Hoe Internet Explorer opgeslagen webpagina's toegevoegd aan het Menu Favorieten

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:184674
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe webpagina's worden opgeslagen in Internet Explorer u toevoegen aanhet menu Favorieten.
Meer informatie

Internet Explorer 3. 0, 3. 01, 3. 02a, 3. 03

Wanneer u een webpagina toevoegt aan het menu Favorieten, een snel koppeling naar de webpaginawordt opgeslagen in de <drive>: \ \favorite.htm bestand <internet explorer="">, waarbij<drive>is het station waarop Internet Explorer bevindt, en<internet explorer="">is de naam van de map waarop Internet Exploreris geïnstalleerd. Favorieten staan in het menu Favorieten en in deFavoriet. htm-bestand in dezelfde volg orde, en ze worden weer gegeven in de volg ordewaarin u ze hebt toegevoegd, niet alfabetisch.</internet></drive></internet></drive>

Internet Explorer 4. 0, 4. 01

Wanneer u een webpagina toevoegt aan het menu Favorieten, een snel koppeling naar de webpaginawordt opgeslagen in de <drive>: \ <internet explorer="">\profiles\defuser\favoritemap, waarbij <drive>het station waarop Internet Explorer isbevindt, en <internet explorer="">is de naam van de map waarinInternet Explorer is geïnstalleerd. In Internet Explorer voor Windows 3. 1,snel koppelingen in de map Favorieten hebben een bestandsnaam van Fav <nnnnn>URL, enin Internet Explorer voor Windows NT 3. 51, snel koppelingen in de map Favorietenhebt u een bestandsnaam van de URL, <nnnnn>, waar <nnnnn>is een uniek nummer gemaaktdoor Internet Explorer.</nnnnn></nnnnn></nnnnn></internet></drive></internet></drive>

Het bestand Folder.ini in de map Favorieten bevat informatieover hoe Favorieten weer in het menu Favorieten gegeven worden. Als u eennieuwe map in de map Favorieten een mapnaam een unieke nummer isgemaakt met een eigen Folder.ini bestand. Het bestand Folder.ini bevatde naam van de map die wordt weer gegeven in het menu Favorieten.
3. 02 organiseren rangschikken

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 184674 - Laatst bijgewerkt: 12/05/2015 08:36:10 - Revisie: 2.0

Microsoft Internet Explorer 2.01

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbinfo kbmt KB184674 KbMtnl
Feedback