Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Java-besturingselementen op webpagina's niet gebruiken

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:183411
Vrijwaring inhoud KB-artikelen over niet langer ondersteunde producten
Dit artikel heeft betrekking op producten waarvoor Microsoft geen ondersteuning meer biedt. Daarom wordt dit artikel alleen in de huidige vorm aangeboden en wordt het niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Wanneer u verbinding maakt met een webpagina die gebruikmaakt van Java-besturingselementen u niet mogelijk om te bekijken of Java-programma's gebruiken. U ziet ook diverse script foutberichten.
Oorzaak
Dit probleem kan optreden als de Java-in Internet besturingselementen Explorer zijn beschadigd.
Oplossing
Bepalen of elk besturings element dat Java is dit probleem op te lossen beschadigd. Verwijdert alle Java-besturings element dat is beschadigd, pak van het besturings element uit de CAB-bestand dat het besturings element en vervolgens het besturings element te registreren. De volgende Java-besturingselementen worden weer gegeven in de map Windows\Downloaded Program Files map:
 • Internet Explorer Classes voor Java (opgenomen in de Iejava.cab bestand)
 • DirectAnimation Java-klassen (opgenomen in de Dajava.cab bestand)
 • Microsoft XML Parser voor Java (opgenomen in de Xmldso.cab voor Internet Explorer 4. 0 of het bestand Xmldso4.cab voor Internet Explorer 4. 01)
 • Win32-klassen (opgenomen in het bestand Win32ie4.cab)
 1. Bepalen of een besturings element beschadigd is. Hiertoe voert u de volgende stappen:

  1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Programma's en klik vervolgens op Windows Explorer.
  2. Open de <windows>\Downloaded Program Files map, waarbij <windows>de naam van de map Windows.</windows></windows>
  3. Klik in het menu Beeld op Details.
  Noteer alle bestanden die voor elk van de bovenvermelde bestanden een beschadigd status hebben. Als een bestand beschadigd status heeft, gaat u verder met stap 2.

  Als er geen bestand wordt beschadigd, voert andere Java-problemen oplossen stappen.
 2. Elk beschadigd bestand verwijderen. Hiertoe klikt u op een bestand en vervolgens Klik op programmabestand verwijderen in het menu bestand. Herhaal dit voor elk bestand is beschadigd.
 3. Plaats het CAB-bestand of de bestanden met de Java-besturingselementen in een tijdelijke map. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

  1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Programma's en klik op MS-DOS- Gevraagd.
  2. Als u Internet Explorer hebt geïnstalleerd vanaf cd-rom, plaatst u uw Internet Explorer-cd-rom in het cd-rom-station en typ vervolgens elk van de volgende regels en druk na elke regel op ENTER
   <x>:</x>
   md\javatemp
   <z>:</z>
   cd\win95\eng\packages
   Kopieer <somejava>. cab <x:>\javatemp</x:></somejava>
   waarbij <x>staat voor de vaste schijf waarop u wilt plaatsen tijdelijke bestanden <somejava>. cab wordt het CAB-bestand met de Java configuratie bestand en <z>is de stations letter van uw cd-rom-station. Zie de lijst van de corresponderende CAB-bestanden voor Java-besturingselementen aan het einde van stap 3. </z></somejava></x>
  3. Als u Internet Explorer hebt gedownload van het Web, typt u elk van de volgende regels en druk na elke regel op ENTER
   <v>:</v>
   cd\<ietemp></ietemp>
   Kopieer <somejava>. cab <z>: \javatemp</z></somejava>
   waarbij <v>het bron station voor Internet Explorer is Setup-bestanden, <somejava>. cab wordt het CAB-bestand met de Java configuratie bestand en <z>is de vaste schijf waarop u wilt plaatsen tijdelijke bestanden. </z></somejava></v>

   Als u wilt verwijderen van het Internet Explorer 4. 0 Setup-bestanden, die niet volledig stap b of c totdat u Deze bestanden downloaden vanaf de volgende Microsoft-website:De volgende tabel vindt u elk besturings element Java en de corresponderende CAB-bestand.
      Java control             Cabinet file   -------------------------------------------------   Internet Explorer Classes for Java  Iejava.cab   DirectAnimation Java Classes     Axa.cab   Microsoft XML Parser for Java    Javi386.cab   Win32 Classes            Javi386.cab
 4. Elke vereiste Java besturings bestand uitpakken. Hiertoe volgt u deze stappen:

  1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Programma's en klik op MS-DOS- Gevraagd.
  2. Typ de volgende regels en druk op ENTER na elke elke regel
   <x>:</x>
   cd javatemp
   extract /e voor <source>. cab <javactrl>. cab</javactrl></source>
   waarbij <x>de vaste schijf waarop de map Javatemp <source>. cab wordt het CAB-bronbestand voor het Java-bestand, en <javactrl>. cab is de Java-configuratie bestand.</javactrl></source></x>

   Bijvoorbeeld, Pak het bestand DirectAnimation Java-klassen Java control, typt u het volgende regels van het MS-DOS-Prompt, waarbij u na elke regel op ENTER drukt:
   c:
   cd\javatemp
   extract axa.cab /e dajava.cab
   Voor meer informatie over het uitpakken van bestanden uit een CAB-bestand het bestand, raadpleegt u het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
   129605Het oorspronkelijke gecomprimeerde Windows-bestanden uitpakken
  3. De Internet Explorer Classes voor Java geen besturings element is opgenomen in een CAB-bestand, zodat u kunt gewoon kopiëren naar de map Windows\System map. Typ de volgende regels en druk na elke regel op ENTER
   <drive>:</drive>
   cd\ <windows>\system</windows>
   attrib - r-iejava.cab
   ren iejava.cab iejava.old
   <z>:</z>
   cd\<sourcedir></sourcedir>
   Kopieer iejava.cab <drive>: \ <windows>\system</windows></drive>
   waarbij <drive>staat voor de stationsletter van de vaste schijf <windows>is met de Windows-map, de map Windows <z>is de stationsaanduiding voor de vaste schijf of cd-rom met de Is de bronmap voor het Iejava.cab bestand Iejava.cab en <sourcedir> bestand. </sourcedir></z></windows></drive>

   Als de installatie van Internet Explorer uit bijvoorbeeld de Internet Explorer-cd-rom, cd-rom-station is station e en Windows is geïnstalleerd op station C, typt u de volgende regels en druk op ENTER na elke elke regel:
   c:
   cd\windows\system
   attrib - r-iejava.cab
   ren iejava.cab iejava.old
   e:
   cd\win95\eng\packages
   Copy iejava.cab c:\windows\system
 5. De Java-configuratie bestanden registreren. Hiertoe voert u de volgende stappen:

  1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Programma's en klik op MS-DOS- Gevraagd.
  2. Typ de juiste regel, afhankelijk van de Java besturings element dat u registreert.

   Opmerking: Deze regels zijn verpakt voor leesbaarheid doeleinden. Elke regel als een enkele regel typt wanneer u volgt stappen.

   • Voor de verschillende klassen Internet voor Java, typt u het volgende regel en druk op ENTER:
    rundll32 c:\windows\system\msjava.dll,JavaPkgMgr_Install starten c:\javatemp\iejava.cab,0,0,0,0,0,0
   • Typ voor het besturings element DirectAnimation Java-klassen de volgende regel en druk op ENTER:
    rundll32 c:\windows\system\msjava.dll,JavaPkgMgr_Install starten c:\javatemp\dajava.cab,0,0,0,0,0,0
   • Voor de Microsoft XML-Parser voor Java voor Internet Explorer 4. 0-besturings element en typ de volgende regel en druk vervolgens op ENTER:
    rundll32 c:\windows\system\msjava.dll,JavaPkgMgr_Install starten c:\javatemp\xmldso.cab,0,0,0,0,0,0
   • Voor de Microsoft XML-Parser voor Java voor Internet Explorer 4. 01, controle, typ de volgende regel en druk vervolgens op ENTER:
    rundll32 c:\windows\system\msjava.dll,JavaPkgMgr_Install starten c:\javatemp\xmldso4.cab,0,0,0,0,0,0
   • Voor de Win32-klassen voor Internet Explorer 4. 01 beheren, typt u de volgende regel en druk vervolgens op ENTER:
    rundll32 c:\windows\system\msjava.dll,JavaPkgMgr_Install starten c:\javatemp\win32ie4.cab,0,0,0,0,0,0
  3. De inhoud van de map Windows\Downloaded programma bekijken Bestanden map om te controleren of de Internet Explorer Java-besturingselementen aanwezig zijn.
Wanneer u probeert te registreren van de Java-configuratie bestanden, het volgende fout bericht:
Kan niet installeren Java-pakketten uit c:\javatemp\iejava.cab.
Onbekende HRESULT: (800b010bh)
Dit foutbericht kan optreden als het bestand Wintrust. dll ontbreekt of beschadigd. U lost dit probleem, pak een nieuwe kopie van het bestand Wintrust. dll van de bevinden CAB-bestand naar de map Windows\System..

Voor Als u meer informatie wilt over het gebruik van het hulp programma Extract in Windows 95, raadpleegt u het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
129605Het oorspronkelijke gecomprimeerde Windows-bestanden uitpakken
Voor informatie over het interpreteren HResult-foutcodes Raadpleeg het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
178081Beschrijving van het bestand Active Setup log. txt

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 183411 - Laatst bijgewerkt: 02/25/2011 04:59:00 - Revisie: 2.0

 • kbprb kbmt KB183411 KbMtnl
Feedback