het dialoogvenster Internetopties weergegeven om aan te geven dat instellingen door de systeembeheerder worden beheerd:
Sommige instellingen worden beheerd door de systeembeheerder
Als de instelling Beveiligingszones: alleen de instellingen van de computer gebruiken niet is ingeschakeld in Groepsbeleid of als de DWORD-waarde Security_HKLM_only niet aanwezig is of de waarde 0 heeft, worden zowel computerinstellingen als gebruikersinstellingen gebruikt. In de internetopties worden echter alleen gebruikersinstellingen weergegeven. Als deze DWORD-waarde bijvoorbeeld niet bestaat of is ingesteld op 0, worden de
HKEY_LOCAL_MACHINE
-instellingen samen met de
HKEY_CURRENT_USER
-instellingen gelezen, maar worden alleen de
HKEY_CURRENT_USER
-instellingen in de internetopties weergegeven.

TemplatePolicies

De sleutel
TemplatePolicies
bepaalt hoe de beveiligingszones standaard zijn ingesteld. Deze niveaus zijn Laag, Normaal (laag), Normaal en Hoog. U kunt de standaardinstellingen van de beveiligingsniveaus wijzigen. U kunt echter geen extra beveiligingsniveaus toevoegen. De sleutels bevatten waarden die de instelling voor de beveiligingszone bepalen. Elke sleutel bevat een tekenreeks voor de beschrijving en een tekenreeks voor de weergegeven naam die bepalen welke tekst op het tabblad Beveiliging voor elk beveiligingsniveau wordt weergegeven.

ZoneMap

De sleutel
ZoneMap
bevat de volgende sleutels:
 • Domains
 • EscDomains
 • ProtocolDefaults
 • Ranges
De sleutel Domains bevat domeinen en protocollen die zijn toegevoegd om hun standaardgedrag te wijzigen. Wanneer een domein wordt toegevoegd, wordt een sleutel toegevoegd aan de
Domains
- sleutel. Subdomeinen worden als sleutels weergegeven onder het domein waartoe ze behoren. Elke sleutel die een domein vermeldt, bevat een DWORD met een waardenaam van het desbetreffende protocol. De waarde van het DWORD is dezelfde als de numerieke waarde van de beveiligingszone waaraan het domein is toegevoegd.

De sleutel
EscDomains
lijkt op de sleutel
Domains
, met dit verschil dat de sleutel
EscDomains
van toepassing is op de protocollen waarop de ESC (Enhanced Security Configuration of Verbeterde beveiliging) betrekking heeft. ESC werd geïntroduceerd in Microsoft Windows Server 2003.

De sleutel ProtocolDefaults geeft de standaardbeveiligingszone aan die voor een bepaald protocol (ftp, http, https) wordt gebruikt. Als u de standaardinstelling wilt wijzigen, kunt u een protocol aan een beveiligingszone toevoegen door op Sites toevoegen op het tabblad Beveiliging te klikken. U kunt tevens een DWORD-waarde toevoegen onder de sleutel
Domains
. De naam van de DWORD-waarde moet overeenkomen met de protocolnaam en mag geen dubbele punt (:) of slashes (/) bevatten.

De sleutel
ProtocolDefaults
bevat ook DWORD-waarden die de standaardbeveiligingszones aangeven waarin een protocol wordt gebruikt. U kunt de besturingselementen op het tabblad Beveiliging niet gebruiken om deze waarden te wijzigen. Deze instelling wordt gebruikt wanneer een bepaalde website niet binnen een beveiligingszone valt.

De sleutel
Ranges
bevat TCP/IP-adresbereiken. Elk TCP/IP-bereik dat u opgeeft, wordt weergegeven in een willekeurig benoemde sleutel. Deze sleutel bevat een tekenreekswaarde :Bereik die het opgegeven TCP/IP-bereik bevat. Voor elk protocol wordt een DWORD-waarde toegevoegd die de numerieke waarde van de beveiligingszone voor het opgegeven IP-bereik bevat.

Wanneer het bestand Urlmon.dll de openbare functie MapUrlToZone gebruikt om een bepaalde URL om te zetten in een beveiligingszone, wordt een van de volgende methoden gebruikt:
 • Als de URL een volledig gekwalificeerde domeinnaam (FQDN) bevat, wordt de sleutel
  Domains
  verwerkt.

  Met deze methode overschrijft een exacte siteovereenkomst een willekeurige overeenkomst.
 • Als de URL een IP-adres bevat, wordt de sleutel
  Ranges
  verwerkt. Het IP-adres van de URL wordt vergeleken met de waarde :Bereik in de willekeurig benoemde sleutels onder de sleutel Ranges.

  Opmerking Omdat willekeurig benoemde sleutels worden verwerkt in de volgorde waarin ze aan het register zijn toegevoegd, is het mogelijk dat een willekeurige overeenkomst wordt gevonden voordat een overeenkomst wordt gevonden. Als met deze methode eerst een willekeurige overeenkomst wordt gevonden, wordt de URL mogelijk in een andere beveiligingszone uitgevoerd dan de zone waaraan deze normaal gesproken wordt toegewezen. Dit gedrag is inherent aan het ontwerp van het product.

Zones

Opmerking Vanaf Windows XP SP2 is de zone Lokale computer standaard vergrendeld om de beveiliging te verhogen. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
922704 Informatie over nieuwe instellingen van het groepsbeleid voor Internet Explorer-beveiligingszones in Microsoft Windows XP Service Pack 2 en Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
Ga voor meer informatie naar de volgende Microsoft-website: De sleutel
Zones
bevat sleutels die elke beveiligingszone voorstellen die voor de computer is gedefinieerd. Standaard zijn de volgende vijf zones gedefinieerd (genummerd van nul tot en met vier):
  Waarde  Instelling  ------------------------------  0    Deze computer  1    Zone Lokaal intranet  2    Zone Vertrouwde sites  3    Internet-zone  4    Zone Sites met beperkte toegang				
Opmerking Standaard wordt Deze computer niet weergegeven in het vak Zone op het tabblad Beveiliging.

Elke sleutel bevat de volgende DWORD-waarden die de bijbehorende instellingen op het aangepaste tabblad Beveiliging voorstellen.

Opmerking Tenzij anders wordt vermeld, heeft elke DWORD-waarde de waarde 0, 1 of 3. Doorgaans geeft de instelling 0 aan dat een specifieke actie is toegestaan. Bij de

instelling 1 wordt een vraag weergegeven en bij de instelling 3 is de specifieke actie niet toegestaan.
Waarde  Instelling  ----------------------------------------------------------------------------------  1001   ActiveX-besturingselementen en -invoegtoepassingen: ActiveX-besturingselementen met handtekening downloaden  1004   ActiveX-besturingselementen en -invoegtoepassingen: ActiveX-besturingselementen zonder handtekening downloaden  1200   ActiveX-besturingselementen en -invoegtoepassingen: ActiveX-besturingselementen en -invoegtoepassingen uitvoeren  1201   ActiveX-besturingselementen en -invoegtoepassingen: ActiveX-besturingselementen die niet als veilig zijn gemarkeerd, initialiseren en uitvoeren in scripts  1206   Overige: Scripting van Internet Explorer-webbrowserbesturingselement toestaan ^  1207   Gereserveerd #  1208   ActiveX-besturingselementen en -invoegtoepassingen: Eerder ongebruikte ActiveX-besturingselementen uitvoeren zonder waarschuwing ^  1209   ActiveX-besturingselementen en -invoegtoepassingen: Scriptlets toestaan  120A   ActiveX-besturingselementen en -invoegtoepassingen: ActiveX-besturingselementen en -invoegtoepassingen Opheffen per site (op een domein gebaseerde) ActiveX-beperkingen  120B   ActiveX-besturingselementen en -invoegtoepassingen: Opheffen per site (op een domein gebaseerde) ActiveX-beperkingen  1400   Uitvoeren van scripts: Actief uitvoeren van scripts  1402   Uitvoeren van scripts: Java-applets uitvoeren in scripts  1405   ActiveX-besturingselementen en -invoegtoepassingen: ActiveX-besturingselementen die als veilig zijn gemarkeerd voor uitvoeren van scripts  1406   Overige: Toegang tot gegevensbronnen tussen domeinen  1407   Uitvoeren van scripts: Programma's hebben toegang tot het klembord  1408   Gereserveerd #  1409   Uitvoeren van scripts: XSS-filter inschakelen  1601   Overige: Verzenden van niet-versleutelde gegevens op formulier  1604   Downloads: Lettertype downloaden  1605   Java uitvoeren #  1606   Overige: Gegevens van de gebruiker blijven gebruiken ^  1607   Overige: Subframes door verschillende domeinen laten navigeren  1608   Overige: META REFRESH toestaan * ^  1609   Overige: Gemengde inhoud weergeven *  160A   Overige: Pad naar lokale map opnemen tijdens het uploaden van bestanden naar een server ^  1800   Overige: Items op het bureaublad installeren  1802   Overige: Bestanden verplaatsen met slepen-en-neerzetten of kopiëren-en-plakken  1803   Downloads: Bestand downloaden ^  1804   Overige: Programma's en bestanden in een IFRAME starten  1805   Programma's en bestanden openen in webweergave #  1806   Overige: Toepassingen en onveilige bestanden starten  1807   Gereserveerd ** #  1808   Gereserveerd ** #  1809   Overige: Pop-upblokkering gebruiken ** ^  180A   Gereserveerd #  180B   Gereserveerd #  180C   Gereserveerd #  180D   Gereserveerd #  180E   OpenSearch-query's toestaan in Windows Verkenner #  180F   Afdrukvoorbeeld en aangepaste miniaturen OpenSearch-queryresultaten toestaan in Windows Verkenner #  1A00   Gebruikersverificatie: Aanmelden  1A02   Permanente cookies toestaan die op de computer worden opgeslagen #  1A03   Cookies per sessie toestaan (geen opgeslagen cookies) #  1A04   Overige: Niet vragen om een clientcertificaat te selecteren als er geen              of slechts één certificaat bestaat * ^  1A05   Permanente niet-Microsoft cookies toestaan *  1A06   Niet-Microsoft cookies per sessie toestaan *  1A10   Privacy-instellingen *  1C00   Java-machtigingen #  1E05   Overige: Machtigingen voor softwarekanalen  1F00   Gereserveerd ** #  2000   ActiveX-besturingselementen en -invoegtoepassingen: Gedrag van binaire bestanden en scripts  2001   Van .NET Framework afhankelijke onderdelen: Onderdelen uitvoeren die zijn ondertekend met Authenticode  2004   Van .NET Framework afhankelijke onderdelen: Onderdelen uitvoeren die niet zijn ondertekend met Authenticode  2007   Van .NET Framework afhankelijke onderdelen: Machtigingen voor onderdelen met manifesten  2100   Overige: Bestanden openen gebaseerd op inhoud, niet op bestandsextensie ** ^  2101   Overige: Websites in minder bevoegde zones voor webinhoud kunnen naar deze zone navigeren **  2102   Overige: Vensters die door een script worden gestart zonder beperkingen aan omvang of positie toestaan ** ^  2103   Scripts uitvoeren: Statusbalkupdates via scripts toestaan ^  2104   Overige: Websites mogen vensters zonder adres- of statusbalk openen ^  2105   Scripts uitvoeren: Websites mogen om informatie vragen met behulp van scriptvensters ^  2200   Downloads: Automatisch vragen bij het downloaden van bestanden ** ^  2201   ActiveX-besturingselementen en -invoegtoepassingen: Automatisch vragen bij het uitvoeren van ActiveX-besturingselementen ** ^  2300   Overige: Webpagina's mogen beperkte protocollen gebruiken voor actieve inhoud **  2301   Overige: Phishingfilter gebruiken ^  2400   .NET Framework: XAML-browsertoepassingen  2401   .NET Framework: XPS-documenten  2402   .NET Framework: Losse XAML  2500   Beveiligde modus inschakelen [instelling alleen voor Vista] #  2600   Setup van .NET Framework inschakelen ^  2702   ActiveX-besturingselementen en -invoegtoepassingen ActiveX-filtering toestaan  2708   Overige: Toestaan dat inhoud van verschillende domeinen naar hetzelfde venster wordt gesleept  2709   Overige: Toestaan dat inhoud van verschillende domeinen naar afzonderlijke vensters wordt gesleept  270B   Overige: Verouderde filters weergeven  270C   ActiveX-besturingselementen en -invoegtoepassingen: Antimalwaresoftware uitvoeren op ActiveX-besturingselementen   {AEBA21FA-782A-4A90-978D-B72164C80120}  Directe cookies *  {A8A88C49-5EB2-4990-A1A2-0876022C854F}  Indirecte cookies * * geeft een instelling aan van Internet Explorer 6 of hoger** geeft een instelling aan van Windows XP Service Pack 2 of hoger# geeft een instelling aan die niet wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Internet Explorer^ geeft een instelling aan die slechts twee opties heeft: ingeschakeld of uitgeschakeld 

Opmerkingen over 1200, 1A00, 1A10, 1E05, 1C00 en 2000

De volgende twee registervermeldingen bepalen of u in een bepaalde zone ActiveX-besturingselementen kunt uitvoeren:
 • 1200 Met deze registervermelding wordt bepaald of u ActiveX-besturingselementen of -invoegtoepassingen kunt uitvoeren.
 • 2000 Deze registervermelding regelt het gedrag van binaire bestanden en scripts voor ActiveX-besturingselementen of -invoegtoepassingen.

Opmerkingen over 1A02, 1A03, 1A05 en 1A06

De volgende vier registervermeldingen worden uitsluitend van kracht als de volgende sleutels aanwezig zijn:
 • {AEBA21FA-782A-4A90-978D-B72164C80120} Directe cookies *
 • {A8A88C49-5EB2-4990-A1A2-0876022C854F} Indirecte cookies *
Registervermeldingen
 • 1A02 Permanente cookies toestaan die op de computer worden opgeslagen #
 • 1A03 Cookies per sessie toestaan (geen opgeslagen cookies) #
 • 1A05 Permanente niet-Microsoft cookies toestaan *
 • 1A06 Niet-Microsoft cookies per sessie toestaan *
Deze registervermeldingen zijn te vinden in de volgende registersubsleutel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\<ZoneNumber>
In deze registersubsleutel is <ZoneNumber> een zone, zoals 0 (nul). De registervermelding 1200 en 2000 bevatten elk een instelling met de naam Beheerder, goedgekeurd. Wanneer deze instelling wordt ingeschakeld, wordt de waarde voor de betreffende registervermelding ingesteld op 00010000. Wanneer de instelling Beheerder, goedgekeurd wordt ingeschakeld, wordt de volgende registersubsleutel door Windows gecontroleerd op de aanwezigheid van een lijst met goedgekeurde besturingselementen:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\AllowedControls
De instelling Aanmelden (1A00) kan een van de volgende (hexadecimale) waarden hebben:
Waarde  Instelling  ---------------------------------------------------------------  0x00000000 Automatisch aanmelden met huidige gebruikersnaam en wachtwoord  0x00010000 Vragen naar gebruikersnaam en wachtwoord  0x00020000 Automatische aanmelding alleen in de Intranet-zone  0x00030000 Anonieme aanmelding				
Privacy-instellingen (1A10) wordt op het tabblad Privacy gebruikt door de schuifregelaar. De DWORD-waarden hiervoor zijn als volgt:
Alle cookies blokkeren: 00000003
Hoog: 00000001
Normaal (hoog): 00000001
Gemiddeld: 00000001
Laag: 00000001
Alle cookies accepteren: 00000000
Al naar gelang de instellingen van de schuifregelaar worden ook de waarden in {A8A88C49-5EB2-4990-A1A2-0876022C854F}, {AEBA21Fa-782A-4A90-978D-B72164C80120} of beide gewijzigd.
Machtigingen voor softwarekanalen (1E05) heeft drie verschillende waarden: hoge, lage en gemiddelde veiligheid. De waarden hiervoor zijn als volgt:
hoog: 00010000
gemiddeld: 00020000
laag: 00030000
De instelling Java-machtigingen (1C00) heeft de volgende vijf mogelijke (binaire) waarden:
  Waarde  Instelling  -----------------------  00 00 00 00 Java uitschakelen  00 00 01 00 Strenge beveiliging  00 00 02 00 Normale beveiliging  00 00 03 00 Minimale beveiliging  00 00 80 00 Aangepast				
Als Aangepast is geselecteerd, wordt {7839DA25-F5FE-11D0-883B-0080C726DCBB} (op dezelfde registerlocatie) gebruikt om de aangepaste informatie binair op te slaan.

Elke beveiligingszone bevat de tekenreekswaarde Beschrijving en de tekenreekswaarde Weergegeven naam. De tekst van deze waarden wordt weergegeven op het tabblad Beveiliging wanneer u in het vak Zone op een zone klikt. Er is ook een tekenreekswaarde Pictogram die bepaalt welk pictogram voor elke zone wordt weergegeven. Behalve de zone Deze Computer bevat elke zone de DWORD-waarde voor CurrentLevel, MinLevel en RecommendedLevel. De waarde MinLevel bepaalt de laagste instelling die kan worden gebruikt voordat u een waarschuwing ontvangt, CurrentLevel is de huidige instelling voor de zone en RecommendedLevel is het aanbevolen niveau voor de zone.

De waarden van Minlevel, RecommendedLevel en CurrentLevel hebben de volgende betekenis:
Waarde (Hexadecimaal)    Instelling----------------------------------0x00010000     Lichte beveiliging0x00010500     Lage beveiliging0x00011000     Gemiddelde beveiliging0x00012000     Strenge beveiliging				
De DWORD-waarde Vlaggen bepaalt de mate waarin de gebruiker de eigenschappen van de beveiligingszone kan wijzigen. Om de waarde van Vlaggen te bepalen, telt u de getallen van de desbetreffende instellingen bij elkaar op. U kunt de volgende (decimale) waarden voor Vlaggen opgeven:
  Waarde  Instelling  ------------------------------------------------------------------  1    Wijzigingen in aangepaste instellingen toestaan  2    Gebruikers toestaan websites aan deze zone toe te voegen  4    Gecontroleerde websites (https-protocol) vereist  8    Inclusief websites die de proxyserver niet gebruiken  16    Inclusief websites die zich niet in andere zones bevinden  32    Beveiligingszone niet weergeven in Eigenschappen voor het Internet (standaard-      instelling voor Deze computer)  64    Het dialoogvenster Serververificatie weergeven  128   UNC's (Universal Naming Connections behandelen als intranet-      verbindingen				
Als u instellingen toevoegt aan zowel de substructuur
HKEY_LOCAL_MACHINE
als de substructuur
HKEY_CURRENT_USER
, zijn de instellingen additief. Als u aan beide substructuren websites toevoegt, worden alleen de websites in de substructuur
HKEY_CURRENT_USER
weergegeven. De websites in de substructuur
HKEY_LOCAL_MACHINE
zijn nog steeds van kracht volgens de opgegeven instellingen. Ze zijn echter niet beschikbaar en u kunt ze niet wijzigen. Dit kan leiden tot verwarrende situaties omdat een website in slechts één zone voor elk protocol kan worden vermeld.
Referenties
Ga voor meer informatie over wijzigingen in de functionaliteit van Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) naar de volgende Microsoft-website:Ga voor meer informatie over URL-beveiligingszones naar de volgende Microsoft-website:Ga naar de volgende blogwebsite van MSDN voor meer informatie over het uitvoeren van een lokale webpagina of een webpagina in uw intranet in de zone Internet:Ga voor meer informatie over het instellen van beveiligingszones naar de volgende Microsoft-website: Ga voor meer informatie over het wijzigen van beveiligingsinstellingen van Internet Explorer naar de volgende website van Microsoft: Ga voor meer informatie over Internet Explorer Local Machine Zone Lockdown naar de volgende Microsoft-website:
fix it fixit
Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst voor overige aandachtspunten.
Eigenschappen

Artikel-id: 182569 - Laatst bijgewerkt: 08/15/2014 13:42:00 - Revisie: 1.0

Windows Internet Explorer 7 for Windows XP, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003, Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Windows Internet Explorer 7, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 10

 • kbmsifixme kbfixme kbresolve kbenv kbinfo KB182569
Feedback